LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. Aplicaţie pentru gestionarea activităţilor de secretariat din cadrul unei facultăţi

3. CREAREA APLICAŢIILOR WEB UTILIZÂND LIMBAJUL JAVA + Aplicatie

6. Arhitecturi bazate pe servicii web+ Aplicatie

11. Programarea Interfeţelor Grafice Meniuri şi Toolbar-uri+ Aplicatie

12. CREAREA APLICAŢIILOR SOFTWARE EDUCAŢIONAL TESTE GRILA IN VISUAL BASIC 6.0+ Aplicatie

14. Administrarea de la distanţă în Windows XP+ Aplicatie

17. VISUAL BASIC PENTRU CREAREA BAZELOR DE DATE + Aplicatie

22. Sisteme de transmisie

23. Problema clicii maxime într-un graf

24. ActiveX. Controale ActiveX

25. Program informatic privind gestiunea leasing-ului + Aplicatie

26. SISTEMUL INFORMATIC PRIVIND CREDITAREA SOCIETATILOR COMERCIALE, PE EXEMPLUL BANCII ROMANE DE DEZVOLTARE + Aplicatie

27. PLATFORMĂ DESCHISĂ PENTRU SPECIFICAŢII DE CONTABILITATE + Aplicatie

28. Analiza de conţinut prin data mining într-o aplicaţie Web

29. Sistem informatic de management al lucrarilor

30. SISTEM INFORMATIC ON-LINE DE EVIDENŢĂ A VÂNZĂRILOR INTERNET LA SOCIETATEA COMPTEK + Aplicatie

31. SISTEM INFORMATIC ON-LINE DE EVIDENŢĂ A VÂNZĂRILOR INTERNET LA SOCIETATEA FLAMINGO COMPUTERS + Aplicatie

32. Algoritmi optimali de rezolvare a problemelor liniare discrete

33. SISTEME VGA

34. Program de întocmire şi emitere de facturi + Aplicatie

 

 

 

1. Aplicaţie pentru gestionarea activităţilor de secretariat din cadrul unei facultăţi

Cuprins

Introducere.. 4

Capitolul I: Prezentare teoretică.. 5

I.1 Scurtă prezentare a platformei Microsoft SQL Server 2000. 5

I.1.1 Arhitectura client-server 5

I.1.2 Componentele Serverului SQL Server 7

I.1.3 Componentele Clientului SQL Server 8

I.1.4 Elemente de Transact-SQL. 8

I.2 JDBC.. 9

I.2.1 Tipuri de drivere JDBC.. 9

I.2.2 Conectarea. 10

I.2.3 Clasa DriverManager 11

I.2.4 Obiecte de tip Statement 12

I.2.5 Obiecte de tipul ResultSet 13

I.2.6 Obiecte PreparedStatement 15

I.2.7 Obiecte CallableStatement 16

I.3 Interfeţe grafice în JAVA.. 17

I.3.1 Ce este interfaţa grafică utilizator 17

I.3.2 Componentele din pachetul java.awt 18

I.3.3 Programarea orientată pe evenimente. 19

I.3.4 Modelul de evenimente din Platforma Java 2. 20

I.3.5 Despre JFC şi Swing. 21

I.3.6 Clase de componente. 21

I.3.7 Clase de containere. 26

I.3.8 Componente de text 29

I.3.9 Meniuri 31

Capitolul II: Implementarea aplicaţiei. 34

II.1 Proiectarea conceptuală a bazei de date relaţionale. 34

II.1.1 Identificarea tipurilor de entităţi 34

II.1.2 Identificarea tipurilor de relaţii 34

II.1.3 Identificarea şi asocierea atributelor cu tipurile de entităţi şi relaţii 35

