LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. Studiul experimental privind pregătirea specifică a ridicătorului în cadrul unei echipe de volei juniori I

2. TRATAMENTUL  KINETIC AL DISTROFIEI  MUSCULARE PROGRESIVE

3. STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA FORTEI SI A DETENTEI LA GRUPELE DE SARITURI, NIVEL PERFORMANTE – EVOLUTIA MIJLOACELOR SPECIFICE DE PREGATIRE IN CADRUL PLANULUI ANUAL DE ANTRENAMENT

4.

 

 

1. Studiul experimental privind pregătirea specifică a ridicătorului în cadrul unei echipe de volei juniori I

Planul lucrării

Capitolul I Introducere

          I.1. Scurt istoric al jocului de volei

          I.2. Actualități în voleiul de performanță

          I.3. Motivarea alegerii temei

Capitolul II Organizarea cercetării

            II.1. Ipotezele cercetării

          II.2. Obiectivele  și sarcinile jucătorului ridicător

          II.3. Particularități de vârstă la juniori I

Capitolul III Desfășurarea cercetării

          III.1.1. Metode utilizate în cercetare

          III.1.2. Subiecții în cercetare

          III.2. Elaborarea programului de antrenament specific al ridicătorului

          III.3. Probe și norme de control

Capitolul IV Prelucrarea Statistico – matematică a datelor obținute

Capitolul V Concluzii și recomandări

Bibliografie

Anexe

 

2. TRATAMENTUL  KINETIC AL DISTROFIEI  MUSCULARE PROGRESIVE

PLANUL LUCRĂRII

 

CAPITOLUL I

1.1. IMPORTANȚA PROBLEMEI

1.2. GENERALITĂȚI, DATE DE GENETICĂ

1.3. IPOTEZĂ. SARCINI. SCOP.

 

CAPITOLUL 2            FUNDAMENTAREA TEORETICĂ

2.1. DATE GENERALE ASUPRA MUȘCHIULUI STRIAT

2.1.1. PRINCIPALELE ELEMENTE HISTOLOGICE CU ROL MAJOR ÎN ACTIVITATEA FIBREI MUSCULARE

2.1.2. MECANISMUL CONTRACȚIEI MUSCULARE

2.1.3. SISTEMUL ENERGETIC LA CONTRACȚIEI MUSCULARE

2.1.4. TIPURI DE FIBRE MUSCULARE

2.2 DISTROFIILE MUSCULARE PROGRESIVE

2.2.1. SCURT ISTORIC

2.2.2. ETIOPATOGENIA

2.2.3. FACTORI FAVORIZANȚI

2.2.4. DATE ANATOMOPATOLOGICE

2.2.5. ASPECT CLINIC

2.2.6. EXAMENUL PARACLINIC

2.2.6.1. Studiul enzimelor serice

2.2.6.2. Examenul electric clasic

2.2.6.3. Electrocardiograma (EMG)

2.2.6.4. Biopsia musculară

2.2.6.5. Microscopia electronică

2.2.7. EVOLUȚIE ȘI PRONOSTIC

2.2.8. FORME CLINICE

2.2.9. DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL

2.2.10. DIAGNOSTIC. SFATUL GENETIC

2.3. TRATAMENTUL COMPLEX

2.3.1. TRATAMENT MEDICAMENTOS

2.3.2. TRATAMENTUL ORTOPEDICO-CHIRURGICAL

2.3.3. TRATAMENTUL PSIHOLOGIC

2.3.4. ERGOTERAPIA

2.3.5. TRATAMENTUL KINETOTERAPEUTIC

 

CAPITOLUL 3  CONTRIBUȚII PERSONALE PRIVIND RECUPERAREA BOLNAVILOR PRIN MIJLOACE KINETICE

 

3.1.1. SUBIECȚII

3.1.2. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI CONDIȚIILE

3.2. METODOLOGIA DE LUCRU

3.2.1. DOCUMENTAREA TEORETICĂ

3.2.2. METODE DE CERCETARE

3.2.2.1. Metoda observației

3.2.2.2. Metoda anamnezei

3.2.2.3. Metode de evaluare

3.2.2.4. Metoda înregistrării, prelucrării statistice a datelor și a reprezentării grafice

3.2.3. METODE  DE ACȚIONARE RECUPERATORIE

3.2.3.1. Hidrotermokinetoterapia

3.2.3.2. Masajul

3.2.3.3. Mobilizarea pasivă pură asistată

3.2.3.4. Mobilizarea  activă asistată

3.2.3.5. Posturarea

3.2.3.6. Reeducarea respiratorie

3.2.3.7. Apareiajul

3.2.3.8. Programe de exerciții pentru prevenirea și corectarea atitudinilor deficiente pe care le-au prezentat copiii din lotul studiat

 

CAPITOLUL 4    PREZENTAREA ȘI DISCUTAREA REZULTATELOR

4.1. PREZENTAREA REZULTATELOR

4.2. DISCUTAREA REZULTATELOR

 

CAPITOLUL 5  CONCLUZII ȘI PROPUNERI

5.1. CONCLUZII

5.2. PROPUNERI

 

~BIBLIOGRAFIE~

 

 

3. STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA FORTEI SI A DETENTEI LA GRUPELE DE SARITURI, NIVEL PERFORMANTE – EVOLUTIA MIJLOACELOR SPECIFICE DE PREGATIRE IN CADRUL PLANULUI ANUAL DE ANTRENAMENT

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1     Aspecte generale ale probelor de sărituri și ale domeniului de cercetare.

1.2     Motivația alegerii temei.

1.3     Scopul lucrării.

1.4     Ipotezele de lucru.

CAPITOLUL II

TRATAREA PROBLEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE

2.1 Caracterizarea probelor de sărituri.

2.2 Caracterizarea fiziologică și metodică s efortului de forță și a dezvoltării -forței.

2.3 Dinamica parametrilor efortului în plan anual de pregătire pentru dezvoltarea forței-detentei.

2.4 Metode și mijloace de antrenament pentru dezvoltarea forței- detentei specifice atletismului.

           

CAPITOLUL III

            ORGANIZAREA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII

3.1 Subiecții

3.2 Metode de cercetare folosite.

            CAPITOLUL IV

            REZULTATELE CERCETĂRII ȘI INTERPRETĂRII LOR

4.1 Calculul volumului în antrenament pe mijloace specifice pentru dezvoltarea forței- detentei în planul anual de pregătire.

4.2 Calculul intensității în antrenament pe mijloace specifice pentru dezvoltare forței- detentei în planul anual de pregătire.

4.3 Dinamica parametrilor principali a efortului (volum și intensitate) în dezvoltarea forței- detentei în cadrul planului anual de pregătire.

CAPITOLUL V

            CONCLUZII

            BIBLIOGRAFIE