LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. SPIRITUALITATE ORTODOXĂ

2. Gavriil Calinescu - Exponent de seamă al folclorului românesc

3.  Justinian Marina - Ierarh de seamă al Bisericii Ortodoxe Române (1901 – 1977, patriarh din 1948)

4. Secularizarea - Praznicele împărăteşti

5. Aspecte ale spiritualităţii creştine în opera Sfântului Dionisie Areopagitul

6. Omul creştin, personaj socratic: Fraţii Karamazov

7. Familia creştină-păcat şi virtute

8. Unitatea Bisericii şi mărturia creştină la Sf. Apostol Pavel

9. Fundamentalismul religios, expresie a totalitarismului

10.Rugăciunea în viaţa comunitară

11. TAINA CĂSĂTORIEI – ICOANA ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU

12. Sfanta Liturghie in viata credinciosilor

13. Pastoratia muribunzilor

14. INCEPUTURILE EPISCOPIEI ARGESULUI, EPISCOPUL IOSIF

15 Biserica Ortodoxă Sârbă

16. Manastirea Tismana

17. UNIAŢIA ÎN RĂSĂRITUL EUROPEI

18. BISERICILE DIN  COMUNA GRATIA, JUDEŢUL TELEORMAN

19. Icoana în Biserica Ortodoxă

20. CLARIFICAREA CONCEPTUALĂ A „CONŢINUTURILOR ARHETIPALE” ÎN FORMELE SACRULUI

21. DIVINAŢIA IN ORIENTUL APROPIAT ANTIC

22. SFÂNTA CRUCE ÎN ARTA CREŞTINĂ  

23 PREOŢIA  DE INSTITUIRE  DIVINĂ 

24. IMPORTANTA  ROLURILOR PARINTILOR  IN  PERSONALITATEA COPILULUI

25. ARTA FOLCLOR

26. Religie

27. Cateva ipostaze ale confuziei teologico-politice

28. VALOAREA  MORALĂ  A PSALMILOR  BIBLICI

29. CALEA SPRE MÂNTUIRE: ASCEZĂ ŞI TEOLOGIE LA SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL

30. NON–VIOLENCE IN THE LIGHT OF THE CIVIL RIGHTS STRUGGLE

31. PERSONALITATEA UMANĂ LA SENESCENŢĂ ÎN CONTACT CU FENOMENUL MORŢII. - ASPECTE MORAL – RELIGIOASE ŞI PSIHOLOGICE

32. MĂNĂSTIREA SUCEVIŢA

33. SF. MACARIE EGIPTEANUL

34. Sacerdotiul celtic

35. “DESĂVÂRŞIREA CREŞTINĂ ÎN LUMINA SFINTEI SCRIPTURI”

36. AVORTUL IN SOCIETATEA MODERNA

37. STUDIU PRIVIND UTILIZAREA LIANŢILOR ÎN PICTURA PE DIFERITE SUPORTURI

 

 

 

 

 

 

1. SPIRITUALITATE ORTODOXĂ

I. INTRODUCERE. 3

 

II. GENERALITĂŢI  PRIVIND TAINA MĂRTURISIRII 5

II.1 Instituirea. 5

II.2 Existenţa răului în lume. 7

II.3 Necesitatea mărturisirii păcatelor 10

II.4 Canonul 15

II.5 Dezlegarea păcatelor 18

II.6 Pocăinţa neîncetată. 20

 

III. PĂRINTELE DUHOVNICESC.. 25

Explicarea termenilor 26

 

IV. CALITĂŢILE ŞI DATORIILE PĂRINTELUI DUHOVNICESC: 37

IV. 1 Calităţile părintelui duhovnicesc. 37

IV. 1. 1  Calităţile intelectuale. 38

IV. 1. 2  Calităţi morale. 50

IV. 1. 3 Calităţi spirituale. 55

IV. 2  Datoriile părintelui duhovnicesc. 59

IV. 2. 1   Să se roage pentru fiii săi duhovniceşti 60

IV. 2. 2  Să poarte o parte din povara fiilor duhovniceşti 64

IV. 2. 3  Să-şi iubească fiii duhovniceşti 67

 

V. RELAŢIA PĂRINTE – FIUDUHOVNICESC ÎN AFARA SCAUNULUI DE SPOVEDANIE…………………………………………………………………………………...71

 

VI. CONCLUZII: NECESITATEA PĂRINTELUI DUHOVNICESC ÎN EPOCA MODERNĂ.. 89

 

 

2. Gavriil Calinescu - Exponent de seamă al folclorului românesc

Introducere…………………………………………………………………… 1

 

CAPITOLUL I

            Evoluţia folcloristicii muzicale româneşti la sfârşitul

            sec. al. XIX-lea şi începutul sec. XX.......................................................................... . 5

     I.1. Clarificări teoretice şi practice la sfârşitul secolului

            secolului trecut........................................................................................................... . 5

     I.2. D.G. Kiriac – prima încercare de  cercetare instituţionalizată a

           cântecului popular românesc....................................................................................... . 7

     I.3. Folclorişti muzicali ai primelor decenii ale secolului nostru:

           Gh. Firea, Alexandru Voevidca, Tiberiu Brediceanu.................................................... . 9

     I.4. Concluzii.................................................................................................................... 10

 

CAPITOLUL  II

             Gavriil Galinescu – viaţa şi activitatea........................................................................ 12

     II.1. Locul lui Galinescu în istoria muzicii româneşti   12

     II.2. Strămoşii şi părinţii muzicianului................................................................................. 13

     II.3. Copilăria................................................................................................................... 14

     II.4. Anii de formare: Seminarul, Conservatorul, Teologia

             Dreptul..................................................................................................................... 15

     II.5. Începutul activităţii: dirijor de cor şi profesor la Dorohoi............................................. 19

     II.6. Studiile în Germania şi perfecţionarea la Viena cu Welesz........................................... 20

     II.7. Activitatea didactică – profesor la Buzău, director şi

             fondator al şcolii pregătitoare din Hangu, la Iaşi şi Cernăuţi

             şi iarăşi la Iaşi........................................................................................................... 21

     II.8. Activitatea muzicologică şi publicistică....................................................................... 26

     II.9. Activitatea culturală................................................................................................... 29

     II.10. Pensionarea prematură şi abuzivă............................................................................ 32

     II.11. Reintegrarea în învăţământul universitar.................................................................... 34

     II.12. Ultimii ani ai vieţii şi recunoaşterea postumă............................................................. 36

 

CAPITOLUL  III

              Activitatea folcloristică a lui Gavriil Galinescu............................................................ 39

     III.1. Climatul formării folcloristului în contactul direct cu

              spiritualitatea populară vie........................................................................................ 39

     III.2. Primele culegeri de folclor – material pentru creaţie

............................................................................................................................................. 42

 

     III.3. Activitatea ca profesor de folclor şi concepţia acestuia oglindită

              în manuscrisele şi conferinţele sale............................................................................ 47

     III.4. Problematica folcloristicii reflectată în lucrările tipărite............................................... 55

     III.5. Definitivarea colecţiei – intenţii de valorificare prin

              tipărirea ei............................................................................................................... 59

     III.6. Concluzii................................................................................................................. 61