II.1.4 Diagrama Entitate – Relatie. 43

II.1.5 Transpunerea modelului conceptual 43

II.1.6 Schemele relaţionale. 44

II.1.7 Definirea constrângerilor 45

II.2 Proiectarea fizică a bazei de date. 46

II.2.1 Transformarea relaţiilor din modelul conceptual în tabele specifice SGBD-ului şi definirea constrângerilor 46

II.2.2 Definirea constrângerilor de integritate cu ajutorul declanşatorilor 46

II.2.3 Analiza tranzacţiilor 47

II.3 Accesarea bazei de date SQL Server din Java. 50

II.3.1 Clasa SqlManager.java. 50

II.3.2 Clasa DataManager.java. 51

II.4 Proiectarea interfeţei grafice. 52

II.4.1   Clasa frmLogin. 52

II.4.2. Clasa frmPrincipal 54

II.4.3 Prezentarea claselor JDialog ale intefeţei 57

Capitolul III: Instalarea aplicatiei. 62

III.1 Cerinţele hardware şi software. 62

III.2 Instalarea pe maşina server. 63

III.3 Instalarea pe maşina client 63

Capitolul IV: Utilizarea aplicaţiei. 64

IV.1 Pornirea şi oprirea aplicaţiei 64

IV.2 Configurarea  parametrilor - Meniul Setări 64

IV.2.1 Adăugarea, modificarea şi ştergerea formelor de învăţământ 65

IV.2.2 Adăugarea, modificarea şi ştergerea formelor de finanţare. 66

IV.2.3 Adăugarea, modificarea şi ştergerea profilurilor 67

IV.2.4 Adăugarea, modificarea şi ştergerea secretarilor 68

IV.3 Meniul Fişier. 69

IV.3.1 Adăugarea unui an universitar nou. 69

IV.3.2 Adăugarea anilor de studiu. 70

IV.3.3 Adăugarea grupelor pentru anul şcolar nou. 70

IV.3.4 Modificarea secretarului responsabil de an. 71

IV.3.5 Modificarea grupelor 72

IV.3.6 Ştergerea unui an universitar 72

IV.3.7 Ştergerea unui an de studiu. 72

IV.3.8 Ştergerea unei grupe. 72

IV.4 Meniul Catedre. 73

IV.4.1 Adăugarea, modificarea şi ştergerea catedrelor 73

IV.4.2 Adăugarea, modificarea şi ştergerea cadrelor didactice. 74

IV.5 Meniul Planuri de învăţământ 74

IV.5.1 Introducerea, modificarea şi ştergerea poziţiilor din planul generic. 76

IV.5.2 Introducerea, modificarea şi ştergerea cursurilor 77

IV.5.3 Asocierea cursurilor cu poziţii generice din plan. 77

IV.6 Meniul Studenţi 78

IV.6.1 Înmatricularea studenţilor 78

IV.6.2 Înscrierea anuală a studenţilor 80

IV.6.3 Modificarea datelor personale ale studenţilor 81

IV.6.4 Ştergerea unui student 82

IV.6.5 Generarea numerelor matricole. 82

IV.6.6 Repartizarea pe grupe a studenţilor din anul întâi 83

IV.6.7 Transferul unui student la altă grupă. 84

IV.6.8 Transferul unui student la altă formă de finanţare. 84

IV.6.9 Transferul unui student la altă formă de învăţământ 85

Bibliografie.. 86

 

 

 

 

 

