LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. MACHETE DE CONSTRUCŢII DIN NEO-ENEOLITICUL DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

2. Naţionalismul românesc

3. MĂNĂSTIREA SECU ÎN SECOLUL AL XVII-LEA

4. Răscoala de la 1907

5.  RIVALITĂŢI COLONIALE ÎN AFRICA OCCIDENTALĂ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX – LEA

6. Plastica antropomorfă şi zoomorfă  din culturile Gumelniţa şi Sălcuţa

7. CORNELIU ZELEA-CODREANU ŞI MIŞCAREA LEGIONARĂ

8. Instituţiile din Basarabia în anii 1944 – 1952

9. Importanta geostrategică a Principatelor - Bucovina

10. Mihail Gorbaciov şi Perestroika

11. ÎNSEMNĂTATEA ISTORICĂ A MONEDELOR DE TIP KOSON

12. Charles de Gaulle şi organizarea rezistenţei franceze la Londra

13. DOUĂ VIZIUNI ASUPRA MÂNTUIRII. JUDECATA DE APOI DIN CAPELA SIXTINĂ ŞI JUDECATA DE APOI DE LA VORONEŢ. STUDIU COMPARATIV

14. MEMORANDUL ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI REFLECTAT ÎN OPINIA PUBLICĂ DIN VECHIUL REGAT 1892 - 1894

15. RELAŢIILE DIPLOMATICE ROMÂNO-FRANCEZE ÎN ANII 1914-1916

16. ROMÂNIA ŞI PROCESUL OPTANŢILOR  UNGURI (1923-1930)

17. Relaţiile comerciale româno-germane 1933-1939

18. Implicaţiile Acordului de la Bretton Woods asupra ordinii  mondiale.

19. Istoria monarhiei în România pentru epoca modernă

20. Politica de apărare naţională în perioada interbelică (deceniul al IV-lea)

21. Miscarea legionara

22. DOMNIILE LUI SIMION MOVILĂ

23. TÂRGURI ŞI ORAŞE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLELE  XIV – XVI

24. EVOLUŢIA INSTITUŢIONALĂ A PRINCIPATELOR ROMÂNE

25. Romanul românesc inspirat de primul război mondial

26. RĂZBOIUL DIN VIETNAM : IMPACTUL ASUPRA SOCIETĂŢII AMERICANE - 91pg

27. DIPLOMATIA ROMANEASCA INTRE CELE DOUA RAZBOAIE MONDIALE 1919 – 1941

 

 

 

 

1. MACHETE DE CONSTRUCŢII DIN NEO-ENEOLITICUL DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

 

CUPRINS

 

            I. Probleme introductive……………………………………….3

                        1. Motivaţia temei………………………………………..3

                        2. Istoricul cercetărilor………………………………….5

II. Arii culturale în care s-au descoperit machete de           construcţii……………………………………………………8

III. Tipologia modelelor de construcţii de pe

 teritoriul României………………………………………...32

1. Aspect general…………………………………………....32

     2. Contextul descoperirii modelelor……………………….35

     3. Funcţii şi semnificaţii………………………………….…40

IV. Concluzii……………………………………………………45

Bibliografie……………………………………………………..51

Abrevieri………………………………………………………..55

            Ilustraţie………………………………………………………...56

 

 

2. Naţionalismul românesc

 

 

CUPRINS

 

 

INTRODUCERE................................................................................................p. 3.

 

 Cap. I. ROMĂNIA NAŢIONALISTĂ ŞI CONTINUITATEA DREPTEI......p. 5.                                   

 

    [1] Naţionalismul ca element de tranziţie.......................................................p. 5.

    [2] Teoriile explicative ale naţionalismului....................................................p. 6.

          § Teoria materialistă, § Teoria mistico-religioasă, § Teoria etnocratică, §         Teoria genealogică, § Argumente socio-psihologice.

    [3] România naţionalistă...............................................................................p. 23.

          § Naţionalismul ca moştenire europeană, § Dreapta şi dreapta radicală, § Rolul intelectualilor – trei perspective.

    [4] Conluzii...................................................................................................p. 29.

  

Cap. II. EXERCIŢIU ÎMPOTRIVA NAŢIONALISMULUI DE EXTREMĂ- DREAPTA: Pentru îmbunănătăţirea statutului ţiganilor..................................p. 30.

   

    [1] Scurtă etimologie.....................................................................................p. 31.

    [2] Atacurile lui Mahmud din Ghazni...........................................................p. 31.

    [3] Anii 1417 şi 1992....................................................................................p. 32.

    [4] Din istoria romilor...................................................................................p. 33.

    [5] Romii azilanţi .........................................................................................p. 40.

    [6] ................................................................................................................p. 43.

    [7]Drepturile romilor ...................................................................................p. 43.

    [8]Statutul nou de minoritate.......................................................................p. 44.

    [9]Concluzii .................................................................................................p. 45.

 

 

 

Cap. III. NAŢIONALISMUL ŞI REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN 1989. Teorii de combatere şi recuperare a revoluţiei. ...............................................................p. 47.