 

CAPITOLUL  IV

              Pedagogul Gavriil Galinescu..................................................................................... 64

     IV.1. Principii pedagogice şi didactice............................................................................... 64

     IV.2. Integrarea folclorului în activitatea educativă şi în manualele

              şcolare ale lui Gavriil Galinescu................................................................................ 71

 

CAPITOLUL  V

             Folclorul în creaţia compozitorului Gavriil Galinescu................................................... 78

     V.1. Debutul componistic şi primele afirmări –

             premiul „Enescu”...................................................................................................... 79

     V.2. Lucrări care-l recomandă Societăţii Compozitorilor

             Români.................................................................................................................... 80

     V.3. Premiul I la concursul de muzică bisericească şi bilanţul compo-

             nistic din anul 1958................................................................................................... 83

     V.4. Consideraţii generale asupra integrării folclorului în creaţia de

             factură cultă a lui Galinescu....................................................................................... 84

     V.5. Concluzii.................................................................................................................. 86

 

CAPITOLUL  VI

              Folclorul în preocupările muzicologice ale lui

              Gavriil Galinescu...................................................................................................... 88

     VI.1. Conferinţele lui Galinescu......................................................................................... 88

     VI.2. Activitatea publicistică şi de critic muzical................................................................. 91

     VI.3. Tangenţele folclorului cu muzica religioasă         92

     VI.4. Concluzii................................................................................................................. 94

 

BIBLIOGRAFIE          96

ICONOGRAFIE…………………………………………...…………….. 102

CUPRINS………………………………………………………………… 104

 

 

 

3.  Justinian Marina - Ierarh de seamă al Bisericii Ortodoxe Române (1901 – 1977, patriarh din 1948)

 

 

4. Secularizarea - Praznicele împărăteşti

1. Introducere

2. Posibilitatea reprezentării chipului divin

3. Praznicele împărăteşti

3.2. Praznicele închinate Maicii Domnului

Bibliografie

 

 

5. Aspecte ale spiritualităţii creştine în opera Sfântului Dionisie Areopagitul

Introducere. 4

I. Cunoaşterea lui Dumnezeu. 9

1. Posibilitatea şi necesitatea cunoaşterii lui Dumnezeu. 9

2. Cunoaşterea prin analogie la Sfântul Dionisie Areopagitul 15

II. Apofatismul 21

2. Apofatismul ca metodă teologică de cunoaştere. 21

2. Apofatismul dionisian. 24

III. Întunericul divin. 42

IV. Rugăciunea. 56

V. Diferenţa specifică între. 64

Sfântul Dionisie Areopagitul şi neoplatonism.. 64

VI. O mistică liturgică. 81

1. Liturghia – centrul vieţii creştine. 81

2. Natura limbajului teologic. 89

Concluzii 93

Bibliografie. 97

 

 

6. Omul creştin, personaj socratic: Fraţii Karamazov

 

7. Familia creştină-păcat şi virtute

INRODUCERE ............................................................................1          

CAPITOLUL  I    Omul, oglinda chipului lui Dumnezeu   .....................................5

I.1. Eu -  l raportat la ceilalti  ........................................................................6

I. 2.Unitatea dintre barbat si femeie dintru inceput ...................................8        

CAPITOLUL  II   Despre familie.............................................................................12

II.1. Familia in Vechiul Testament.............................................................14

II.2. Importanta familiei in mentalitatea timpurilor.................................18

II.3. In Noul Testament ................................................................................20

CAPITOLUL  III  Virtutile familiei crestine..........................................................24

III.1. Sfanta Taina a Casatoriei....................................................................26

III.2. Dragostea si bunurile ei.......................................................................30

III.3. Insusirile de baza ale familiei crestine...............................................34

III.4. Comunicarea sufleteasca.....................................................................36

III.5. Relatia trupeasca in familie............................................................... 39

III.6. Viata duhovniceasca in familie.......................................................... 41

III.7. Virtuti ale familiei zilelor noastre ..................................................... 50

CAPITOLUL IV Preocupari si probleme actuale ale familiilor.......................... 56

IV.1. Cresterea si educarea copiilor ........................................................... 60

EPILOG......................................................................................................................63

CURRICULUM VITAE

DECLARATIE

CUPRINS.

 

 

 

8. Unitatea Bisericii şi mărturia creştină la Sf. Apostol Pavel

Listă abrevieri ……………………………………………………………….3

Introducere …………………………………………………………………..4

Evanghelizarea

identitatea apostolică: condiţie fundamentală a adevăratei Evanghelii ………………………………………………………...9

mărturia lui Hristos cel răstignit şi înviat ………………………..17

Evanghelia – „putere a lui Dumnezeu” în Duhul Sf. ……………26

imperativul unităţii doctrinare în cadrul continuităţii apostolice ..35

Trăirea în Hristos

îndreptarea: identificare sacramentală cu Hristos ……………….43

comuniunea liturgică a Bisericii ………………………………...51

unirea mistică cu Hristos, culme a vieţii creştine ……………….58

Activitatea filantropică

colectele – consecinţe sociale ale organizării Bisericii ………….65

temeiuri şi limite ale activităţii filantropice creştine ……………69

Concluzii ………………………………………………………………..75

Bibliografie …………………………………………………………………77

 

9. Fundamentalismul religios, expresie a totalitarismului

Motivaţie.............................................................................................................2

 

I.1.       Fundamentalismul religios- concept...................................................................6

 

I.2.       Conflicte religioase determinate de fundamentalismul religios.......................20

 

I.3.       Slăbiciunea religiei- tentaţia Adevărului Absolut.............................................32

 

II.1.      Totalitarismul- concept.....................................................................................42

 

II. 2.     Inchiziţia- totalitarism?.....................................................................................64

 

II. 3.     Fundamentalismul religios- latură a totalitarismului........................................70

 

III.        Sfîrşitul istoriei sau Ciocnirea civilizaţiilor?...................................................76

 

III.1.     Sfîrşitul istoriei?...............................................................................................76

 

III. 2.    Ciocnirea civilizaţiilor?....................................................................................83

 

III. 3.    Statul terorist al secolului XX..........................................................................86

 

III. 4.    Pericolul fundamentalismului religios...........................................................102

 

IV.        Încotro?..........................................................................................................106

 

             Bibliografie....................................................................................................109

         

 

 

10.Rugăciunea în viaţa comunitară

INTRODUCERE....................................................................................................................... 2

CAPITOLUL  I        8

Elemente de teologie a rugăciunii        8

I.1. Definiţia rugăciunii       8

I.2. Rugăciunea oglindită în cărţile Vechiului şi Noului Testament    10

I.3. Clasificări ale rugăciunii           13

CAPITOLUL II        15

Rugăciunea particulară           15

II.1. Eliberarea de patimi   15

II.2. Rugăciunea vorbită ( a buzelor )         20

II.3. Rugăciunea minţii       22

II.4. Rugăciunea minţii din inimă    25

II.5. Rugăciunea inimii       29

CAPITOLUL III       36

Familia creştină – Mediu al rugăciunii şi al comuniunii  36

III.1 Consideraţii generale 36

III.2. Practicarea rugăciunii şi valoarea ei în cadrul familiei  39

III.3. Părinţii – modele vii de rugăciune pentru copii lor      51

CAPITOLUL IV      58

Sfânta Liturghie – culme a rugăciunii comunitare         58

CONCLUZII............................................................................................................................ 72

