LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. TOPONOMIA COMUNEI DOBÂRCENI, JUDEŢUL BOTOŞANI (SATELE BIVOLARI BRĂTENI, CIŞMĂNEŞTI, DOBÂRCENI ŞI MURGUŢA)

2. PVBLIVS OVIDIVS NASO - Arta traducerilor din Tristia şi Epistulae ex Ponto

3. Fenomenul fonetic al alternanţelor

4 Le Maschere della Commedia dell’Arte

5. Mateiu I. Caragiale, Craii de curtea –veche sau o nostalgie a departelui

6. Advertising and Society

7 RELAŢIA LEXIC COMUN – LEXIC SPECIALIZAT  (cu aplicaţie la domeniul medical)

8 Poezia naturii şi a iubirii – Mihai Eminescu

9. Studierea limbajului figurativ la Tudor Arghezi

10. Romania dupa comunism

11 Romanul românesc inspirat de primul război mondial

12 MIRCEA ELIADE – 107 pg

 

 

 

1. TOPONOMIA COMUNEI DOBÂRCENI, JUDEŢUL BOTOŞANI (SATELE BIVOLARI BRĂTENI, CIŞMĂNEŞTI, DOBÂRCENI ŞI MURGUŢA)

 

INTRODUCERE................................................................................................... 3

I.1. Cadrul fizico-geografic............................................................................... 3

I.1.1. Aşezare şi limite.................................................................................. 3

I.1.2. Caracteristici fizico-geografice........................................................... 3

I.2. Cadrul istoric.............................................................................................. 5

I.2.1. Atestări ale satelor actuale din comuna Dobârceni, judeţul Botoşani 7

I.2.2. Atestări ale satelor dispărute, ce se aflau pe teritoriul actualei comune Dobârceni         13

I.2.3. Sursele cercetate pentru stabilirea atestărilor documentare ale satelor din comuna Dobârceni  16

I.3. Ancheta toponimică................................................................................... 18

I.3.1. Pregătirea anchetei............................................................................. 18

I.3.1.1. Documentarea istorico-geografică.......................................... 18

I.3.1.2. Alegerea informatorilor........................................................... 18

I.3.2. Desfăşurarea anchetei........................................................................ 20

II. STUDIUL TOPONIMIC................................................................................. 22

II.1. Obiectivul lucrării.................................................................................... 22

II.2. Clasificarea toponimelor.......................................................................... 22

II.2.1. Clasificarea extralingvistică.............................................................. 23

II.2.1.1. Categorii geografice.............................................................. 23

II.2.1.2. Categorii sociogeografice...................................................... 24

II.2.2. Clasificare lingvistică........................................................................ 25

II.2.2.1. Toponime simple.................................................................. 25

II.2.2.2. Toponime derivate................................................................ 25

II.2.2.3. Sintagme.............................................................................. 26

II.2.2.4. Compuse.............................................................................. 27

II.2.2.5. Perifraze............................................................................... 27

II.3. Sinonime şi echivalente toponimice........................................................ 29

II.4. Sintaxă externă......................................................................................... 31

II.5. Câmpuri toponimice................................................................................. 35

II.6. Originea toponimelor. Caracteristici dialectale. Baza
entropică
............................................................................................. 38

II.7. Glosar........................................................................................................ 45

III. CONCLUZII.................................................................................................... 62

Note.................................................................................................................... 65

Sigle. Abrevieri ................................................................................................. 67

Bibliografie....................................................................................................... 68

ANEXE

 

 

2. PVBLIVS OVIDIVS NASO - Arta traducerilor din Tristia şi Epistulae ex Ponto

1.      Introducere………………………………………………………………………….

2.      Ovidius:……………………………………………………………………………..

                   a). viaţa şi opera;

                   b). poezia exilului.

                   c). teme şi motive în opera de exil.

3.      Poezia de exil a lui Publius Ovidius Naso…………………………………………

4.      Receptarea operei de exil în traduceri româneşti…………………………………...

a). Ipostaze cronologice:

 

3. Fenomenul fonetic al alternanţelor

CUPRINS

 

I. Introducere......................................................................................................................... 3

II. Alternanţe fonetice............................................................................................................. 8

II.1. Numărul.................................................................................................................. 10

II.1.1. Alternanţe vocalice......................................................................................... 11

II.1.2. Alternanţe consonantice.................................................................................. 11

II.1.3. Tipuri de declinări........................................................................................... 13

II.1.3.1. Substantivele declinării I.......................................................................... 13

II.1.3.1.a) Alternanţe vocalice.......................................................................... 14

II.1.3.1.b) Alternanţe consonantice.................................................................. 19

II.1.3.2. Substantivele declinării a II-a................................................................... 24

II.1.3.2.a) Alternanţe vocalice.......................................................................... 24

II.1.3.2.b) Alternanţe consonantice.................................................................. 31

II.1.3.3. Substantivele declinării a III-a................................................................. 37

II.1.3.3.a) Alternanţe vocalice.......................................................................... 37