 

    [1] Introducere..............................................................................................p. 47.    

    [2] Definiţii ale revoluţiei.............................................................................p. 49.

    [3] Criza ideologiei marxiste........................................................................p. 52. 

          § Criza marxismului la V. Tismăneanu

    [4] Trei analize ale secolului al XX-lea românesc........................................p. 54.

          § Stephen Fischer-Galaţi, § Ion Raţiu, § Silviu Brucan.

    [5] Cauzele căderii comunismului................................................................p. 58.

    [6] Teze despre Revoluţia română din 1989.................................................p. 59.

          § Teza loviturii de stat, § Aspectele de dramatism şi violenţă, § Consecinţă a declinului economic, § Impactul istoric al revoluţiilor din 1989, § Revoluţiile din 1989 sînt revoluţii politice, § Revoluţia din 1989 ca efect al reformismului sovietic, § Revoluţia fără doctrină, § 1989: Sfârşitul unei ere revoluţionare, § Naţionalismul şi Revoluţia română, § Criza Iluminismului.

    [7] Concluzii.................................................................................................p. 66.

 

Cap. IV. NAŢIONALISM MAJORITAR - NAŢIONALISM MINORITAR.    Geneza unui conflict ........................................................................................p. 67.

 

    [1] Introducere: naţionalism şi conflict........................................................p. 68.

    [2] Până la Trianon...................................................................................... p. 69.

    [3] Trianon...................................................................................................p. 74.

    [4] Perioada comunistă ................................................................................p. 76.

    [5] După 1989...............................................................................................p.77.

    [6] Concluzii.................................................................................................p. 80.

 

V. CONCLUZII FINALE................................................................................p. 82.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ........................................................................p. 85.

RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFICE.............................................................p. 89.

 

 

3. MĂNĂSTIREA SECU ÎN SECOLUL AL XVII-LEA

CUPRINS

 

INTRODUCERE………………………………………………………….2

 

Capitolul I : SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORIE

 

I.1. Aşezare geografică………………………………………………5

I.2. Începutul vieţii călugăreşti pe valea Secului…………………….7

I.3. Ctitorii Mănăstirii Secu…………………………………………19

 

Capitolul II :  DOMENIUL MĂNĂSTIRII SECU

 

            II.1. Căile de constituire a domeniului……………………………….25

            II.2  Evoluţia domeniului…………………………………………….27

 

Capitolul III : STAREŢII ŞI EGUMENII MĂNĂSTIRII SECU…………..68

 

CONCLUZII………………………………………………………………76

 

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………….78

 

 

5.  RIVALITĂŢI COLONIALE ÎN AFRICA OCCIDENTALĂ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX – LEA

CUPRINS

 

 

1. Introducere………………………………………………………..

p. I

2. CAPITOLUL I: Rivalităţi coloniale în bazinul fluviului Congo la sfârşitul secolului al XIX –lea………………………………………

 

p.01

3. CAPITOLUL II: Conferinţa colonială de la Berlin (1884-1885)...

p.30

4. Concluzii………………………………………………………….

p.60

5. Bibliografie generală……………………………………………..

p.65

6. Anexe……………………………………………………………..

p.68

 

 

6. Plastica antropomorfă şi zoomorfă  din culturile Gumelniţa şi Sălcuţa

 

                                       Cuprins

 

I.       Introducere………………………………...........................p. 3

1.  Motivaţia temei………………………................................p. 3

2.      Istoricul cercetărilor…………………………….................p. 4

3.  Prezentarea generală a culturilor Gumelniţa şi Sălcuţa........p. 7

II.     Plastica antropomorfă………………………………............p. 11

A.       Cultura Gumelniţa...............................................................p. 11

A1.  Statuete..............................................................................p. 11

A1a.  Faza Gumelniţa A............................................................p. 13

A1b.  Faza Gumelniţa B............................................................p. 35

A2.  Vase antropomorfe............................................................p. 48

A3.  Ceramica cu decor antropomorf........................................p. 53

A4.  Obiecte antropomorfizate..................................................p. 55

B.       Cultura Sălcuţa....................................................................p. 56

B1  Statuete...............................................................................p. 56

B2.  Vase antropomorfe............................................................p. 63

B3.  Ceramica cu decor antropomorf........................................p. 63

B4.  Obiecte antropomorfizate..................................................p. 63

            III.    Plastica zoomorfă……………………………………..........p. 65

            A.  Cultura Gumelniţa...............................................................p. 65

            A1.  Statuete..............................................................................p. 65

            A2.  Vase zoomorfe...................................................................p. 70

            A3.  Ceramica cu decor zoomorf...............................................p. 71

            A4.  Obiecte zoomorfizate.........................................................p. 73

            B.  Cultura Sălcuţa.....................................................................p. 74

            IV.    Veşminte, încălţăminte, podoabe şi coafuri………...............p. 77

            V.     Concluzii. Mari teme religioase…………………….............p. 81

Bibliografie…………………………………………….................p. 87

Abrevieri…………………………………………….....................p. 95

Ilustraţie……………………………………………......................p. 97

 

