LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. Actorul politic feminin în România postotalitar㠖 79 pg

2. Analiza dinamica a relațiilor dintre elita conducătoare și elitele non-guvernante în România, în perioada 1965 – 1989 – 100 pg

4. COMPORTAMENTUL ELECTORAL ÎN ROMÂNIA POSTDECEMBRISTĂ

5 Democratizarea societatilor socialiste: Studiu comparat Bulgaria, Polonia, Romania, Ungaria

6. Discurs și putere într-un stat totalitar – studiu de caz: România 1965-1989

7. PARTIDELE POLITICE SI ROLUL LOR IN VIATA SOCIALA

8. EVOLUȚIA DIPLOMAȚIEI ROMÂNEȘTI

9. INSTTITUȚII ȘI POLITICI ALE PIEȚEI MUNCII ÎN ROMÂNIA

10. RĂSPUNDEREA  POLITICĂ A GUVERNULUI  ȘI MEMBRILOR SĂI ÎN DREPTUL ROMÂNESC ȘI COMPARAT

11. COMUNICAREA POLITICÃ

12. DEMOCRAȚIE, TOTALITARISM ȘI VIOLENȚĂ SIMBOLICĂ

 

 

 

 

 

 

5 Democratizarea societatilor socialiste: Studiu comparat Bulgaria, Polonia, Romania, Ungaria

 

CUPRINS

 

CUPRINS................................................................................................................................. 3

LISTA TABELELOR, FIGURILOR, HĂRȚILOR ȘI GRAFICELOR....................................... 4

INTRODUCERE....................................................................................................................... 6

Capitolul I   PRECIZĂRI METODOLOGIGE.......................................................................... 11

OPERAȚIONALIZAREA CONCEPTELOR...................................................................... 13

VARIABILA DEPENDETĂ.................................................................................... 19

VARIABILA INDEPENDENTĂ............................................................................ 21

RELAȚIA................................................................................................................ 24

IPOTEZELE DE LUCRU........................................................................................ 25

TEORIA.................................................................................................................. 26

INSTRUMENTE DE MĂSURĂ.......................................................................................... 28

Capitolul II   MOȘTENIREA COMUNISTĂ........................................................................... 33

REVIZUIRILE..................................................................................................................... 33

DESTALINIZAREA............................................................................................... 35

BREJNEVISMUL................................................................................................... 41

PERESTROIKA...................................................................................................... 48

CONSOLIDAREA SOCIETĂȚII CIVILE  ȘI / SAU A OPOZIȚIEI................................... 53

SOCIETATE CIVILĂ ȘI COMUNISM ÎN EUROPA DE EST.............................. 55

CONCLUZII....................................................................................................................... 61

CAPITOLUL III   TRANZIȚIA.............................................................................................. 67

FORME DE GUVERNĂMÂNT INTERIMAR.................................................................... 69

TRĂSĂTURILE  GUVERNĂMINTELOR  INTERIMARE.................................... 70

GUVERNĂMINTE INTERIMARE ÎN EUROPA DE EST.................................................. 73

STRUCTURA PUTERII DECIZIONALE........................................................................... 77

PROPRIETATEA................................................................................................................ 82

STRUCTURA NOILOR PARLAMENTE........................................................................... 89

CONCLUZII....................................................................................................................... 93

CAPITOLUL IV   PERFORMANȚELE ECONOMICE......................................................... 97

BUNĂSTAREA.................................................................................................................. 98

CREȘTEREA ECONOMICĂ............................................................................................. 99

CONCLUZII..................................................................................................................... 101

CAPITOLUL V   CONCLUZII............................................................................................. 102

Bibliografie............................................................................................................................. 104

Index..................................................................................................................................... 108

 

 

 

7. PARTIDELE POLITICE SI ROLUL LOR IN VIATA SOCIALA

 

 

 

8. EVOLUȚIA DIPLOMAȚIEI ROMÂNEȘTI – 97 pag

Evolutia Diplomatiei Romanesti

 

Capitolul I

 

Diplomatia ca necesitate in relatiile dintre state

1.1  Diplomatia si politica externa

1.2  Evolutia diplomatiei

 

Capitolul II

 

Diplomatia româneascã inainte de 1989

2.1 Evolutia diplomatiei romanesti de la origini pana la Liga Natiunilor

2.2 Diplomatia României in perioada lui Nicolae Titulescu

2.3 Diplomatia României in perioada premergatoare celui de-al doilea razboi mondial si în timpul acestuia

2.4 Diplomatia Româneasca in timpul regimului comunist

 

Capitolul III

 

Diplomatia Româneasca dupa 1990

3.1 Extinderea relatiilor României cu toate stalele lumii

3.2 România si organizatiile internationale (NATO , UE , O.S.C.E.)

 

CONCLUZII

 

 

9. INSTTITUȚII ȘI POLITICI ALE PIEȚEI MUNCII ÎN ROMÂNIA

CUPRINS:

INTRODUCERE…………………………………………… 

CAPITOLUL I  ABORDĂRI CONCEPTUALE

   I.1.Noțiuni teoretice………………………………………..

I.2.Metodologia  de calcul a resurselor de muncㅅ……

   I.3.Indicatorii numărului și structurii forței de muncㅅ.

   I.4.Măsurarea gradului de neocupare a forței de muncă…..

   I.5.Indicatorii eficienței utilizării forței de muncㅅ……

CAPITOLUL II POLITICI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA    

                          DUPĂ 1989

   II.1.Impactul măsurilor active pentru piața muncii asupra ocupării

           și șomajului……………………………………………

   II.2.Politici de ocupare și politici de piața muncii…………..