3. CREAREA APLICAŢIILOR WEB UTILIZÂND LIMBAJUL JAVA

CUPRINS: 2

Capitolul 1:  Introducere.. 4

1.1 Aplicaţiile web. 4

1.2 Arhitectura client-server. 5

Capitolul 2: Apache Tomcat si limbajul Java.. 7

2.1 Apache Tomcat 7

2.2 Limbajul Java. 8

Platforme de lucru Java. 9

Java : un limbaj compilat şi interpretat 9

Capitolul 3: Tehnologia Java Servlet.. 10

3.1 Ce e un Servlet?. 10

3.2 Ciclul de viată al unui Servlet 10

Evenimentele din ciclul de viată al unui servlet. 10

3.3 Clasa Listener. 11

Specificarea Evenimentelor din clasa Listener 12

3.4 Tratarea erorilor. 12

Împărţirea Informaţiilor 12

3.5 Folosirea de obiecte Scope. 13

3.6 Controlul Accesului Concomitent la resurse împărţite. 13

3.7 Accesarea Bazelor de Date. 14

3.8 Iniţializarea unui Servlet 15

3.9 Servicii 16

3.10 Obţinerea de informaţii din Cereri 16

3.11 Construirea de Răspunsuri 17

3.12 Filtrarea cererilor şi rǎspunsurilor. 19

Programarea filtrelor 20

Programarea de cereri şi rǎspunsuri particularizate. 21

3.13 Închiderea unui Servlet 22

3.14 Urmărirea Cererilor Unui serviciu. 23

Capitolul 4: Tehnologia JSP (JavaServerPages) 25

4.1 Ce este tehnologia JSP?. 25

4.2 Ce este o pagină JSP?. 25

Atribute şi metode ale unei clase obţinută din JSP. 25

4.3 Sintaxa  JSP. 26

4.4 Ciclul de viată al unei pagini JSP. 27

Translaţia şi compilarea. 27

4.5 Tamponarea (Buffering) 28

4.6 Tratarea erorilor. 29

4.7 Iniţializarea si Finalizarea unei pagini JSP. 29

4.8 Crearea de conţinut static. 30

4.9 Crearea conţinutului dinamic. 30

Folosirea de obiecte în paginile JSP. 30

Obiecte specifice aplicaţiei 31

Obiectele Comune. 31

4.10 Elementele de script JSP. 32

Scriptleturi (scriptlets) 32

4.11 Domenii de vizibilitate. 34

4.12 Folosirea sesiunilor. 34

4.13 Acţiuni 35

4.14 Componente JavaBean. 36

Crearea componentelor JavaBean. 36

Folosirea componentelor JavaBean. 36

Bean-uri pentru formulare. 36

Capitolul 5: Taguri particularizate (custom tags) în paginile JSP  40

5.1 Ce sunt tagurile customizate?. 40

5.2 Exemplu. 40

5.3 Declararea librăriilor de taguri 41

5.4 Disponibilitatea librăriei de taguri 41

Capitolul 6: Biblioteca standard de Taguri în JSP. 43

6.1 JavaServer Pages Standard Tag Library. 43

6.2 Cum folosim JSTL ?. 43

6. 3 Taguri SQL.. 47

6.4 Interfaţa cu rezultatele tagului de interogări 48

Capitolul 7: JDBC (Java Database Connectivity) 51

7.1 Ce este o bază de date ?. 51

7.2 JDBC.. 51

7.3 Conectarea la o bază de date. 52

7.4 încărcarea în memorie a unui driver. 52

7.5 Specificarea unei baze de date. 52

7.6 Tipuri de drivere. 53

7.7 Realizarea unei conexiuni 54

7.8 Efectuarea de secvenţe SQL.. 55

7.9           Tehnica de conectare Connection Pool 55

Capitolul 8: Tehnologia SiteMesh.. 57

8.1 Ce este SiteMesh?. 57

8.2 Instalarea şi configurarea SiteMesh. 60

8.3 Construirea decoratorilor. 61

Capitolul 9: Ghid de instalare şi folosire a aplicaţiilor Magazin Virtual şi Administrare.. 62

9.1 Instalarea aplicaţiei 62

Cerinţe software. 62

Instalarea bazei de date. 62

Instalarea aplicaţiei pe serverul Apache Tomcat 63

Instalarea aplicaţiei MagazinVirtual 63

Instalarea aplicaţiei de administrare. 63

9.2 Invocarea aplicaţiei 63

9.3 Utilizarea aplicaţiei Magazin Virtual 64

9.4 Utilizarea aplicaţiei Administrare. 76

ANEXA.. 86

BIBLIOGRAFIE: 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Arhitecturi bazate pe servicii web