7. CORNELIU ZELEA-CODREANU ŞI MIŞCAREA LEGIONARĂ

 

CUPRINS

 

 

INTRODUCERE……………………………………………………….…..p.  3

 

CAP. I - Geneza şi evoluţia Mişcării Legionare……………….…………p. 6

 

CAP.II–Corneliu Zelea-Codreanu, portret moral şi intelectual………...p. 35

 

CAP. III-„Căpitanul”, Mişcarea Legionară şi Monarhia…...…………..p. 58

 

CONCLUZII………………………………………………………………..p. 89

 

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………...p. 92

 

 

8. Instituţiile din Basarabia în anii 1944 – 1952

 

Planul lucrării:

 

  1. Introducere ............................................................................................... 1
  2. Capitolul I

Evoluţia Basarabiei în primii ani de dupa al doilea

război mondial...........................................................................................4

a.   Reinstaurarea regimului sovietic de ocupaţie în Basarabiei

b.   Politica fiscală stalinistă în satul românesc din stânga Prutului

c.    Foametea din anii 1946-1947 în R.S.S. Moldovenească

d.   Colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti în R.S.S. Moldovenească

e.    Deportările din R.S.S. Moldovenească

f.      Rezistenţa antisovietică în Basarabia

3.      Capitolul II
Instituţiile politice şi administrative din Basarabia în        cadrul Uniunii Sovietice ...................................................................37

4.      Capitolul III

Instituţiile social-culturale ..............................................................53

5.      Concluzii....................................................................................................87

6.      Bibliografie...............................................................................................90

 

 

 

9. Importanta geostrategică a Principatelor - Bucovina

Plan lucrare

 

CAP I:    Instaurarea ocupaţiei austriece asupra Bucovinei

I 1. Politica externă a Imperiului Habsburgic în secolul al XVIII-lea până în anul 1768

I 2. Ocuparea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic

I 3. Sfârşitul domnitorului Grigore al III-lea

I 4. Jurământul de credinţă din anul 1777

CAP II: Preocupari de politica religioasa si efectele sale pentru Biserica din Bucovina

II 1. Absolutismul luminat a Imperiului Habsburgic. Reforme

-principalele caracteristici ale absolutismului luminat in timpul imparatesei                           Maria Tereza

-iosefinismul in Imperiul Habsburgic

II 2. Reformarea Bisericii din Bucovina sub influenta iosefinismului

-scopurile urmarite de Curtea din Viena in Bucovina

-Conferinta de la Viena pentru organizarea Bucovinei

-infiintarea episcopiei exemple a Bucovinei

-secularizarea averilor manastiresti

-desfiintarea manastirilor si a schiturilor

-ruperea legaturilor dintre Biserica din Bucovina şi Mitropolia din Iaşi

-subordonarea Bisericii din Bucovina Mitropoliei din Carlowitz

-proteste si proiecte ale clerului din Bucovina fata de desfiintarea manastirilor

-Regulamentul administratiei bisericesti din 1786 ,29 aprilie

CAP III:   Consecintele aplicarii prevederilorimperiale asupra manastirilor bucovinene

III 1. Importanta manastirilor in trecutul neamului romanesc

III 2. Manastirile Patrauti,Sfantul Ilie si Solca supuse actiunii reformatoare a Imperiului Habsburgic

-scurt istoric al manastirii până in anul 1775

-descrierea bisericii manastiresti

-perioada 1775-1776(până la desfiintare)

-biserica manastirii devenita biserica de mir in perioada 1776-1918

 

10. Mihail Gorbaciov şi Perestroika

Planul lucrării

 

1.      INTRODUCERE………………………………………....p. 2

2.      CAPITOLUL I

Gorbaciov – persoană controversată a politicii sovietice. Paradoxul lui Gorbaciov…………………………………p. 7

3.      CAPITOLUL II

          M.S. Gorbaciov: o gândire nouă…………………………p.18

4.      CAPITOLUL III

Transparenţa regimului politic sovietic: Glasnost……..p.28

5.      CAPITOLUL IV

Fenomenul Perestroika………………………………….p. 42

 6. CAPITOLUL V

Gorbaciov şi Occidentul…………………………………p. 54

7.   CAPITOLUL VI

Locul în istorie a omului politic M.S. Gorbaciov………p. 63

8.      ÎNCHEIERE……………………………………………..p. 67

9.      ANEXE…………………………………………………...p. 70

10.   BIBLIOGRAFIE…………………………………………p. 79

 

 

11. ÎNSEMNĂTATEA ISTORICĂ A MONEDELOR DE TIP KOSON

Abrevieri……………………………………………………………………… .3

Introducere…………………………………………………………………… ..6

I.Istoriografia problemei………………………………………………………..8

II.Iconografia si legenda monedelor  de tip Koson…………………………....17                     1.Interpretari ale iconografiei……………….      ………………………………...17