 

 

 

11. TAINA CĂSĂTORIEI – ICOANA ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU

I.                    Introducere (definiţia şi scopul Căsătoriei)

II.                 Originea şi evoluţia Tainei Căsătoriei

1.      de la crearea omului până la cădere

2.      de la cădere la Întrupare   a) Până la Moise

  b) După Moise

    3.   de la Întrupare până azi   a) Nunta din Cana Galileei, ridicarea şi

                                                               întărirea Tainei de Însuşi Hristos

                                                                         b) Perioada Sfinţilor Apostoli şi primele 

                                                                           veacuri creştine

                                                                         c) Perioada Sfinţilor Părinţi

                                                                       d) Perioada Sinoadelor Ecumenice

III.               Rânduiala Tainei şi explicarea ei :

 a) Rânduiala Tainei

                                                                         b) Explicarea ei

IV.       Elemente constitutive ale Tainei şi semnificaţiile lor. Legătura naturală pe viaţă bărbat - femeie

V. Probleme ale căsătoriei şi familiei azi :

1.      impedimente ale căsătoriei

2.      căsătoria de probă

3.      infidelitatea

4.      divorţul

5.      căsătoriile mixte

6.      educaţia copiilor

7.      căsătoria albă

VI. Practici neliturgice la Taina Căsătoriei

1.      legarea mâinilor cu batiste

2.      întrebuinţarea batistelor în loc de verighete

3.      spălarea cununiilor sau dezlegarea lor

4.      cununii cu  morţi (pentru cei care au trăit în concubinaj), etc.

 

 

12. Sfanta Liturghie in viata credinciosilor

            1.Specificul cultului crestin-ortodox.

            2.Unitatea si universalitatea umana in rugaciunile liturgice.

 

          II.Sfanta Liturghie de-a lungul veacurilor:

            1.Terminologie

              2.Instituirea Sfintei Liturghii

            3.Liturghiile primare sau Apostolice

            4.Sfanta Liturghie in primele trei veacuri crestine

 

          III.Participarea la Sfanta Liturghie, a credinciosilor

            1.Scurta prezentare a Sfintei Liturghii:

                 a.partile Liturghiei bizantine

                 b.pregatirile preotului pentru savarsirea Sfintei Liturghii

                 c.pregatirea credinciosilor pentru participarea la Sfanta Liturghie

              2.Participarea la Sfanta Liturghie de-a lungul timpului

                 a.participarea activa a credinciosilor la Sfanta Liturghie

                 b.participarea la Sfanta Liturghie in vechime:

                    1.in primele trei veacuri

                    2.dupa veacul al saselea

                 c.participarea la Sfanta Liturghie in Biserica Ortodoxa in contextul actual

                 d.mijloace si metode pentru realizarea participarii active la Liturghie:

-    conditii si solutii legate de structura  Liturghiei;

-         metode si solutii care privesc persoana Liturghisitorului;

-         mijloace si metode referitoare la credinciosi.

 

IV.Frumusetea morala a Sfantei Liturghii

   a.Liturghia-n viata sociala:

       1.Agapele in vechime;

       2.Slujirea in azile,spitale...

    b.Liturghia-n viata romaneasca

 

 

13. Pastoratia muribunzilor

 

1.                       INTRODUCERE…………………………………………………..……………2

 

2.                       MOARTEA CA REALITATE IMINENTĂ…………………………………5

A)           ASPECTUL ŞTIINŢIFIC AL MORŢII……………………….…………..5

B)           MOARTEA DIN PUNCT DE VEDERE CREŞTIN……………….....…7

 

3.                       PSIHOLOGIA MURIBUNDULUI………………………………………..…11

A)           ATITUDINEA ÎN FAŢA MORŢII ÎN GENERAL……………………….11

B)           ÎNVĂŢĂTURA CREŞTINĂ DESPRE MOARTEA PĂCĂTOŞILOR...13

C)           ÎNVĂŢĂTURA CREŞTINĂ DESPRE MOARTEA DREPŢILOR…….15

 

4.                       ASISTENŢA MURIBUNDULUI…………………...……………………….18

A)           ROLUL FAMILIEI ÎN UŞURAREA STĂRII MURIBUNDULUI……....18

B)           ATITUDINEA PREOTULUI DUHOVNIC FATĂ DE

         BOLNAVII PE MOARTE………………………………………………..23

C)           PROBLEMA EUTANASIEI DIN PUNCT DE VEDERE CREŞTIN………………………………………………………………...28

 

5.                       PREGĂTIREA MURIBUNDULUI PENTRU VIAŢA VEŞNICĂ…...33

A)           ROLUL PEDAGOGIC AL PREOTULUI ÎN

         ASISTAREA MURIBUNDULUI………………………………………..33

B)           ROLUL SFINTELOR TAINE ÎN PREGĂTIREA MURIBUNDULUI: SPOVEDANIA, SFÂNTA EUHARISTIE ŞI MASLU…………………37

 

6.                       CONCLUZII……………………………………………………………………..53

7.                       BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………...56

 

 

 

14. INCEPUTURILE EPISCOPIEI ARGESULUI, EPISCOPUL IOSIF

 

 

15 Biserica Ortodoxă Sârbă

 

INTRODUCERE. 1

CAPITOL 1. 3

ÎNCEPUTURILE BISERICII SÂRBE. 3

1.1 Epoca Sfântului Sava. 4

1.2. Perioada Post - Sava. 6

CAPITOLUL 2. 8

KOSOVOPOLIJE . SERBIA CEREASCĂ.. 8

2.1. Zaduzbinarstvo. 10

CAPITOLUL 3. 14

PERIOADA ÎNCERCĂRILOR. ROBIA TURCĂ. 14

3.1. Islamizarea. Sârbi, arnăuţi şi albanezi. 15

3.2. Analiza demografică sub turci. 18

3.2. Propaganda catolică. 20

CAPITOLUL 4. 22

PATRIARHIA DIN PEĆ.. 22

1346-1463 şi 1557-1766. 22

4.1. Patriarhia din Peć până la desfiinţare. 33

4.2. Perioada migraţiilor 35

4.3. Epoca revoltelor 38

CAPITOLUL 5. 40

TEOCRAŢIE ŞI NAŢIONALISM... 40

1804 -1875. 40

5.1. Reînnoirea vieţii culturale şi religioase. 44

5.2. Condiţiile religioase şi culturale. 48

CAPITOLUL 6. 50

EPISCOPIA ORTODOXĂ DE RASKA ŞI PRIZREN.. 50

CAPITOLUL 7. 53

BISERICA SÂRBĂ DIN KOSOVO – ANII ÎNCERCĂRILOR.. 53

7.1. Kosovo în contemporaneitate. 57

 

 

