LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

 

Nr. crt

Titlul

1

Analiza și perfecționarea stilurilor de management

2

Metode noi de promovare a turismului românesc

3

Tehnici manageriale folosite în conducerea întreprinderilor balneare

4

Crearea de noi locuri de muncă în turismul românesc

5

Diversificarea ofertei turistice în cadrul stațiunii "Băile Felix" condiție esențială în atragerea pe piața turistică românească a turiștilor străini

6

Îmbunătățirea calității serviciilor de bază -obiectiv esențial în întreprinderile de turism restaurantul XXX

7

Perspectivele promovării a SCTB XXX SA în circuitul turistic internațional

8

Analiza rezultatelor și performanțelor SC XXX SA

9

Diagnostic financiar

10

Prezentarea și analiza produsului turistic la XXX

11

Integrarea turismului românesc în cadrul fluxurilor turistice internaționale

12

Valorificarea potențialului turistic al județului Hunedoara

13

Rolul publicității în cadrul promovării turismului rural. Studiu de caz XXX

14

Studiul privind posibilitatile de dezvoltare a agroturismului în zona "Gura Râului"

15

Analiza ofertei pe piața Spaniei

16

Managementul vânzărilor și influența lui asupra distribuției de produse

17

Piața și mixul de marketing la SC XXX

18

Turismul de afaceri și congrese în XXX

19

Turismul în stațiunea balneoclimaterică XXX

20

Perspectivele dezvoltării agroturismului montan în zona montană XXX

21

Turismul balnear și de agrement în stațiunea XXX

22

Datoria externă a României. Istorie și contemporaneitate

23

Cheltuielile bugetului public 1935-1999

24

Valorificarea potențialului turistic în micile stațiuni balneoclimaterice Băile XXX

25

Valorificarea potențialului turistic în regiunea XXX

26

Puncte forte, puncte slabe la hotelul XXX

27

Încadrarea în zona turistică XXX a SC XXX SA

28

Agroturismului în țara Beiuș- Studiu de caz o gospodărie din satul Chișcău

29

Studiu privind îmbunătățirea calității serviciilor de cazare la Hotelul XXX

30

Perfecționarea metodelor de management prin utilizarea managementului prin excepție

31

Managementul participativ și motivația complexă a personalului la S. C. XXX SA

32

Analiza și perfecționarea stilurilor de management

33

Motivația personalului, obiectiv important al managementului resurselor umane

34

Potențialul uman la societatea XXX

35

Analiza costurilor de producție a firmei XXX SRL

36

Analiza productivității muncii

37

Analiza profitabilității și rentabilității firmei

38

Analiza diagnostic a activității comerciale la SC XXX

39

Analiza patrimoniului pe baza bilanțului contabil

40

Analiza financiară a societății comerciale XXX SRL

41

Analiza potențialului comercial la SC XXX SA

42

Analiza cifrei de afaceri

43

Analiza diagnostic a Societății Comerciale XXX SA

44

Analiza echilibrului financiar la SC XXX SA

45

Promovarea vânzărilor

46

Studiul cererii de turism în zona Muntiilor XXX

47

Studiul privind aplicarea politicilor de marketing la SC XXX SA

48

Cercetări privind concurența în domeniul alimantației publice prin prisma gamei sortimentale și a prețului

49

Cercetarea și analiza pieței țintă și a mediului concurențial la SC XXX SA

50

Cererea și oferta privind transportul de călători la Compania Aeriană Tarom

51

Analiza transporturilor de călători turiști în trafic feroviar. Exemplificare la agenția de turism XXX

52

Analiza activității transportului aerian

53

Oferta și cererea de mărfuri la nivelul societății comerciale XXX SRL

54

Analiza activității comerciale la SC XXX SA

55

Plan de faceri pentru dezvoltarea unei societăți comerciale SC XXX SRL

56

Managementul activității financiar-contabile la S.C. XXX S.A.

57

Organizarea contabilității la SC XXX SA

58

Organizarea evidenței și contabilității salariilor la SCT XXX SA

59

Managementul și contabilitatea investițiilor

60

Organizarea evidenței contabile la XXX

61

Analiza rentabilității în cadrul SC XXX SA

62

Produsul turistic și rentabilitatea întreprinderii de turism

63

Relatia între calitatea produselor și protecția consumatorului. Studiu de caz la SC XXX SA

64

Tendințe moderne privind ambalarea mărfurilor alimentare. Studiu de caz la SC XXX SA

65

Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului

66

Analiza și perfecționarea stilurilor de management

67

Perfecționarea structurii organizatorice la SC XXX SA

68

Analiza diagnostic a cifrei de afaceri la SCTB "XXX" SA

69

Analiza rentabilității la SC XXX SA

70

Analiza situației financiare a firmei SC XXX SA

71

Eficiența economică a marketingului și publicității din cadrul XXXX

72

Analiza cheltuielilor de exploatare la SC XXX SRL

73

Măsuri privind creșterea exportului la SC XXX SA

74

Politici de promovare pentru rentabilizarea firmei XXX România

75

Folosirea instrumentelor de comunicare din marketingul direct în scopul creșterii eficienței economice la SC XXX SA

76

Creșterea cantitativă a ofertei și diversificarea sortimentală a preparatelor culinare în concepția catering la SC XXX SRL

77

Cateringul - componentă esențială a serviciilor turistice prestate la SC XXX SA

78

Posibilități de degradare a produselor de tip catering în timpul circuitului lor logistic la SC XXX SRL

