LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. Algoritmi rapizi în tehnica de calcul

2. Reţele locale virtuale

3. ARBORI ŞI ARBORESCENŢE

4. Algebre Banach

5. CUATERNIONII

6. Metode iterative

7. Problema complementaritatii

8. FILTRARI  SPATIALE  DE  IMAGINI

9. Variabilitate

10. METODE DE ANALIZA A DRUMULUI CRITIC

11. TIPURI DE CONVERGENŢA PENTRU ŞIRURI DE FUNCŢII MĂSURABILE

 

 

1. Algoritmi rapizi în tehnica de calcul

Cuprins

 

 

Introducere.............................................................................................................................3

1  Algoritmi dubli 5

1.1. Generalităţi 5

1.2. Medii 8

1.3. Media aritmetico - geometrică. 21

2  Aplicaţii numerice. 39

2.1. Algoritmi pătratici 39

2.2. Calculul aproximativ al lungimii lemniscatei: 42

2.3. Evaluări pentru p.. 45

2.4  Aproximarea perimetrului elipsei 69

2.5 Un algoritm pentru calculul lui ............................... 75

Bibliografie. 78

 

 

2. Reţele locale virtuale

CUPRINS

Introducere. 4

1.     Generalităţi 6

1.1.      Modele în reţelele de calculatoare. 6

1.1.1.   Principiul stratificării nivelelor 8

1.2.      Nivelul fizic. 8

1.2.1.   Transmiterea datelor 8

1.2.2.   Echipamente de nivel 1. 10

1.3.      Nivelul legătură de date. 10

1.3.1.   Servicii oferite nivelului reţea. 11

1.3.2.   Încadrarea. 12

1.3.3.   Tratarea erorilor 13

1.3.4.   Controlul fluxului de date. 15

1.3.5.   Subnivelul acces la mediu. 18

1.3.6.   Arbore de acoperire. 21

1.3.7.   Nevoia de standarde. 24

1.3.8.   Principalele standarde adoptate la nivelurile fizic şi legătură de date. 25

1.4.      Nivelul reţea. 26

1.4.1.   Modalităţi de rutare statice. 27

1.4.2.   Modalităţi de rutare dinamice. 29

2.     Reţele locale virtuale. 33

2.1.      Nevoia de reţele locale virtuale. 33

2.2.      Definiţia reţelelor locale virtuale. 35

2.3.      Încadrarea informaţiilor în reţelele locale virtuale. 36

2.3.1.   Standardul 802.1Q.. 36

2.3.2.   Protocolul Inter-Switch Link. 38

2.4.      Prelucrarea tag-urilor. 39

2.4.1.   Regula ingress; filtrarea ingress. 39

2.4.2.   Regula egress. 40

2.4.3.   Adăugarea tag-urilor 40

2.4.4.   Eliminarea tag-urilor 41

2.5.      Tipuri de asocieri ale staţiilor într-un VLAN.. 41

2.5.1.   Gruparea calculatoarelor după port 41

2.5.2.   Asocierea după adresa MAC.. 42

2.5.3.   Gruparea după protocolul folosit  sau după adresa de reţea. 43

2.5.4.   Metoda transmiterii adreselor IP. 44

2.5.5.   Asocierea la nivele mai înalte. 44

2.5.6.   Combinarea definiţiilor VLAN-urilor 45

2.6.      Avantajele folosirii VLAN-urilor. 45

2.6.1.   Reducerea costurilor schimbărilor şi deplasărilor 45

2.6.2.   Crearea de grupuri virtuale. 46

2.6.3.   Reducerea operaţiei de rutare  pentru informaţiile cu difuzare. 48

2.6.4.   Imbunătăţirea securităţii 49

2.6.5.   Avantajul rutării între VLAN-uri 49

2.6.6.   Folosirea VLAN-urilor peste WAN.. 50

3.     Realizarea unei reţele locale virtuale. 51

3.1.      Echipamente folosite. 51

3.1.1.   Configurarea a două reţele. 55

3.1.2.   Configurarea interfeţelor 56

3.2.      Conectarea celor două reţele locale virtuale. 58

3.2.1.   Adăugarea unui ruter 58

3.2.2.   Configurarea portului-trunchi 59

3.2.3.   Configurarea interfeţelor ruterului 60

3.3.      Testarea şi observarea cadrelor. 62

3.4.      Un exemplu concret de VLAN din cadrul FEEA.. 69

Concluzii 72

Bibliografie. 75

 