CAPITOLUL 8. 59

SECOLUL XX. ISTORIE ŞI IDEOLOGIE. 59

8.1. Identitate naţională sârbă în Kosovo. 61

Distrugerea sistematică a lăcaşurilor de cult. 61

CONCLUZIE. 70

ADENDDA.. 72

MESAJUL TINERETULUI ORTODOX SÂRB.. 72

CĂTRE FRAŢII ŞI SURORILE ÎNTRU HRISTOS DIN SFÎNTA ROMÂNIE. 72

DECLARAŢIA PUBLICĂ A SFÂNTULUI SINOD AL EPISCOPILOR BISERICII ORTODOXE A SERBIEI 75

O SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PREŞEDINŢII, MINIŞTRII ŞI PARLAMENTARII, CĂTRE DIPLOMAŢII ŞI AMBASADORII STATELOR UNITE ALE AMERICII ŞI ALE ALTOR STATE APUSENE. 77

RUGĂCIUNE. 80

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ.. 82

 

 

16 Manastirea Tismana

INTRODUCERE

……      3-4

……      4-5

……      5-6

 
 


1. SF|NTUL NICODIM +NTEMEIETORUL TISMANEI

2. MÂN}STIREA VODI~A

3. NICODIM +N MISIUNEA SÂRBEASC} LA COSTANTINOPOL

 

……   7-42

 
CAPITOLUL I : ISTORICUL M|N}STIRII TISMANA DE LA +NTEMEIERE P|N} LA SF|R{ITUL SECOLULUI AL XIX-LEA

……    8-10

……  10-13

……  14-17

……  18-20

……  20-24

……  24-27

……  27-30

……  30-33

……  33-37

……  37-40

……  40-42

 
 


I. 1. +NTEMEIEREA M|N}STIRII

I. 2. PRIMII CTITORI AI M|N}STIRII

I. 3. ORGANIZAREA M|N}STIRII

I. 4. INSCRIP~IA DIN 1541

I. 5. PICTURA DIN ANUL 1564

I. 6. M|N}STIREA TISMANA +N TIMPUL LUI MATEI BASARAB

I. 7. CORNEA BR}ILOIU {I M|N}STIREA TISMANA

I. 8. M|N}STIREA TISMANA +N TIMPUL OCUPA~IEI AUSTRIECE

I. 9. A DOUA PICTUR} POLICROM} A BISERICII

I. 10. M|N}STIREA TISMANA +N TIMPUL REVOLU~IEI DE LA 1821

I. 11. SCHIMB}RILE SUFERITE +N ANUL 1855

……  43-53

 
 


CAPITOLUL  II : M|N}STIREA TISMANA +N SECOLUL AL XX-LEA

……  43-45

……  45-47

……  47-52

……  52-53

 

 
 


II. 1. CELE DOU} R}ZBOAIE MONDIALE

II. 2. LUCR}RILE DIN 1934

II. 3. LUCR}RILE +NCEPUTE +N ANUL 1955

II. 4. REFACEREA PRIDVORULUI

……  54-65

 
 


CAPITOLUL III : M|N}STIREA TISMANA +N SECOLUL AL XXI-LEA

……  54-55

……  55-57

……  57-62

……  62-63

……  63-64

……  64-65

 
 


III. 1. PRIDVORUL BISERICII

III. 2. PRONAOSUL BISERICII

III. 3. NAOSUL BISERICII

III. 4. ALTARUL BISERICII

III. 5. INCINTA M|N}STIRII

III. 6. SCHITURILE CIOCLOVINA DE JOS {I CIOCLOVINA DE SUS

……  66-67

……  68-72

 
 


CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXELE LUCR}RII

CURRICULUM VITAE

DECLARA~IE

 

 

17. UNIAŢIA ÎN RĂSĂRITUL EUROPEI

A.      ÎNCERCĂRI DE UNIRE

 

Sinoade unioniste------------------------------------------------------2

1.      Lyon -----------------------------------------------------------7

2.      Ferrara-Florenţa---------------------------------------------10

 

B.      UNIAŢIA

 

I.                    Aspecte istorice ale Ortodoxiei Ruse-------------19

II.                 Acţiunea papală asupra Ortodoxiei din Galiţia, Polonia şi Lituania----------------------------------21

III.               Condiţii obiective şi cauze care au determinat unirea cu Roma a ortodocşilor din Polonia-----34

-         cadrul istoric european

-         cadrul istoric naţional şi local

IV.              Unirea de la Brest-Litovsk-------------------------42

V.                 Soarta Unirii în Polonia şi Rusia-----------------45

VI.              Soarta Unirii în Galiţia ----------------------------47

VII.            Unirea şi soarta ei în Rusia Subcarpatică şi Ungaria. ---------------------------------------------48

VIII.         Revenirea la Ortodoxie-----------------------------57

-         Galiţia

-         Rusia Subcarpatică

IX.              Uniaţia în Transilvania-----------------------------59

-         cauzele specifice  care au determinat unirea---------------------------------------59

-         modul în care s-a făcut-------------------63

-         urmările unirii-----------------------------91

 

C. CONCLUZII GENERALE

 

BIBLIOGRAFIE

 

18. BISERICILE DIN  COMUNA GRATIA, JUDEŢUL TELEORMAN

Cuprins----------------------------------------------------------------------p.1

Capitolul I: Judeţul Vlaşca----------------------------------------------------------p. 3

Capitolul II: Comuna Gratia din Jdeţul Teleorman------------------------------p. 9

Capitolul III: Biserica din Comuna Gratia, judeţul Teleorman---------------p. 19

Capitolul IV: Biserica din cătunul Grăghineşti, Comuna Gratia , Judeţul        

                     Teleorman-------------------------------------------------------------p. 38

Capitolul V: Biserica din Cătunul Fărcăşana, Comuna Gratia, judeţul 

                     Teleorman-------------------------------------------------------------p. 43

Capitolul VI: Încheiere--------------------------------------------------------------p. 47

Bibiliografie--------------------------------------------------------------------------p. 52

 

 

 

19. Icoana în Biserica Ortodoxă

 

 

Argument 1

Capitolul I 2

1.1 Substratul Teologic al Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul 2

1.2 Variante ale Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul 8

Capitolul II 10

Tipurile iconografice ale Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul 10

2.1 Icoana Maicii Domnului Orantă. 10

2.2     Icoana Maicii Domnului  Paraclesis 13

2.3 Icoana Maicii  Domnului Orantă cu Emanuel 15

2.6 Grupul icoanelor cu poziţie variabilă a Maicii Domnului şi a Pruncului 64

2.7 Grupul tipurilor iconografice alegorice şi simbolice ale Maicii Domnului şi a Pruncului 71

Concluzie. 83

Lista Ilustraţiilor 88

Bibliografie. 92

Cuprins 94

 

 

 

20. CLARIFICAREA CONCEPTUALĂ A „CONŢINUTURILOR ARHETIPALE” ÎN FORMELE SACRULUI

 

1.                JUNG ŞI ELIADE (INTRODUCERE)

2. -a        ARHETIPURI ALE INCONŞTIENTULUI COLECTIV

    -b        PROCES DE INDIVIDUAŢIE

3. -a        SIMBOLISM RELIGIOS

    -b        MITUL

4.            DESACRALIZAREA (ÎNCHEIERE)

 

21. DIVINAŢIA IN ORIENTUL APROPIAT ANTIC

PLAN

 