   II.3. Funcțiile serviciului public de ocupare…………………

CAPITOLUL III

   III.1. Măsuri de protecție socială și politici anti-șomaj în

             România, în tranziție……………………………………...

    III.2. Macroproiect de dezvoltare resurse umane tineret 2002….

    III.3. Bursa de muncă pentru tineret

CAPITOLUL IV

   IV.1. Programul de acțiune al Agenției Județene pentru Ocuparea

            Forței de Muncă Cluj pe anul 2001-2002……………………

CONCLUZII ȘI PROPUNERI………………………………………

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………..

GLOSAR…………………………………………………………….

ANEXE………………………………………………………………

 

10. RĂSPUNDEREA  POLITICĂ A GUVERNULUI  ȘI MEMBRILOR SĂI ÎN DREPTUL ROMÂNESC ȘI COMPARAT

 

CAPITOLUL I. Consideratii introductive.............................................................................. 4

Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei................ 4

Sectiunea 2.: Natura raspunderii politice a Guvernului si membrilor sai................ 7

Sectiunea 3.: Corelatia raspundere politica-regim constitutional......................... 9

Sectiunea 4.: Evolutia reglementarii constitutionale a raspunderii politice....... 13

CAPITOLUL II.: Raspunderea politica a Guvernului in sistemul romanesc actual.......... 19

Sectiunea 1.: Raportul control parlamentar – raspundere politica a Guvernului 19

Sectiunea 2.: Corelatia vot de incredere-motiune de cenzura................................. 20

Sectiunea 3.: Angajarea raspunderii Guvernului....................................................... 25

Sectiunea 4.: Consecintele adoptarii unei motiuni de cenzura pe plan politico-constitutional            31

CAPITOLULl III.: Raspunderea politica a minsitrilor in sistemul romanesc actual......... 34

Sectiunea 1. Raspunderea colectiva si raspunderea individuala a ministrilor.... 34

Sectiunea 2.: Remanierea Guvernamentala................................................................ 36

Sectiunea 3.: Raspunderea politica a primului-ministru........................................... 40

CAPITOLUL IV.: Raspunderea politica in alte reglementari consitutionale..................... 44

Sectiunea 1.: Sistemul Constitutional englez............................................................ 44

Sectiunea 2.: Sistemul constitutional american....................................................... 46

Sectiunea 3.: Sistemul constitutional francez.......................................................... 47

Capitolul V. Concluzii............................................................................................................. 51

 

 

11. COMUNICAREA POLITICÃ

 

CUPRINS

 

 

Introducere                                    ___________________ pag. 4

Capitolul I  - Comunicarea             ___________________ pag. 8

1.      Definirea comunicãrii

2.      Elementele comunicãrii

3.      Tipuri de comunicare

4.      Funcþiile comunicãrii

Capitolul II - Fenomene care influenþeazã comunicarea politicã

___________________pag.23

1.      Contextul în care trebuie înþeleasã comunicarea politicã

2.      Fenomene care influenþeazã comunicarea politicã

Capitolul III – Comunicarea politicã __________________ pag.44

1.      Canale de transmitere a comunicãrii politice

2.      Limbajul politic

3.      Forme ale comunicãrii politice

4.      Campania electoralã ºi comunicarea

Concluzii                                          ___________________pag.76

Bibliografie                                           ___________________pag.78

 

 

12. DEMOCRAȚIE, TOTALITARISM ȘI VIOLENȚĂ SIMBOLICĂ

 

C U P R I N S

Introducere                                                                                                                               3

Capitolul I        VIOLENȚA SI VIOLENȚA SIMBOLICĂ                                                     6

1.      Violența stării de natură. Thomas Hobbes                            6

2.      Violența ordonatoare a societăților arhaice                          8

3.      Apariția statului. Perspectivă antropologică                          8

4.      Putere politică și violență socială                                                      9

5.      Violență și acțiune rațională                                                             10

6.      Agresivitatea – element al naturii umane                                           12

Capitolul II       VIOLENȚA SIMBOLICĂ ÎN SFERA POLITICULUI                                   18

Capitolul III      MITURI SI MITOLOGII POLITICE                                                  26

1.      Mitul arhaic si mitul politic                                                               27

2.      Mitul politic si nevoia de idealuri sociale                                           31

3.      Mituri politice fundamentale                                                             32

Capitolul IV REGIMURI POLITICE DEMOCRATICE VERSUS

REGIMURI POLITICE TOTALITARE                                                      41

1.      Regimuri politice totalitare. Caracteristici                             41

2.      Regimuri politice democratice si violența simbolică               42

3.      Democrație, totalitarism si violentă simbolică                                    47

4.      Fenomenul manipulării. Totalitarism vs. democrație              48

5.      Propaganda si falsa campanie electorală                                          52

6.      Campanii electorale și propaganda politică in

regimurile politice democratice                                                              58

7.      Campanii electorale in interiorul regimului

si ritualizarea violenței                                                                            64

Capitolul V       CAMPANII ELECTORALE: MARKETING DE VANZARI SI

MARKETING ELECTORAL                                                              69

Capitolul VI      LIBERTATE DE OPȚIUNE ȘI MANIPULARE                                             77

1.      Manipularea în societatea contemporană                                         77

2.      Manipulare totalitară vs. manipulare democratică                 81

Capitolul VII    CAMPANIA ELECTORALĂ A LUI PETRE ROMAN

VIOLENTĂ SOIMBOLICĂ APLICATA SPATIULUI ROMANESC           84

Concluzii                                                                                                                                  96

Bibliografie                                                                                                                               98

Anexe                                                                                                                          100