 

3. ARBORI ŞI ARBORESCENŢE

CAPITOLUL I – INTRODUCERE

CAPITOLUL II-ARBORI

CAPITOLUL III     ARBORESCENŢE

 

 

7. Problema complementaritatii

CUPRINS

 

            CAP.1.PROBLEMA COMPLEMENTARITATII

 

                   1.1.Introducere                                                                    4

                   1.2.Importanta problemei complementaritatii si rolul          

                         calculatorului in rezolvarea ei                                       7

                   1.3.Notatii                                                                           10        

                   1.4.Conurile complementare                                              12

                   1.5.Problema complementaritatii liniare                            14

                   1.6.Aplicatii                                                                        15

                        1.6.1.Programarea liniara                                              15

                        1.6.2.Programarea patratica                                          17

                        1.6.3.Jocuri de doua persoane                                       18

                        1.6.4.Alte aplicatii                                                         19 

                   1.7.Clase de matrici                                                            20 

                   1.8.Algoritmi pentru rezolvarea problemei 

                            complementaritatii liniare                                         21                                                    

                        1.8.1.Bazele                                                                   22     

                        1.8.2.Operatii pivot                                                       24

                        1.8.3.Baza initiala                                                         26 

                        1.8.4.Proprietatile bazele                                              27 

                        1.8.5.Bazele complementare admisibile aproape          

                                 adiacente                                                             28

                        1.8.6.Regula pivotului complementar                          28

                        1.8.7.Incheierea                                                           29

                   1.9.Exemple numerice                                                      30 

                   1.10.Conditii                                                                      35

                   1.11.Alti algoritmi                                                             35

                   1.12.Rezumat al rezultatelor teoretice                               36

                   1.13.Probleme nerezolvabile                                             36

                   1.14.Problema complementaritatii neliniare                    37

                   1.15.Metode de calcul a punctelor fixe                           38

    CAP.2.PROBLEMA COMPLEMENTARITATII IN 

                PROGRAMAREA  PATRATICA   

 

                 2.1.Restrictii ecuatii                                                  41

                   2.2.Metoda multiplicatorilor Lagrange                       53

                   2.3.Metoda multimii active                                         58

                   2.4.Proprietati avansate                                            65

                   2.5.Probleme speciale de programare patratica         68

                   2.6.Pivotarea complementara si alte metode              72

                   2.7.Exercitii                                                                  81

 

BIBLIOGRAFIE                                                              82

 

 

8. FILTRARI  SPATIALE  DE  IMAGINI

CUPRINS

INTRODUCERE         3

CAPITOLUL I            7

LIMBAJUL JAVA. GENERALITATI.            7

1.1  Avantajele limbajului Java          7

1.2. Afisarea si filtrarea imaginilor      12

1.2.1.  Reprezentarea imaginilor si balanta spatiu-timp       12

1.2.2.  Tipuri numerice scalare de date in Java       14

1.2.3.  Vectorii in Java      15

1.3. Pachetul GUI     19

CAPITOLUL II           22

FILTRE  SPATIALE   22

2.1. Efectul de incetosare      22

2.2. Filtrarea mediana           30

2.3. Filtrarea hi-pass 42

CAPITOLUL III          46

Programe sursa 46

 

 

9. Variabilitate

 

Cuprins

 

 