                      --- introducere               

1.ARTA DIVINATORIE

              ---despre divinaţie în general

            ---teorii privind divinaţia

            ---divinaţia şi magia

            ---divinaţia şi fatalismul

            ---divinaţia şi filosofia

            ---divinaţia şi creştinismul

             ---divinaţia şi profetismul

            ---metodele divinatorii generale

2.DIVINATIA INDUCTIVĂ

                         --- introducere în divinaţia inductivă

            --- ornithomantia

            --- extispicina sau hieroscopia

             --- divinaţia siderală sau astrologică

             --- morfoscopia astrologică

            --- chiromanţia şi geomanţia

   3.DIVINAŢIA  INTUITIVA

               --- introducere în divinaţia intuitivă

              ---oniromanţia, oniroscopia şi onirocritica

                          ---necromanţia

     ---divinaţia entuziastă sau chresmologia

 4.CONCLUZII

 

22. SFÂNTA CRUCE ÎN ARTA CREŞTINĂ  

PLANUL   LUCRĂRII

 

1)      INTRODUCERE

-         preliminarii

-         motivaţia alegerii temei

-         criterii , metode de lucru

-         arta creştină – definiţie – limite

-         crucea – Sfânta Cruce – simbol religios şi artistic-ornamental , obiect de tortură , Răstignirea lui Hristos , cruce – crucifix în arta creştină

2)      TRATARE

            a) SECOLELE I - IV

-         importanţa crucii în religia creştină

-         cultul şi teologia crucii

-         creştinism – artă – idolatrie . Poziţia Bisericii

-         factori ce au influenţat această epocă ( persecuţiile , oroarea faţă de idolatrie , oroarea faţă de răstignire )

-         Crucea disimulată – simboluri : ancora , orantul , catargul , oiştea carului , tridentul , svastika , ankhul ) – monogramele

-         Reprezentările crucii până la 313 – diferite forme – forma Crucii Mântuitorului

-         Mărturii arheologice

-         Constantin cel Mare

 

 b) SECOLELE IV – VIII

-         Arhitectura – biserica în cruce liberă , în cruce greacă înscrisă , biserica cu transept

-         Bizantinism – autoritate imperială , autoritate bisericească , percepţii , tendinţe , manifestări

-         Crucifixul – primele reprezentări realiste – Hristos viu pe cruce , răspândirea crucii , accesoriile crucifixului

             c) ICONOCLASMUL

-         iconofobi , iconolatri , iconoclaşti

-         atitudinea  iconoclaştilor faţă de cruce

-         Sinodul al VII-lea ecumenic , victoria Ortodoxiei, atitudinea faţă de cruce

              d) SECOLELE IX – XVI

-         stilul clasic bizantin

-         apariţia lui Hristos mort pe cruce

-         arta spiritualistă

-         Biserica Apuseană – crucea ,,durerii’’ – exagerări pietiste

-         Sculptura – arta statuară

e) ARTA ,, LAICIZATĂ’’ – DUPĂ SEC. Al XVI-lea

-         desacralizare în Apus

f) SFÂNTA CRUCE ÎN ARTA ROMÂNEASCĂ

-creştinism românesc

-secolele III – VI

-secolele VII – XIII

-secolele XIV – XVI

-Troiţele

3) CONCLUZII

 

 

23 PREOŢIA  DE INSTITUIRE  DIVINĂ 

                                     CUPRINS

 

I .  Mărturii  neo-testamentare  privind  preoţia de instituire  divină (episcop, preot ,diacon )

II.  Preoţia  de instituire divină (episcop ,preot ,diacon ) în  lumina  legislaţiei  I-ului mileniu .

                 II.1.Noţiuni  preliminarii

                 II.2.Hirotonie  şi  hirotesie

                 II.3.Hirotonia  -ca unică  sursă a harului preoţiei de instituire         

                   divină

                 II.4.Diaconatul

                             II.4.1.Instituirea  diaconilor  în Biserică

                             II.4.2.Condiţii  pentru  a  fi primit  într-una din treptele                        

                             preoţiei  de instituire  divină (“impedimente la hirotonie “)

                                                  II.4.2.1.Condiţii  fundamentale

                                                  II.4.2.2.Condiţii  speciale

                             II.4.3.Actele   primirii  în  cler

                             II.4.4.Efectele  canonice  ale intrării în cler

                             II.4.5.Drepturile şi  obligaţiile  generale ale  clerului

                             II.4.6.Raportul   dintre  membrii  preoţiei de  instituire 

                                       divină

                             II.4.7.Drepturi  şi obligaţii specifice diaconilor  hirotoniţi

                             II.4.8.Situaţia   actuală   a  diaconului 

                 II.5.Presbiteratul

                             II.5.1.Instituirea  presbiterilor (preoţilor) în Biserică

                             II.5.2.Drepturile  şi obligaţiile  presbiterilor

                 II.6.Episcopatul

                             II.6.1.Instituirea   episcopilor  în  Biserică

                             II.6.2.Drepturile  şi obligaţiile  episcopilor

               II.7.Pierderea  stării clericale

                              II.7.1.Depunerea  şi  caterisirea 

                              II.7.2.Caterisirea  şi  efectele ei canonice

                              II.7.3.Hirotoniile  invalide

                              II.7.4.Organele   competente  şi procedura  pentru

                                        scoaterea  din cler

III. PREOŢIA  DE INSTITUIRE  DIVINĂ  (episcop ,preot ,diacon)  în  lumina   legislaţiei  NOULUI COD  CANONIC LATIN (25  ianuarie 1983).

              III.1.Noul  Cod Canonic Latin  -prezentare ganerală

              III.2.Alcătuirea  Noului Cod  Canonic Latin

              III.3.Săvârşitorul  <ordinaţiunii> după  Noul  Cod  Canonic 

              Latin

              III.4.Candidaţii la sacramentul  <Ordinaţiunii >

              III.5.Iregularităţi  şi  piedici la  hirotonie după  Noul Cod

               Canonic Latin

              III.6.Documentele  necesare  şi investigaţia

              III.7.Înregistrarea  şi  certificatul  înregistrării  hirotoniei

             III.8.”Gradele” preoţiei  de  instituire  divină  în  lumina legislaţiei

              Noului  Cod Canonic  latin

             III.9.”Sede    impedita”     şi  “ Sede  vacante “                                                                  

IV. CONCLUZII

 

 

24. IMPORTANTA  ROLURILOR PARINTILOR  IN  PERSONALITATEA COPILULUI

INTRODUCERE …………………………………………………………… 1

 

CAPITOLUL I. FAMILIA LOCUL CRESTERII SI EDUCARII COPILULUI ……………………………………………………… 5

            1.1. Familia. Concept si definire …………………………………..…5

            1.2. Mediul familial ……………………………………………… … 8

                                    1.2.1. Mediul afectiv ……………………………………..….8

                                    1.2.2. Mediul social ………………………………………… 9

                                    1.2.3. Mediul cultural ……………………………………..11

1.3. Influentele lumii interne si externe asupra familiei …………… 13

                        1.3.1. Traditia ………………………………………………13

                        1.3.2. Explozia cunostintelor ……………………………..14

                        1.3.3. Materialismul …………………………………….....15

                        1.3.4. Grupul de prieteni …………………………………..16

                        1.3.4. Mass-media ………………………………………….17

1.4. Perspectiva teologica asupra familei …………………………...18

                       