79

Tipologia actuală a întreprinderii de produse catering la SC XXX

80

Impactul tehnicilor moderne de conservare asupra calității produselor la SC XXX SRL

81

Necesitatea avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC XXX SRL

82

Performanțele cateringului social în echilibrarea valorii nutritive cu implicații la XXX

83

Echilibrarea valorii energetice a produselor catering Studiu de caz la SC XXX SRL

84

Managementul marketingului în cadrul comerțului cu ridicata

85

Studiu privind organizarea activității de marketing la SC XXX SA

86

Mixul de marketing în domeniul asigurărilor studiu de caz la SC XXX SA

87

Studiu privind politica de produs la SC XXX SA

88

Elaborarea strategiei de piață la SC XXX SA

89

Marketingul în domeniul serviciilor de turism

90

Mixul de marketing în cadrul unei societăți cu profil agroalimentar

91

Studiu privind mixul de marketing și satisfacția clientului la SC XXX SRL

92

Studiu privind mixul de marketing la SC XXX SRL

93

Serviciile de cazare hotelieră -Studiu de caz la XXX

94

Turism la Băile Felix. Rezervarea locurilor pe Internet la Hotelul XXX

95

Sistem informatic pentru managementul unei firme antreprenoriale

96

Procesarea și sinteza datelor la nivel managerial pe rețelele locale în fast-food-ul XXX

97

Baze de date distribuite și Internet pentru management în transporturile comerciale

98

Modernizarea marketingului pentru agenții de turism. Pagina Web pentru agenția SC XXX

99

Marketing electronic. Pagină Web pentru Hotel XXX

100

Studiu privind îmbunătățirea calității serviciilor la Hotel XXX

 

101

ORGANIZAREA  ȘI  EXERCITAREA AUDITULUI  INTERN ÎN CADRUL CASEI JUDEȚENE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

102

STUDIU PRIVIND PRINCIPALELE OPERAȚIUNI LA SUCURSALA JUDEȚEANĂ CEC XXX

103

CONTRIBUȚIA CREDITULUI PUBLIC LA FINANȚAREA DEFICITULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA ANILOR ’90

104

Studiu de marketing al produselor XXX Romania

105

CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE LA AGENȚIILE  CEC

106

SERVICII INTERNET – MAGAZINE VIRTUALE

107

Analiza riscului la SC XXX SRL

108

STUDIU PRIVIND FORMAREA ȘI ALOCAREA CAPITALULUI PERMANENT LA S.C. XXX S.A.

109

Contabilitatea circulației mărfurilor

110

Studiu privind activitatea de marketing a societății comerciale "XXX" SRL

111

CONTABILITATEA LA  PRIMĂRIA  XXX

112

CONTABILITATEA RELAȚIILOR DE DECONTARE CU PARTENERII COMERCIALI LA S.C. XXX S.A.

113

Diagnosticul financiar si Evaluarea S.C. XXX S.A.

114

Asigurarea facultativã de avarii si furt a autovehiculelor – CASCO – practicatã de ASIROM

115

PIAȚA OPERAȚIUNILOR LA TERMEN FERM

116

Contabilitatea relațiilor și decontărilor cu bugetul statului

117

CONTABILITATEA   GESTIUNII  DE  MĂRFURI   PE   EXEMPLUL   S.C. XXX S.A.

118

Studiu privind organizarea   trezoreriei  la S.C. XXX S.A.

119

STUDIU PRIVIND EVIDENȚA STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR LA REGIA AUTONOMĂ ACTIVITĂȚI NUCLEARE – SUCURSALA “ROMAG-TERMO DROBETA” TURNU SEVERIN

120

Organizarea contabilității de gestiune în cadrul SC XXX SA

121

ORGANIZAREA CONTABILITATII LA CENTRU  DE  INGRIJIRE SI  ASISTENTA XXX

122

CONTABILITATEA CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR LA UNITĂȚILE CU ACTIVITATE DE COMERȚ

123

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT PUBLIC INTERN LA INSTITUȚII PUBLICE

124

DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL S.C. XXX  S.A.

125

CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE

126

ANALIZA FLUXURILOR FINANCIARE ȘI MONETARE ALE S.C  XXX.  S.A. și ELABORAREA TABLOULUI DE FINANȚARE

127

Credite bancare

128

CONTABILITATEA STOCURILOR DE MĂRFURI LA S.C. XXX  S.R.L.

129

Instrumente de plata bancare

130

IMPOZITELE DIRECTE PRACTICATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

131

CONTROLUL FISCAL PRIVIND IMPOZITELE INDIRECTE

132

Imobilizări necorporale și corporale (urmarire si control prin contabilitate)

133

Impozite si taxe

134

CONTABILITATEA SALARIILOR LA SC XXX SRL

135

Trezorerie - control, mecanisme de functionare, organizare

136

PIAȚA MONETARĂ ÎN ROMÂNIA ȘI TRĂSĂTURILE ACESTEIA

137

CONTROL FINANCIAR PROPRIU LA CONSILIUL JUDEȚEAN XXX

138

ORGANIZAREA CONTABILITATII LA “CENTRU DE EXECUTIE BUGETARA” XXX

139

Impozitul pe venitul global

140

Programul de marketing al S.C. XXX S.A.

141

ANALIZA GESTIUNII IMPOZITELOR DIRECTE ȘI INDIRECTE LA S.C.XXX S.A.

142

Contabilitatea decontarilor cu bugetul public