Introducere…………………………………………………………………………………………1

Cuprins            …………………………………………………………………………………………...3

CAPITOLUL I:  FUNCŢII REALE DE MAI MULTE VARIABILE……………………………4

1. FUNCŢII DE MAI MULTE VARIABILE. LIMITĂ. CONTINUITATE…………………..4

1.1  Mulţimi şi puncte din Rn………………………………………………………………4

1.2  Limita unei funcţii de mai multe variabile………………………………………………6

1.3  Continuitatea funcţiilor de mai multe variabile........................................................................ 9

2. DERIVATE PARŢIALE ŞI DIFERENŢIABILITATEA FUNCŢIILOR DE MAI MULTE VARIABILE            10

2.1.  Derivate parţiale. Gradient. Matricea Hessiană.................................................................. 10

2.2.  Diferenţiabilitatea funcţiilor cu mai multe variabile............................................................... 13

2.3.  Diferenţiale de ordin superior............................................................................................ 17

3. DERIVATELE ŞI DIFERENŢIALELE FUNCŢIILOR COMPUSE       19

4. FORMULA LUI TAYLOR PENTRU FUNCŢII DE MAI MULTE VARIABILE           22

5. EXTREMELE FUNCŢIILOR DE MAI MULTE VARIABILE ŞI METODA MULTIPLICATORILOR LUI LAGRANGE           24

5.1.   Extremele funcţiilor de mai multe variabile........................................................................ 24

5.2.   Extreme condiţionate – Metoda multiplicatorilor lui Lagrange............................................ 28

 

CAPITOLUL II:  INTERPRETĂRI ECONOMICE ALE STUDIULUI FUNCŢIILOR DE MAI MULTE VARIABILE            31

1.  Tipuri de funcţii economice           31

2.   Interpretări economice ale derivatelor parţiale      35

3.   Modele de programare matematică         38

4.   Indicatori medii şi marginali, indicatori de elasticitate şi indicatorii de substuire       39

 

CAPITOLUL III:  OPTIMIZAREA ECONOMICĂ A FUNCŢIILOR DE MAI MULTE VARIABILE          51

1.  Optimizarea funcţiilor fără restricţii            51

2.  Optimizarea funcţiilor prin restricţii de tip egalitate 58

3.  Optimizarea funcţiilor sub restricţii de tip inegalităţi – metoda multiplicatorilor Kuhn – Tucker………         61

 

CAPITOLUL IV:  APLICAŢII ÎN TEORIA ECONOMICĂ A FUNCŢIILOR DE MAI MULTE VARIABILE        64

1. Fundamentarea deciziei la producător – studiu de caz        64

2. Optimizarea deciziei la producător 72

2.1. Problema maximizării cifrei de afaceri................................................................................. 72

2.2. Problema minimizării costurilor........................................................................................... 76

2.3. Problema maximizării producţiei......................................................................................... 78

3. Decizia optimă la consumator        79

 

BIBLIOGRAFIE  ……………………………………………………………………………….87

 

10. METODE DE ANALIZA A DRUMULUI CRITIC

CUPRINS                                                                                                                 pag.