CAPITOLUL II. PARINTII INTRE IDEAL SI REALITATE …….…21

            2.1. Responsabilitatea parintilor in educare ………………………...21

            2.2. Relativitatea rolurilor parentale ………………………………..26

                                    2.1. Rolul matern …………………………………………..26

                                    2.2. Rolul patern ……………………………………………28

            2.3. Realitatea numita “parinti” – Tipologie ………………………..30

                                    2.3.1. Parinti autoritari – tirani ………………………….30

                                    2.3.2. Parinti supraprotectori …………………………….31

                                    2.3.3. Parinti infantili ……………………………………..33

                                    2.3.4. Parinti prea uniti …………………………………...33

                                    2.3.5. Parinti agresivi ………………………………….34

 

CAPITOLUL III. COPILUL – FIINTA BIOPSIHOSOCIALA………..35

            3.1. Copilul. Concept si definire ……………………………………35

            3.2. Dezvoltarea copilului …………………………………………..37

                                    3.2.1. Niveluri ale dezvoltarii umane ……………………37

                                    3.2.2. Factorii dezvoltarii umane ………………………..38

3.3. Elementele necesare in formarea si dezvoltarea personalitatii

        copilului ………………………………………………………..41

                                    3.3.1. Sentimentul de siguranta in familie ………………41

                                    3.2.2. Jocul in dezvoltarea personalitatii copilului ……43

                                    3.2.3. Fundamentul in formarea si dezvoltarea

personalitatii copilului ……………………………..45

 

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZSUPRA FAMILIEI ……………50

            4.1. Introducere. Prezentarea cazurilor …………………………….50

            4.2. Chestionare si raspunsuri ………………………………………51

            4.3. Comentarii asupra investigatiilor facute ……………………….56

            4.4. Concluzii ……………………………………………………….59

CONCLUZII ………………………………………………………………..61

 

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………63

 

 

25. ARTA FOLCLOR

 

I.                   Începuturile cercetării ştiinţifice a folclorului în secolul al XIX-lea.....................pag.3

II.                Preoţi – culegători şi cercetători de folclor.....................pag.6

III.             Aportul învăţătorilor şi profesorilor de la sate la investigarea creaţiei populare.....................pag

IV.            Importanţa preocupărilor folclorice ale preoţilor şi învăţătorilor rurali pentru cultura românească.....................pag

Note bilbliografice.....................pag

    

 

27. Cateva ipostaze ale confuziei teologico-politice

 

1.                  Introducere

 

2.                  Biserica [n hlamida Cezarului

 

3.                  Capcanele conceptului de “putere suveran`”

 

4.                  “R`sturnarea copernican`” a lui Machiavelli

 

5.                  Leviathan sau apoteoza Cezarului

 

6.                  Comunismul ca religie politic` ]i politizarea Bisericii Ortodoxe Rom@ne

 

7.                  Rezumat

 

8.                  Bibliografie

 

 

28. VALOAREA  MORALĂ  A PSALMILOR  BIBLICI

 

INTRODUCERE. 3

CAPITOLUL I. Numele, împărţirea şi însuşirea psalmilor 4

CAPITOLUL II. TITLURILE ŞI ORIGINEA PSALMILOR.. 15

CAPITOLUL III. AUTORII  PSALMILOR.. 21

CAPITOLUL IV. CUPRINSUL PSALMILOR.. 25

CONCLUZII 44

CURRICULUM VITAE. 46

BIBLIOGRAFIE. 47

 

 

29. CALEA SPRE MÂNTUIRE: ASCEZĂ ŞI TEOLOGIE LA SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL

INTRODUCERE……………………………………………………………………………..3

I.                   PERSONALITATEA ŞI OPERA SFÂNTULUI MAXIM MÂRTURISITORUL………………………………………………………………..5

1.      SFANTUL MAXIM: MONAH, TEOLOG SI MARTURISITOR………………..5

2.      OPERA SFANTULUI MAXIM…………………………………………………...8

II.        ŢINTA SPIRITUALITĂŢII ORTODOXE ŞI DRUMUL SPRE EA ………………..10

III.             FUNDAMENTELE DOGMATICE ALE SPIRITUALITĂŢII………………….17

1.      FUNDAMENTUL TRINITAR…………………………………………………18

a.       SFANTA TREIME-BAZA SPIRITUALITATII CRESTINE…….……..18

b.        FIINTA SI PERSOANE IN SFANTA TREIME…………………………20

c.        DUMNEZEUL CEL NEMISCAT SI MISCAREA IN CREATIE ………22

d.        TREIMEA IMANENTA-TREIMEA ICONOMICA……………………..23

2.      FUNDAMENTUL HRISTOLOGIC …………………………………………..25

a.       IISUS HRISTOS-ADAM CEL NOU…………………………………….25

b.      IISUS HRISTOS ŞI OMUL ÎŞI SUNT MODELE ÎN MOD

RECIPROC……………………………………………………………….29

c.       ACTELE MÂNTUITOARE PRIN CARE HRISTOS NE

CONDUCE LA ÎNDUMNEZEIRE (ÎNTRUPAREA, CRUCEA, ÎNVIEREA ŞI ÎNĂLŢAREA ) ŞI POSIBILITATEA DE A NE ÎNSUŞI ROADELE LOR………………………………………………………….31

3.  FUNDAMENTUL PNEVMATOLOGIC………………………………………42

a.        SINERGIA LUCRARII PERSOANELOR DIVINE IN OPERA DE MANTUIRE A OMULUI………………………………………………..42

b.        DARURILE SFANTULUI DUH SI LIBERTATEA OMULUI…………48

c.          SFANTUL DUH-SURSA PERFECTIONARII SPIRITUALE …………50

4. FUNDAMENTUL ANTROPOLOGIC …………………………………………53

a.         LUMEA, OPERĂ A LUI DUMNEZEU DESTINATĂ ÎNDUMNEZEIRII

a1.  RATIONALITATEA CREATIEI…………………………………...54

a2.  INDUMNEZEIREA OMULUI-PREMISA

       INDUMNEZEIRII COSMOSULUI………………………………...60

b.        CHIP ŞI ASEMĂNARE…………………………………………………65

c.         STAREA PRIMORDIALĂ. CĂDEREA ÎN PĂCAT ŞI

CONSECINŢELE EI ASUPRA ÎNDUMNEZEIRII OMULUI…………71

5.        FUDAMENTUL ECCLESIOLOGIC………………………………………....75

a.         BISERICA-TRUPUL MISTIC AL LUI HRISTOS……………………..75

b.        BISERICA-ICOANA LUI DUMNEZEU SI MACRO-ANTROPOS…..77

c.         URCUSUL DUHOVNICESC ARE LOC IN BISERICA ………………79

IV. CONCLUZII…………………………………………………………………………….81

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………….84

CURRICULUM VITAE…………………………………………………………………….87

DECLARATIE DE ONESTITATE………………………………………………………..88

 

 

30. NON–VIOLENCE IN THE LIGHT OF THE CIVIL RIGHTS STRUGGLE

Introduction………………………………………………………………...4

 