                                    2.Discutii in legatura cu monograma……………………….. . 27

                                    3.Semnificaţia legendei……………………………………..…39

III.Emitentul si locul baterii monedelor de tip Koson…………………………60

                                    1.Teorii referitoare la emitent si locul baterii…………………60

                                    2.Monedele de tip pseudoalexandru şi

                                    pseudolysimach………………………………………………..67

                                    3.Relatii dintre geţii nord-dunăreni şi grecii pontici…………..77

IV.Descoperirile de monede de tip Koson……………………………………..93

                                    1.Prima serie de tezaure……………………………………….93

                                    2.A doua serie de tezaure……………………………………..102

                                    3.Ultima serie de tezaure……………………………………..109

V.Concluzii……………………………………………………………… . …125

Bibliografie…………………………………………………………… .…….128

Anexe………………………………………………………………………....137

Planşe……………………………………………………………...………….145

 

12. Charles de Gaulle şi organizarea rezistenţei franceze la Londra

Cuprins:

 

Introducere……………………………………………………

 

Capitolul 1:  Londra. De Gaulle organizează Franţa Liberă …

 

Capitolul 2:   Franţa Liberă şi Rezistenţa Internă ……………

 

Capitolul 3: Franţa Liberă şi Aliaţii……………………………

 

Concluzii……………………………………………………….

 

Anexe…………………………………………………………..

 

Bibliografie…………………………………………………….98

 

 

13. DOUĂ VIZIUNI ASUPRA MÂNTUIRII. JUDECATA DE APOI DIN CAPELA SIXTINĂ ŞI JUDECATA DE APOI DE LA VORONEŢ. STUDIU COMPARATIV

CUPRINS

 

INTRODUCERE......................................................................................................1

CAPITOLUL I  TEMEIURILE TEOLOGICE ALE REPREZENTĂRII JUDECĂŢII DE APOI........................................................................................5

                        I. 1. ESHATOLOGIA ÎN SCRIERILE BIBLICE ŞI TEOLOGICE.....5

                        I. 2. PASTORALA FRICII–INFLUENŢA IMAGINILOR JUDECĂŢII DE APOI ÎN VIAŢA CREŞTINILOR............................................14

CAPITOLUL II   ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA REPREZENTĂRII JUDECĂŢII DE APOI ÎN ICONOGRAFIA CREŞTINĂ.........................................19

                         II. 1.  ORIGINEA  TEMEI  ŞI  REPREZENTĂRILE  PALEO-CREŞTINE....................................................................................19

                         II. 2.  REPREZENTAREA TEMEI ÎN LUMEA BIZANTINĂ..........23

                         II. 3.  REPREZENTAREA TEMEI ÎN OCCIDENT.........................30

CAPITOLUL III   PESIMISMUL  LUI  MICHELANGELO.  RĂZBUNAREA DIVINĂ.........................................................................................40

                        III. 1. CAPELA SIXTINĂ.................................................................40

                        III. 2. MICHELANGELO BUONARROTI.......................................42

                        III. 3. JUDECATA DE APOI DE PE PERETELE ALTARULUI CAPELEI SIXTINE......................................................................46

                        III. 4. CONCEPŢIA ARTISTICĂ A LUI MICHELANGELO.......... 59

CAPITOLUL IV  OPTIMISMUL VORONEŢULUI. GRAŢIA DIVINĂ................64

                        IV. 1. REPREZENTĂRILE ROMÂNEŞTI ALE JUDECĂŢII DE APOI DE PÂNĂ LA 1547.............................................................64

                        IV. 2. MĂNĂSTIREA VORONEŢ.....................................................70

                        IV. 3. JUDECATA DE APOI DE PE PERETELE EXTERIOR DE VEST.............................................................................................76

                        IV. 4. MÂNTUIREA ORTODOXĂ–MÂNTUIREA UNIVERSALĂ...84

CONCLUZII...........................................................................................................88

BIBLIOGRAFIE....................................................................................................91  

 

 

14. MEMORANDUL ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI REFLECTAT ÎN OPINIA PUBLICĂ DIN VECHIUL REGAT 1892 - 1894

 

Cuprins

 

Introducere…………………………………………………………………..….3

 

Capitolul I Importanţa istorică a Memorandului de la 1892………….…..8

 

Capitolul IICercurile politice de la Bucureşti despre acţiunea memorandistă………………………………………………………………………..…29

 

Capitolul IIIPresa din Vechiul Regat în sprijinul luptei naţionale a românilor din Transilvania……………………………………………………………..47

 

Concluzii…………………………………………………………………….….59

 

Bibliografie……………………………………………………………………..61

 

 

 

15. RELAŢIILE DIPLOMATICE ROMÂNO-FRANCEZE ÎN ANII 1914-1916

110 pg

 

 

16. ROMÂNIA ŞI PROCESUL OPTANŢILOR  UNGURI (1923-1930)

Cuprins

 

Cuprins……...……………………….……………………………………...  p.3

 

Cap.I. Diferendul  României cu optanţii unguri, 1923 ………………….  p.6

I.1. Optanţii,  ,,produse“ ale Tratatului de la Trianon ………………………  p.6

I.2. Guvernul Ungariei sprijină pe optanţi ………………………………….  p.10

 

Cap.II. Tribunalul Arbitral Mixt. O participare controversată ……….  p.22

II.1.Tribunalul Arbitral Mixt. Organizare. Competenţă …….……………..   p.22

II.2.Campania Lordului Rothermere şi chestiunea optanţilor ……………… p.31

II.3.Presa engleză şi chestiunea competenţei Tribunalului Arbitral Mixt.         