Capitolul I - INTRODUCERE………………………….….……………..1

a.INTRODUCERE………………………………………………………………….1

b.CERCETAREA OPERA|IONAL{. +TIIN|A CONDUCERII +I ANALIZA

   DRUMULUI CRITIC…………………….………………………………………2

c.DEFINI|II GENERALE………………….………………………………………4

d.MATRICEA ASOCIAT{ UNUI 1-GRAF.………………………………………6

e.PROIECTE. ACTIVIT{|I. PROGRAME.……………………………………….6

f.DOMENIUL DE CERCETARE +I DE  APLICARE AL ADC…………………..8

g.STRUCTURA PROIECTELOR………….……………………………………….9

h.RELA|II DE ORDINE }NTRE ACTIVIT{|I…………………………………..11

i.REPREZENTAREA TABELAR{ A STRUCTURII  UNUI ROIECT…………..12

j.REPREZENTAREA MATRICEAL{ A STRUCTURII  UNUI PROIECT……...13

k.REPREZENTAREA PRIN RE|ELE A STRUCTURII  UNUI PROIECT……...14

l.SCHEMA CONDUCERII UNUI PROIECT……………………………………...17

m.CLASIFICAREA PROCEDEELOR ADC………………………………………18

            Capitolul II – BAZELE PROCEDEULUI CPM………………………...21

a.CARACTERIZAREA PROCEDEULUI CPM…………………………………...21

b.ACTIVIT{|I }N SERIE, }N PARALEL +I }N SCAR{…………………………27

c.SEMNIFICA|IA TERMENELOR EVENIMENTELOR………………………..30

d.TERMENELE +I REZERVELE ACTIVIT{|ILOR…………………………….32

e.ACTUALIZAREA………………………………………………………………..34

f.ALGORITMUL BELLMAN – KALABA………………………………………..34

g.METODA CPM +I PROGRAMAREA LINIAR{……………………………….35

            Capitolul III – METODA PERT……………………………………….....38

a.Program Evaluation and Review Technique……………………………………....38

b.RE|ELE PERT…………………………………………………………………...38

c.ELEMENTE DE BAZ{ ALE METODEI PERT………………………………...40

d.REDUCEREA DURATEI UNUI PROGRAM PRIN CONSUM DE RESURSE

   SUPLIMENTAR………………………………………………………………….42

            Capitolul IV – METODA MONTE – CARLO…………………………..45

            Capitolul V – a.PROGRAMAREA +I CONTROLUL COSTULUI.

                                    METODA PERT / COST…………………………………47

b.SISTEMUL PERT / COST……………………………………………………….47

c.ETAPA DE PROGRAMARE }N METODA PERT/ COST……………………..48

d.ACTUALIZ{RI COST / DURAT{……………………………………………...49

            Capitolul VI – a.ANALIZA RESURSELOR……….…………………...50

b.RESURSELE UNEI ACTIVIT{|I………………………………………………51

c.RESURSELE UNUI PROIECT…………………………………………………..53

            1.NIVELAREA RESURSELOR (RESOURCE LEVELING)……………..55

            2.PROGRAMAREA RESURSELOR (RESOURCE SCHEDULING)…….57

            3.ALOCAREA RESURSELOR (RESOURCE ALLOCATION)………….58

d.MODIFICAREA NO|IUNII DE DRUM CRITIC……………………………….59

e.METODE DE ANALIZ{ A RESURSELOR…………………………………….60

            A.PROCEDEUL DE NIVELAREBURGESS – KILLEBREW……………61

            B.UN PROCEDEU SERIAL PENTRU PROGRAMAREA RESURSELOR.66

            C.METODA RAMPS (Resource Allocation and Multi-Project Scheduling)..70

            D.ALT PROCEDEU DE ALOCARE A RESURSELOR………………...…71

 

 

11. TIPURI DE CONVERGENŢA PENTRU ŞIRURI DE FUNCŢII MĂSURABILE

CUPRINS

 

Introducere……………………………………………………………..…..2

Capitolul I – Elemente de teoria masurii

1Noţiuni Introductive. Spatii metrice. Spatii topologice……...…...…3

2Elemente de teoria măsurii………………………………….….…...6

Capitolul II - Funcţii măsurabile

1Funcţii măsurabile…………………………………………………10

            2Integrala Lebesque………………………………………………....15

Capitolul III – Tipuri de convergenta pentru siruri de functii masurabile

1Convergenta aproape peste tot……………………………………..17

2Convergenta aproape uniforma (sau asimptotica)…………………18

3Convergenta in măsura………………………………………….....20

4Convergenta in probabilitate…………………………………….....24

5Convergenta in Lp……………………………………………….....26

6Comparatii intre principalele tipuri de convergenta…………….....28

Capitolul IV -Aplicatii si generalitati

1 Structura functiilor masurabile…………………………………....33

1.1 Convergenta in masura exterioara ()……………...………….35

2.2 Teoreme de caracterizare a convergentei în masura exterioara…38

2.3 Teorema lui Luzin……………………………………………….41

Bibliografie………………………………………………………………..44