II.1.3.3.b) Alternanţe consonantice.................................................................. 42

II.1.4. Descrierea funcţională a alternanţelor.............................................................. 44

II.1.5. Substantive cu radical neregulat...................................................................... 46

II.1.6. Rolul alternanţelor în opoziţia singular / plural................................................... 47

II.1.6.1. Flexiunea internă................................................................................ 47

III. Concluzii.......................................................................................................................... 50

Bibliografie............................................................................................................................. 54

a) Studii

b) Izvoare

Note...................................................................................................................................... 56

Lista abrevierilor.................................................................................................................... 58

 

 

4 Le Maschere della Commedia dell’Arte

                              

Premessa

 

1.      La commedia dell’arte: contesto sociale, politico, storico

2.      Le maschere:

a.       il significato della maschera

b.      i personaggi con o senza maschera

3.      Il linguaggio dei canovacci

4.      La fortuna in Romania della commedia dell’arte

a.       traduzioni

b.      studi critici

5.      Per un giudizio finale

 

 

5. Mateiu I. Caragiale, Craii de curtea –veche sau o nostalgie a departelui

 

Argument............................................................................................................... 3

I. Craii de Curtea-Veche, decadenţă sub „pajera” blazonului       5

I.1. Originalitate şi elitism................................................................................... 5

I. 2. “Celebrarea” personajelor.......................................................................... 10

I. 3. Decadenţă şi blazon..................................................................................... 22

II. Spaţialitate şi temporalitate.......................................................... 37

II. 1. Viziuni şi modalităţi de abordare............................................................. 38

II. 2. Un refuz al „imediatului"........................................................................... 43

III. O nostalgie a departelui..................................................................... 49

III. 1. Nostalgia sau sfâşierea între un aici  şi un  acolo, între un  acum  şi un cândva     49

III. 2. VIEŢUIREA ÎN DEPARTELE COTIDIAN................................................... 52

BIBLIOGRAFIE.....................................................................62

 

 

 

6. Advertising and Society

 

Introduction………………………………………….…………………………....2

 

Chapter 1 Advertising and Society………………………………………… …...4

1.1 Defining Advertising…………………………………………………………..4

1.2 Short History of Advertising…………………………………………………...5

1.3 Categories of Advertisements…………………………………………….........6

1.4 Attitudes to Advertising………………………………………………………..8

1.5 The Functions of Advertisements……………………………………………...8

 

Chapter 2 Advertising andCommunication…………………………………...10

2.1 The Substance of Advertisements……………………………………………10

2.2 The Verbal Message: Writing and Speech…………………………………...12

2.3 The Visual Message……………………………………………………….. ...15

2.4 The Role of Music in Advertising……………………………………………18

2.5 Language and Paralanguage……………………………………………….....18

 

Chapter 3 The Structures ofAdvertisements…………………………………..22

3.1 The Design of Press Advertising……………………………………………..22

3.2 The Language of Advertisements…………………………………………….28

 

Chapter 4 Strategies of Address……………………………………………......38

4.1 Cultural Variation in Advertisements………………………………………...38

4.2 Reception of Advertisements…………………………………………………41

 

Conclusions……………………………………………...……………………….45

 

Bibliography ………………………………………………..…………………...47

 

Samples of Advertisements……………………………………………………..48

 

 

 

7 RELAŢIA LEXIC COMUN – LEXIC SPECIALIZAT  (cu aplicaţie la domeniul medical)

 

ARGUMENT   .............................................................................................2

 

CAPITOLUL   I 

Caracterizare generală a terminologiilor

(in relaţie cu pragmatica discursului ştiinţific).....................................................3

 

CAPITOLUL  II 

Statutul lingvistic al termenilor lexicului general

(comun) folosiţi in terminologia medicală...........................................................16

 

CAPITOLUL  III

Statutul lingvistic al termenilor medicali

(specializaţi) intraţi in lexicul uzual (general).....................................................32

 

CAPITOLUL  IV

  Concluzii    ....................................................................................................56

 

BIBLIOGRAFIE

GENERALĂ        ........................................................................................59

 

 

8 Poezia naturii şi a iubirii – Mihai Eminescu

 

CAPITOLUL I

1.      – Motivarea alegerii temei

2.      – Poezia eminesciană

3.      – Viaţa şi activitatea literară (repere biografice)

 

 

CAPITOLUL II

1.      – Erotica şi natura

2.      – Dorinţa de iubire

3.      – Iubirea – nucleul poziei eminesciene

4.      – Natura – entitate metafgizică

a)      – cadrul (element esenţial)

b)      – lacul şi marea – scene alegorice ale naturii şi vieţii

5.      – Poezia de fgactură populară (viziunea poetului asupra iubirii şi naturii)

6.      – Natură şi dragoste în poemele dorului

7.      – Poezii antume şi postume (pe tema iubirii şi a naturii)

 

 

CAPITOLUL III

-         concluzii -   biografie selectivă

-         biografii în memoriam

-         metodica predării poeziei la clasa a IV-a

 

 