       Opinii ale oamenilor politici englezi (1927-1928) …………………….  p.34

 

Cap.III. Încercări de înţelegere.

               Propuneri şi soluţionare în cadrul Planului Young …………..  p.40

 

III.1. Negocieri directe. 1928-1929 ……………………………………….   p.40

III.2. Planul Young, un mod definitiv de soluţionare.  …………………...   p.49

 

Concluzii …………………………………………………………………..  p.61

 

Anexa  I ……………………………………………………………………  p.63

Anexa II …………………………………………………………………… p.68

 

Bibliografie………………………………………………………………… p.70

 

 

17. Relaţiile comerciale româno-germane 1933-1939

 

Cuprins:

 

Introducere……………………………………………………………

 

Cap. I:  Relaţiile comerciale româno-germane în timpul crizei

                       economice (1929-1933)…………………………………

 

Cap. II: Relaţiile comerciale în perioada 1933-1935.

                        Pas şi impas ……………………………………………

 

Cap. III: Activizarea relaţiilor comerciale (1936-1938) ……….

 

Cap. IV:  “Tratatul asupra promovării relaţiilor economice dintre

                           Regatul României şi Reich” din 23 martie 1939 …….

 

Concluzii ……………………………………………………………

 

Bibliografie………………………………………………………….

 

Anexe ……………………………………………………………95

 

 

18. Implicaţiile Acordului de la Bretton Woods asupra ordinii  mondiale.

 

Cuprins

Introducere………………………………………………………………………………4

 

I. Remedii la problemele economice internaţionale. Spre un nou sistem monetar      internaţional……………………………………………………………………………...8

1.Etalonul-aur, fundamentul primului sistem monetar internaţional……………...8

2.Imposibila întoarcere la etalonul-aur…………………………………………..12

3. Proiecte de uniuni monetare internaţionale…………………………………...15

4. Ideea unei monede internaţionale……………………………………………..17

5. A doua cădere a etalonului-aur. Efecte………………………………..………26

6. O nouă iniţiativă de refacere a sistemului monetar internaţional. Motivele               reluării procesului: „Franţa pe marginea prăpastiei, Germania în ofensivă”……29

 

II. Conferinţa de la Bretton Woods.…………………………………………………..45

            1.Preliminariile conferinţei. Planul Keynes şi planul White…………………….45

2. Loc de desfăşurare şi participanţi……………………………………………..57

3. Mod de organizare  …………...………………………………………………62

4. Obiectivele conferinţei  şi problemele dezbătute …………………………….65

5.Rezultatul conferinţei………………………………………………………….70

 

III. Conferinţa de la Bretton Woods şi opinia publică românească………………...72

 

IV.  Acordul de la Bretton Woods şi implicaţiile sale postbelice.…………………...86

1.Principiile Acordului de la Bretton Woods. Unele consideraţii critice pe marginea acestui acord…………………………………………………………..86

2.Două  piedici în afirmarea noii puteri mondiale. Una reală, URSS şi alta potenţială, Marea Britanie……………………………………………………….89

   

Încheiere ……………………………………………………………………………... 102

Bibliografie. …………………………………………………………………………...103

Abrevieri. ……………………………………………………………………………...108

Anexe…………………………………………………………………………………..109

 

20. Politica de apărare naţională în perioada interbelică (deceniul al IV-lea)

CUPRINS

 

INTRODUCERE…………………………………………………………………………….2

 

CAPITOLUL I.

România în cotextul politic internaţional în perioada 1918-1938……...…………………………………………………………………………….…….5

1.Evoluţia situaţiei politice internaţionale; apariţia fascismului, revizionismului şi revansismului..............................................................................................................5

2.Coordonatele evoluţiei politicii externe româneşti între 1918-1933; alianţele şi convenţiile militare ale României...............................................................................11

3.Criza renană şi implicaţiile ei internaţionale; reacţia României...............................15

4.Anschluss-ul, reacţia politica a Bucureştiului..........................................................19

 

CAPITOLUL II.

Coordonatele politicii de apărare ale ţării în perioada interbelică......................27

1.Doctrina miltară româneasca .................................................................................27

2.Legislaţia militară....................................................................................................34

3.Politica de dotare cu armamennt şi muniţii a fortelor armate. Necesitatea creării unei industrii proprii de armanent.............................................................................40

4.Stategii mulitare privind apărarea ţării în deceniul al patrulea……………………..45

 

CAPITOLUL III.