1.The Civil Rights Struggle ………….……………………………...6

1.1    Historical Approach of Racial Segregation……………………...7

1.2    The Strategy of the Civil Rights Movement…………………….9

1.3    The Beginning of the Movement – Rosa Parks, “The Mother of the Civil Rights”……………………………….……………….11

1.4    The Montgomery Bus Boycott…………………………………13

 

2. The Philosophy of Non-Violence………………………………………18

2.1 Non-Violence in Various Religious Traditions………………...19

2.2 The Non-Violence of Mahatma Gandhi….……………………..24

            2.2.1 The Roots of Gandhi’s Non-Violence……….………...26

            2.2.2 The Principle of “Satyagraha”……………….………...28

            2.2.3 Non-Violent Resistance……………………….……….32

            2.2.4 “Agape”—The Source of Non-Violence……….……...35

 

3. Direct Action for Civil Rights………………………………………….38

            3.1 The American Style of Black Leadership………………….…...39

                        3.1.1 Martin Luther King Jr. – Apostle of Non-Violence …..41

                        3.1.2 King’s Religious Beliefs………………………………42

            3.2 Activities that involved Non-Violent Direct Action……….…...44

                        3.2.1 A New Deal for Blacks? Civil Rights and Negro Protest………………………………………………………………………45

                        3.2.2 The Impact of the Second World War…………………46

                        3.2.3 The Involvement of the Congress of Racial Equality….47

                        3.2.4 Martin Luther King Jr.: Militant Clergyman……….….49

                        3.2.5Southern Christian Leadership Conference - in Different Direct Action Protests………………………………………………...……53

            3.3 The Aftermath of Non-Violence …………………………….…58

                        3.3.1 Does Non-Violence yield to chaos?…………………....58

                        3.3.2 The Consequences of the Non-Violent Struggle….…...60

                        3.3.3 The Struggle Continues…….…………………………..62

Conclusions…………………………………………………….………….65

 

Appendix A: A Negro Newspaper Praises Courage………………………66

Appendix B: Civil Rights: Decade of Progress…………………………...68

Appendix C: Martin Luther King Jr.: Charismatic Leader in a Mass Struggle……………………………………………………………….…...69

Appendix D: Martin Luther King Jr.: The Peaceful Threat………………73

Appendix E: The Boycott that Changed Dr. King’s Life ………………...74

 

Bibliography………………………………………………………………76

 

 

31. PERSONALITATEA UMANĂ LA SENESCENŢĂ ÎN CONTACT CU FENOMENUL MORŢII. - ASPECTE MORAL – RELIGIOASE ŞI PSIHOLOGICE

INTRODUCERE                     ………………………………………………… 3

 

CAPITOLUL I: Doctrina Bisericii Catolice referitoare la

                             demnitatea vieţii umane   ………………….. 6

1.1.   Fundamentul biblic: Omul - creaţie a lui Dumnezeu …………..  6

1.2.            Magisteriul Bisericii       ………………………………………….. 12

 

CAPITOLUL II:   Personalitatea umană la vârsta a treia …18

2.1. Etapele vieţii - caracteristici generale …………………………….18

2.2. Îmbătrânirea la nivel individual şi   demografic …………………25

2.3. Modificarea relaţiilor vârstnicului cu societatea şi cu Biserica….30

 

CAPITOLUL III:  Sacralitatea şi   inviolabilitatea

     vieţii umane……………………………… 37

3.1.  Sănătatea şi   boala  situaţii - existenţiale ale condiţiei umane… 37

3.2. Evoluţia atitudinilor societăţii faţă de fenomenul morţii……….  42

3.2.1.  Până la sfârşitul secolului al XIX- lea ………………………… 42

3.2.2.  Secolul XX ……………………………………………………… 46

3.3.   Sinuciderea şi   eutanasia văzute  prin prisma  teologică şi

          psihologică  ……………………………………………………… 56

3.4.  Îngrijirile paliative ………………………………………………. 65

3.5.  Comunicarea verbală şi  nonverbală cu persoanele  vârstnice…73

3.6.  Asistenţa psihologică şi  religioasă a persoanelor

         în stadiul terminal ………………………………………………..76

 

 

CAPITOLUL IV: Contopirea cu Dumnezeu – ultima

                                experienţă spirituală a creştinilor ………..81

4.1. Preambul   ……………………………………………………………81

4.2. Mărturii ale unor persoane care au trecut prin experienţa

       morţii clinice …………………………………………………………82

4.3. Referiri biblice privind depăşirea graniţei

       dintre viaţă şi moarte ………………………………………………101

4.4. Consideraţiile unor filozofi renumiţi …………………………….. 104

4.5. Unirea cu Dumnezeu. Mesaje şi   revelaţii ale creştinilor

        şi   marilor  mistici …………………………………………………108

4.5.1. Dumnezeu simţit ca iubire ……………………………………….109

4.5.2. Cristos simţit ca Dumnezeu …………………………………….. 110

4.5.3.      Dumnezeu simţit ca energie ……………………………………. 111

4.5.4. Contopirea cu Dumnezeu ………………………………………. 111

CONCLUZII …………………………………………………………… 113

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………. 114

 

 

32. MĂNĂSTIREA SUCEVIŢA

 

LISTĂ DE ABREVIERI…………………………………………...……………3

 

INTRODUCERE………………………………………………………………....4

 

CAPITOLUL I – ISTORIC

            I.1  Istoricul Movileştilor…………………………………………………...10

            I.2  Istoricul de început al Mănăstirii Suceviţa……………………………..18

            I.3  Întâmplări marcante din viaţa Mănăstirii Suceviţa……………………..23

            I.4  Documente ce privesc direct Mănăstirea Suceviţa……………………..32

                        Anexa 1 – Mănăstirea Suceviţa în perioada stăpânirii

       austro–ungare……………………………………………44

                        Anexa 2 – Stareţii Mănăstirii Suceviţa………………...……………48

 

CAPITOLUL II – DESCRIEREA ANSAMBLULUI MĂNĂSTIRESC  

                                SUCEVIŢA

            II.1  Descrierea edificiului………………………………………………….53

            II.2  Pictura bisericii Mănăstirii Suceviţa………………………………..…64

            II.3  Scene reprezentative din pictura Suceviţei

                        II.3.1  Scara virtuţilor……………………………………………..…78

                        II.3.2  Arborele lui Iesei. Filozofii…………………………………..82

                        II.3.3  Geneza………………………………………………………..86

                                    Anexa 3 – Restaurare…………….…………………………..88

 

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE

LISTA ILUSTRAŢIILOR

ILUSTRAŢIILE

DECLARAŢIE

CURRICULUM VITAE

 

 

33. SF. MACARIE EGIPTEANUL

 

 

introducere

4

CAPITOLUL 1   

AUTORUL ŞI VIAŢA

 

6

A. AUTORUL

6

B.  VIAŢA

7

capitolul 2

OPERA SFÂNTULUI MACARIE

 

10

1. OMILIILE DUHOVNICEŞTI

10

2.  SCRISORI

11

3.  CELE ŞAPTE MICI TRATATE ASCETICE

12

4.  APOPHTHEGMATA

12

5. RUGĂCIUNI

13

capitolul 3

ÎNVĂŢĂTURA SF. MACARIE EGIPTEANUL

 