11 Romanul românesc inspirat de primul război mondial

Cuprins:

I. Războiul şi literatura. Aspecte generale. 4

I.1.O temă străveche şi permanentă. 5

a. Iliada. 5

b. Eneida. 7

c. Epopeile medievale. 8

d. Literatura de război în epoca modernă (iluminism, romantism) 9

II. Primul război mondial. Aspecte generale. 14

III. Participarea României la primul război mondial. Idealul unităţii naţionale   16

IV. Prozatori români participanţi la primul război mondial   20

IV.1. Liviu Rebreanu. 22

IV.2.Camil Petrescu. 26

IV.3. Cezar Petrescu. 31

IV.4. Gib I. Mihăescu. 35

IV.5. Hortensia Papadat-Bengescu. 41

IV.6. Alţi prozatori 45

V. Un prozator contemporan-evocator al primului război mondial. Mihail Diaconescu şi romanul său Sacrificiul. 46

VI. Războiul ca realitate apocaliptică reflectată în romanul    românesc   54

VI.1. Amploarea confruntărilor. 55

VI.2. Atrocităţile. Mutilările. 59

VII. Permanenţa morţii. Tablourile epice ale masacrelor. 64

VIII. Dramele sufleteşti şi de conştiinţă al combatanţilor   68

VIII.1. Apostol Bologa. 69

VIII.2. Ştefan Gheorghidiu. 72

VIII.3. Radu Comşa. 75

VIII.4. Pseudo – eroul romanului Balaurul. 77

IX. Tipuri de combatanţi în romanul Sacrificiul de Mihail Diaconescu   79

IX.1. Romulus Brad. 81

IX.2. Nicolae Bolcaş. 85

IX.3. Traian Moşoiu. 89

X. Noua conştiinţă a foştilor combatanţi. Amestecul de eroic şi    tragic   91

XI. Eroi şi martiri ai idealurilor naţionale româneşti  94

XI.1. Apostol Bologa. 95

XI.2. Doctor Ioan Ciurdariu-Ciordaş şi doctor Nicolae Bolcaş. 96

XII. Personalităţi istorice devenite personaje epice în romanele româneşti inspirate de primul război mondial. Iuliu Maniu   97

XIII. Dominanta tragicului  99

XIII.1. Amestecul de tragic, sublim, eroic şi apocaliptic. 101

XIII.2.Sensul grav şi responsabil al existenţei umane descoperit de romanele româneşti inspirate de primul război mondial. 103

 

 

12 MIRCEA ELIADE

 

PLANUL LUCRARII

 

 

Capitolul I

1.      Mircea Eliade- un spirit enciclopedic

2.      Structura operei lui Mircea Eliade- opera     ştiinţifică, filosofică, literară- prezentare generală

3.      Relaţia  literaturii  beletristice  cu    literatura  ştiinţifică  şi filosofică-  incizarea  elementelor  de  factură  ştiinţifică  şi filosofică in proza lui Mircea Eliade .Corelarea fantasticului cu simbolicul şi sacrul

Capitolul al II-lea

1.      Periodizarea   operei  literare   :  faza   indiană,   faza  

    existenţialistă, romanul  „Lumina ce se stinge”, proza

   fantastică

2.      Sursele prozei fantastice :folclorul românesc, magia indiană,

discontinuitatea  timpului   şi   a spaţiului ,   oniricul   şi 

   continuitatea  vis-realitate ,  opţiunea  dublului  în sensul

   dihotomiei sacru-profan

Capitolul al –III-lea

1.      Valorificarea folclorului românesc în proza fantastică :

a)      Motivul strigoiului în „Domnişoara Christina”

b)      Sarpele- animal sacru şi element al dublului –arhetip al omului total , în romanul „Sarpele”

c)      Alte simboluri şi motive folclorice româneşti întălnite la Mircea Eliade

 

2.      Magia indiană- coordonată a prozei fantastice:

a)      Accesul la Shambala sau „cealaltă lume” în „Secretul doctorului Honigberger”

b)      Tema tantrică a întoarcerii în timp într-o viziune complexă-„Nopţi la Serampore”

3.      Mitul şi relaţia sacru-profan în proza fantastică:

a)      Bucureşti- oraş înţesat de epifanii, topos privilegiat pentruMircea Eliade

b)      Mituri eline şi latine în realizare literară:mitul labirintului, Parcele, Charon, Persephona, cu referire la „Les trois graces” şi „La ţigănci”

c)      Mitul Seherezadei şi simbolistica personajului Fărâmă, ca întrupare a timpului şi a memoriei, în”P e strada Mântuleasa”

d)      „Noaptea de Sânziene” –un roman complet al relaţiei sacru-profan

e)      Tema regenerării biologice şi a senescenţei, motivul dublului- „Tinereţe fără tinereţe”, „Les trois graces”

4.      Alte mituri simboluri ale prozei fantastice la Mircea Eliade

 

Capitolul al IV-lea

1.      Concluzii asupra literaturii fantastice a lui Mircea

    Eliade