Organizarea armatei române în perioada interbelică……………………………...51

1.Evoluţia principalelor arme din armata româna si evolutia organizatorică   a acestora…………………………………………………………………………………......51

2.Afacerea Skoda…………………………………………………………………………..67

 

CONCLUZII………………………………………………………………………………...77

 

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………82

 

 

21. Miscarea legionara

 

Cuprins

 

Introducere……………………………………………………...pag.1

Capitolul I: Lupta pentru şefia Mişcării Legionare (1934)…..pag. 7

(Situaţia Mişcării Legionare în prima jumătate a anului 1934; Cauzele conflictului CodreanuStelescu; Planul de asasinare a lui Codreanu; Excluderea lui Stelescu din mişcare)

Capitolul II: Constituirea disidenţei steliste şi rolul acesteia în viaţa politică între anii 1934 – 1936……………..…………...pag. 27

(Relaţiile Mişcării Legionare cu cercurile politice carliste şi implicarea camarilei în constituirea Cruciadei Românismului; Înfiinţarea formaţiunii politice şi a revistei cu aceeaşi denumire; Rolul jucat de Cruciada Românismului în “demascarea” Mişcării Legionare)

Capitolul III: Asasinarea lui Stelescu şi Implicaţiile sale pe plan politic (1936 – 1937)……………..……………………………pag. 43

(Preliminariile asasinării lui Stelescu; Scurta istorie a momentului Spitalul Brâncovenesc; Consecinţele asasinării lui Stelescu pentru Mişcarea Legionară în relaţiile legionaro – carliste)

Bibliografie………………………………………………….pag. 60

 

 

22. DOMNIILE LUI SIMION MOVILĂ

 

CUPRINS

 

Introducere

 

CAPITOLUL I

Ţara Românească şi Moldova în contextul politic internaţional între anii 1593 şi 1601...............................................................................pag.4

             

CAPITOLUL II  

Simion Movilă înainte de domnie..................................................pag.17

 

CAPITOLUL III

Prima domnie a lui Simion Movilă în Ţara Românească............pag.26

 

CAPITOLUL IV

A doua domnie a lui Simion Movilă în Ţara Românească..........pag.33

 

CAPITOLUL V

Domnia lui Simion Movilă în Moldova.........................................pag.46

 

CAPITOLUL VI

Situaţia internă a Ţării Româneşti şi a Moldovei.........................pag.54

 

CAPITOLUL VII

Politica externă...............................................................................pag.72

 

CAPITOLUL VIII

Cultura şi arta în vremea lui Simion Movilă................................pag.77

 

Concluzii.........................................................................................pag.92

 

Bibliografie generală

 

23. TÂRGURI ŞI ORAŞE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLELE  XIV – XVI

CUPRINS

 

 

                  INTRODUCERE          

 

 

                  CAPITOLUL I

FENOMENUL URBAN DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLELE XIV- XVI. SPECIFICUL SĂU                                 P.1 -41

            CAPITOLUL II

ÎNFĂŢIŞAREA TÂRGURILOR MUNTENE . ASPECTE ECONOMICE ŞI DEMOGRAFICE                                    P.42 - 67

 

            CAPITOLUL III

ADMINISTRAŢIA ORĂŞENEASCĂ             P. 68 - 98

 

            CAPITOLUL IV

ROLUL POLITIC ŞI CULTURAL AL AŞEZĂRILOR URBANE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLELE XIV-XVI          P.99 - 118

 

            CONCLUZII                                        P.119 - 121

BIBLIOGRAFIE                                    P. 122 - 134

 

24. EVOLUŢIA INSTITUŢIONALĂ A PRINCIPATELOR ROMÂNE

 

CUPRINS

                                                  

                                                   CAPITOLUL I

EVOLUŢIA INSTITUŢIONALĂ A PRINCIPATELOR ROMÂNE

(1821–1858)

1.Principatele Române înaintea revoluţiei din 1821(p.1-5)

a. Domnia(p.1-2).

b. Sfatul domnesc (p.2).

c. Organizarea judecătorească (p.2-3).

d. Organizarea armatei (p.3-5).

e. Organizarea administrativă (p.5-6).

 

2.Revoluţia din 1821 şi urmările sale (p.6-12).

a. Justiţia (p.7).

b. Organizarea administrativă (p.7).

c. Organizarea armatei (p.7).

e. Organizarea financiară (p.8).

f. Biserica (p.8).

g. Domniile pământene (10-11).

h. Convenţia de la Akkerman (p.11-12).

 i.Tratatul de la Adrianopol (p.12).

 

3.Regulamentul Organic (p.12-23).

a. Domnia (p.13).

b. Puterea legislativă (p.14).

c. Puterea executivă (p.15).

d. Puterea judecătorească(p.16-17).

e. Oştirea (p.17-18).

f. Organizarea administrativă (18).

g. Învăţământul (18-19).

h. Sănătatea (p.19).

i. Organizarea economică (p.20).

k. Organizarea financiară (p.21).

l. Controlul obştesc (p.22).