16

1. MESALIANISMUL

16

2. DESPRE HAR

18

3. RUGĂCIUNEA

19

4. HRISTOS, DUHUL SFÂNT - ÎNDUHOVNICIREA OMULUI

21

5. ANTROPOLOGIA. ADAM CEL VECHI ŞI ADAM CEL NOU

24

CAPITOLUL 4

 RUGĂCIUNEA ŞI PURIFICAREA

 

27

A. ATITUDINI

27

1. DARUL LUI DUMNEZEU

27

2. STĂRUINŢA SAU RUGĂCIUNEA NEÎNCETATĂ

30

3. RUGĂCIUNEA CA AŞTEPTARE

32

B. TREPTE

34

1. RUGĂCIUNEA ORALĂ

34

2. RUGĂCIUNEA MENTALĂ

35

3. ROSTIREA NUMELUI DIVIN ÎN RUGĂCIUNEA MINŢII

39

C. FORME

41

1. RUGĂCIUNEA PENTRU ELIBERAREA DE PATIMI

41

2. RUGĂCIUNEA ŞI VIRTUŢILE

42

I. RUGĂCIUNEA ÎNTRE VIRTUŢI

42

II. RUGĂCIUNEA CA CERERE A VIRTUŢILOR

43

III. RUGĂCIUNEA - CAUZĂ A VIRTUŢILOR

43

IV. CAUZA VIRTUŢII ŞI A RUGĂCIUNII - IUBIREA DE DUMNEZEU ŞI GÂNDUL LA EL

44

V. RUGĂCIUNEA FĂRĂ VIRTUŢI

45

3. RUGĂCIUNEA ŞI CREDINŢA

46

capitolul 5

RUGĂCIUNEA ŞI CONTEMPLAREA LUI DUMNEZEU

 

48

1. CONCEPŢIA DESPRE INIMĂ

48

2. TREAPTA RUGĂCIUNII INIMII SAU RUGĂCIUNEA ADEVĂRATĂ

49

3. RUGĂCIUNE, HAR, DARURI DUHOVNICEŞTI

50

capitolul 6

RUGĂCIUNEA ŞI DESĂVÂRŞIREA SAU DINCOLO DE RUGĂCIUNE

 

53

1. STAREA DE BUCURIE

53

2. PACEA

54

3. BEŢIA SPIRITUALĂ

55

4. MÂNGÂIEREA DUHULUI

56

5. VEDEREA LUMINII - CHIPUL SLAVEI DOMNULUI

57

6. AUTOCONTEMPLAREA SUFLETULUI

58

7. SPIRITUALIZAREA TRUPULUI

59

concluzii

61

note bibliografice

63

bibliografie

69

curriculum vitae

71

declaraţie

72

Cuprins

73

 

 

34. Sacerdotiul celtic

 

I.                    INTRODUCERE – 2

 

II.                 APARITIA CELTILOR IN ISTORIE CA POPOR. LUMEA CELTICA

                    -originea celtilor – 3

                    -organizarea sociala si caracterul razboinic al celtilor – 7

             -declinul celtilor – 12

             -mitologia – 14

 

III.               SACERDOTIUL CELTIC. DRUIZII

            -prezentare generala –  18

                    -originea druizilor –  20

                    -numele de druid   23

                    -druidesele – 24

                    -ritualurile druidice –  26

                    -scolile druidice –  34

                    -cartile druidice si scrierea sacra –  36

 

           Functiile druizilor:

                    Druizii ca: -magicieni –  38

                                     -vizionari –  39

                                     -doctori –  42

                                     -astronomi si astrologi –  42

                                     -poeti –  44

                                     -filosofi –  45

                                     -judecatori –  47

                                     -istorici –  48

                                     -succesori ai samanilor – 49

 

IV.              DECLINUL DRUIZILOR –  51

 

V.                 REDESCOPERIREA DRUIZILOR SI PAGANISMUL CELTIC CONTEMPORAN –  52

       

BIBLIOGRAFIE –55

 

 

35. “DESĂVÂRŞIREA CREŞTINĂ ÎN LUMINA SFINTEI SCRIPTURI”

Prolog.

Capitolul I – Sfinţenia.

1.      Noţiunea de sfinţenie.

2.      Sfinţenia lui Dumnezeu în Vechiul Testament.

3.      Sfinţenia Mântuitorului Iisus Hristos – Temelia sfinţeniei noastre.

Capitolul II – Sfinţii – Vase alese ale lui Dumnezeu.

1.      Superioritatea Sfinţeniei adusă de Mântuitorul Iisus Hristos, faţă de cea din Vechiul Testament.

2.      Dragostea, măsură a desăvârşirii.

3.      Sfântul, portret în operele Sfinţilor Părinţi.

4.      Sfinţii rămân vii şi în veşnicie.

5.      Maica Domnului, Născătoarea Luminii celei desăvârşite.

6.      Sfântul Ioan Botezătorul, modelul sfinţilor lui Iisus Hristos.

Capitolul III – Mijloacele desăvârşirii creştine.

1.      Obiecte sfinte şi acţiunile de sfinţire în Vechiul Testament.

2.      Sfintele Taine, Faptele bune şi sfaturile evanghelice în lumina Noului Testament.

Epilog.

Note bibliografice.

Bibliografie.

 

 

36. AVORTUL IN SOCIETATEA MODERNA

 

37. STUDIU PRIVIND UTILIZAREA LIANŢILOR ÎN PICTURA PE DIFERITE SUPORTURI

INTRODUCERE

      CAPITOLUL 1. STRATIGRAFIA OPEREI DE ARTĂ

                          1.1.SUPORTURI

                          1.1.1.SUPORTURI RIGIDE

                          1.1.2.SUPORTURI SEMIRIGIDE

                          1.1.3.SUPORTURI FLEXIBILE                                                      

                          1.2.PREPARAŢIA

                          1.3.PELICULA DE CULOARE

                          1.4.STRAT PROTECTOR SAU VERNIS

      CAPITOLUL 2. TEHNICI DE LUCRU FOLOSITE PE SUPORTURI DE LEMN, PÂNZĂ ŞI CARTON

      CAPITOLUL 3. LIANTUL ÎN PICTURA DE ŞEVALET

                          3.1.DEFINIŢII ALE LIANTULUI

                       3.2.ASPECTE GENERALE, SCURT ISTORIC ŞI COMPOZIŢIA LIANŢILOR

                       3.3.CLASIFICARE

      CAPITOLUL 4. ELEMENTE CARACTERISTICE ŞI METODE DE UTILIZARE ŞI IDENTIFICARE A LIANŢILOR

                       4.1.PRELEVAREA PROBELOR PENTRU IDENTIFICAREA LIANŢILOR

                       4.2.IDENTIFICAREA CHIMICO-ANALITICĂ A LIANŢILOR PROTEICI

                       4.3.IDENTIFICAREA LIANŢILOR  LIPIDICI

      CAPITOLUL 5. TEHNICI UTILIZATE ÎN IDENTIFICAREA LIANŢILOR DIN MATERIALELE PICTURALE.

        CONCLUZII