 

4.Primii domni regulamentari (p.23-37)

a.       Ţara Românească sub domnia lui Alexandru  D. Ghica (1834–1842) (p.23-28).

Organizarea judecătorească (p.23-24).

Armata (p.24-25).

Organizarea administrativă (p.25-26).

Învăţământul (p.26-27).

Economia (p.27-28).

b.      Ţara Românească sub domnia lui Gheorghe Bibescu (1842– 1848) (p.28-32).

Organizarea judecătorească (p.28).

Armata (p.28-29).

Organizarea administrativă (p.29-30).

Învăţământul (p.30-31).

Economia (p.31-32).

c.Moldova sub domnia lui Mihail Sturdza (1834–1849) (p.32-37).

Justiţia  (p.32).

Armata (p.32-33).

Organizarea administrativă (p.33-34).

Învăţământul (p.34-36).

Economia(p.36-37).

 

5.Revoluţia de la 1848 în Ţările Române (p.38-47).

a. Domnia (39-40).

b. Adunarea Obştească (40-41).

c. Justiţia, drepturile personale şi politice (p.41-42).

d. Armata (42-43).

e. Organizarea administrativă (p.43-44).

f. Învăţământul (p.44).

g. Biserica (44-45).

h. Miniştrii (45-46).

 i.Situaţia economico-socială (46).

 

6.Principatele Române în perioada 1848–1856 (p.47-55)

a. Convenţia de la Balta-Liman (19 aprilie/1 mai 1848) (p.47).

b. Domniile de la Balta-Liman.

    Domnia (p.48).

    Justiţia (p.49)

    Armata (p.49-50).

    Organizarea administrativă (p.50-51).

    Învăţământul (51-53).

    Organizarea economică (53).

    Relaţiile agrare (p.53-55)

 

 

7.Adunările Ad-hoc (p.55-61)

a.       Domnia.

b.      Miniştri.

c. Adunarea.

d. Justiţia.

e. Armata.

f. Biserica.

g. Problema agrară.

                                     

 

CAPITOLUL II

                                                                                                                                               

CONVENŢIA DE LA PARIS

                                         (august 1858)

 

1.Convenţia de la Paris (august 1858) – reglementar europeană a noii situaţii a Principatelor Române (pagina 1 - 7).

2.Conţinutul şi implicaţiile Convenţiei de la Paris în Principatele Române.

a. Domnul şi puterea executivă (pagina 7 - 13).

b.Puterea legislativă (p.8).

c.Comisia Centrală (p.9-10).

d.Puterea judecătorească (p.12).

e.Armata naţională (p.12-13).

3.Stipulaţiile electorale anexate Convenţiei de la Paris din 7 / 19 august 1858 (pagina 13-16).

                                                 CAPITOLUL III

 

                  PRINCIPATELE ROMÂNE SUB DOMNIA LUI AL.I.CUZA

 (1859-1866).

 

1.Desăvârşirea Unirii (p1-7).

2.Modernizarea aparatului statului burghez (p.8-26).

a.Reorganizarea armatei (p.8-9).

b.Organizarea admnistrativă (p..9-15).

c.Învăţământul şi cultura (p.15-18).

d.Economia (p.18-19).

e.Rezolvarea problemei agrare (25-26).

3.Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris (p.25-33).

Concluzia (p.34).

                                                           

                                                  CAPITOLUL IV

 

                                          CONSTITUŢIA DIN 1866

1.Procesul de elaborare a Constituţiei din 1866 (p.1 - 7).

2. Constituţia din 1866 (p.7 - 19).

3. Legea electorală (p.19 - 27).

Concluzii (p. 28 - 30).

 

 

                                             CAPITOLUL V

             DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A STATULUI ROMÂN ÎN                                                             PERIOADA 1866 – 1878

1.Domnia în regimul monarhiei constituţionale (p.1-13).

2.Guvernele (p.14 - 24).

3.Parlamentul (p.24 - 44).

4.Organizarea judecătorească (p.44 - 48).

5.Dezvoltarea instituţiilor (administrative, militare, de învăţământ, culturale şi religioase) în perioada 1866-1878 (p.48 - 72).

a.Administraţia publică (p.49 - 50).

b.Armata (p.50 - 56)

c.Instituţia publică – Învăţământ. Instituţii culturale-ştiiţifice (p.59 - 69).

d.Biserica (p.70 –72).

 

 

 CAPITOLUL VI

DEZVOLTAREA INSTITUTIONALĂ A STATULUI ROMÂN ÎN

PERIOADA 1878-1918.

1.Cadrul Constituţional (p.1 - 4).

2.Domnia şi guvernele. Puterea evecutivă (p.4 - 26).

a.Domnia (p.4 - 10).

b.Guvernele (p.10 - 26).

3.Parlamentul. Puterea legislativă (p.27 - 43).

4.Organizarea judecătorească (p.43- 50).

5.Dezvoltarea instituţională în perioada 1878 – 1918 (p.50 - 82).

a.Administraţia publică (p.51 – 52).

b.Armata (p.52 - 67).

c.Învăţământ. Instituţii culturale (p.67 – 81).

d. Biserica (p.81 - 82).

 

25. Romanul românesc inspirat de primul război mondial

Cuprins:

I. Războiul şi literatura. Aspecte generale. 4

I.1.O temă străveche şi permanentă. 5

a. Iliada. 5

b. Eneida. 7

c. Epopeile medievale. 8

d. Literatura de război în epoca modernă (iluminism, romantism) 9

II. Primul război mondial. Aspecte generale. 14

III. Participarea României la primul război mondial. Idealul unităţii naţionale  16

IV. Prozatori români participanţi la primul război mondial 20

IV.1. Liviu Rebreanu. 22

IV.2.Camil Petrescu. 26

IV.3. Cezar Petrescu. 31

IV.4. Gib I. Mihăescu. 35

IV.5. Hortensia Papadat-Bengescu. 41

IV.6. Alţi prozatori 45

V. Un prozator contemporan-evocator al primului război mondial. Mihail Diaconescu şi romanul său Sacrificiul. 46

VI. Războiul ca realitate apocaliptică reflectată în romanul    românesc  54

VI.1. Amploarea confruntărilor. 55

VI.2. Atrocităţile. Mutilările. 59

VII. Permanenţa morţii. Tablourile epice ale masacrelor. 64

VIII. Dramele sufleteşti şi de conştiinţă al combatanţilor 68

VIII.1. Apostol Bologa. 69

VIII.2. Ştefan Gheorghidiu. 72

VIII.3. Radu Comşa. 75

VIII.4. Pseudo – eroul romanului Balaurul 77

IX. Tipuri de combatanţi în romanul Sacrificiul de Mihail Diaconescu  79

IX.1. Romulus Brad. 81

IX.2. Nicolae Bolcaş. 85

IX.3. Traian Moşoiu. 89

X. Noua conştiinţă a foştilor combatanţi. Amestecul de eroic şi    tragic  91

XI. Eroi şi martiri ai idealurilor naţionale româneşti 94

XI.1. Apostol Bologa. 95

XI.2. Doctor Ioan Ciurdariu-Ciordaş şi doctor Nicolae Bolcaş. 96

XII. Personalităţi istorice devenite personaje epice în romanele româneşti inspirate de primul război mondial. Iuliu Maniu  97

XIII. Dominanta tragicului 99

XIII.1. Amestecul de tragic, sublim, eroic şi apocaliptic. 101

XIII.2.Sensul grav şi responsabil al existenţei umane descoperit de romanele româneşti inspirate de primul război mondial 103

 

26. RĂZBOIUL DIN VIETNAM : IMPACTUL ASUPRA SOCIETĂŢII AMERICANE

Cuprins:

Introducere:

I. America deceniului şapte

II. Războiul din Vietnam 1964 – 1973

II.1.      Originile războiului şi începuturile implicării   americane

II.2.      Kennedy în Vietnam

II.3.      EscaladareaVietnamului în timpul lui Lyndon B. Johnson

II.3.1. Deciziile lui Lyndon B. Johnson pentruzboi       1963 – 1965

II.3.2. Statele Unite ale Americii în război 1965 – 1969

II.4.      Un război pentru pace

II.4.1  Nixon şi Vietnamul 1969 – 1973

II.4.2. “Pace onorabilă”

III.             Impactul asupra maselor

            III.1.          Demonstraţii împotrivazboiului

            III.2.          Porumbeii” şi “Şoimii

III.3.          Armata şi veteranii

III.4.          Războiul din Vietnam – primul război  televizat

III. 5.         Contracultura

IV.              Lecţiilezboiului din Vietnam

Concluzii

Bibliografie

Anexe

 

27. DIPLOMATIA ROMANEASCA INTRE CELE DOUA RAZBOAIE MONDIALE 1919 – 1941

     Introducere…………………………………….…………….. 3

    

 

     Capitolul I

     Romania dupa primul razboi mondial

 

     Consolidarea internationala a actului politic de la 1918 …….6

     Romania si primele incercari de aliante ………………………..11

     Mica Intelegere si Intelegerea Balcanica ………………………19

 

 

     Capitolul II

     Diplomatia interbelica romaneasca

 

     Politica promovata de Nicolae Titulescu ……………………….25

     Activitatea lui Nicolae Titulescu la Societatea Natiunilor ….32

 

 

     Capitolul III

     Relatiile Romaniei cu Germania

 

     Implicarea Romaniei in razboi …………………………….……38

     Tratatele internationale privitoare la Romania ……………...…50

     Politica regelui Carol al II-lea ………………………………….54

 

 

     Concluzii ………………………………………………………..68

 

 

     Bibliografie …………………………………………………...…70