1. Introducere. 2

 

2. Generalitati ale serviciilor Web. 2

2.1 Avantaje si dezavantaje ale utilizarii serviciilor web  2

 

3. Despre XML.. 2

3.1 Prologul documentului 2

3.2 Elemente XML  2

3.3 Atributele XML  2

3.4 Reguli de baza ale unui documnet XML  2

3.5 Caracterele speciale  2

3.6 Spatiile de nume(namespace) 2

3.7 Sintaxa spatiilor de nume  2

3.8 Validarea documentului XML  2

3.9 Definitii tip de document 2

3.10 XML Schema  2

3.11 Procesarea documentului XML  2

 

4. Protocolul SOAP. 2

4.1 Cadrul de impachetare  2

4.1.1 Plic SOAP (Envelope) 2

4.1.2 Antet SOAP(Header) 2

4.1.3 Corp SOAP (Body) 2

4.2 Codarea datelor 2

4.2.1 Reguli generale  2

4.2.2 Codarea datelor simple  2

4.2.3 Codarea structurilor 2

4.2.4 Codarea sirurilor 2

4.3 Conventii RPC   2

4.3.1 Apelul RPC   2

4.3.2 Raspunsul la un apel RPC   2

4.4 Multireferentiere  2

4.5 Tipul parametrilor 2

4.6 SOAP cu atasamente (SOAP with attachments) 2

4.7 Schimbarea nivelului de transport 2

4.7.1 SOAP pe SMTP  2

4.7.2 SOAP pe HTTP/S  2

4.7.3 Alte protocoale  2

4.8 Servicii de securitate in SOAP  2

4.8.1. Autentificare  2

4.8.2. Confidentialitate  2

 

5. Interoperabilitate si WSDL.. 2

5.1 Elementele PortType  2

5.2 Elementele Operation  2

5.3 Elementele Message  2

5.4 Elementele Type  2

5.5 Elementele Binding (legatura) 2

5.6 Elementele Port 2

5.7 Elementele Service  2

5.8 Folosirea documentului WSDL  2

 

6. UDDI. 2

6.1 Scurt istoric  2

6.2 Ce este UDDI 2

6.3 Folosirea UDDI 2

 

7. Aplicatia. 2

7.1 Descrierea generala a aplicatiei 2

7.2 Aspecte tehnice legate de aplicatie  2

 

8. Bibliografie. 2

 

 

 

 

 

 

11. Programarea Interfeţelor Grafice Meniuri şi Toolbar-uri

Introducere.. 4

Capitolul 1. Meniuri şi toolbar-uri. Aspecte teoretice. 5

1.1 Introducere în mediul de programare Visual Basic. 5

1.2. Crearea si utilizarea meniurilor. 6

1.2.1 Introducere. 6

1.2.2 Utilizarea editorului de meniuri 8

1.2.3 Lucrul cu meniurile. 11

1.2.4 Manipularea meniurilor in timpul rularii 12

1.2.5 Reutilizarea meniurilor. 13

1.2.6 Crearea meniurilor Popup. 16

1.3.Crearea şi utilizarea Toolbar-urilor. 19

1.3.1 Introducere. 19

1.3.2 Configurarea barei de unelte în perioada de elaborare a proiectului 25

1.3.3 Configurarea unei bare de unelte în timpul execuţiei 32

Capitolul 2. Descrierea aplicaţiei Visual Vending.. 39

2.1 Introducere. 39

2.2 Descrierea principalelor forme şi controale. Proprietăţi. 39

2.3 Structura şi conţinutul bazei de date. 59

2.4 Reguli de functionare a bazei de date: 61

2.5 Descrierea Meniului 61

2.5 Structura Toolbarul-ului 72

Capitolul 3. Utilitatea aplicaţiei Visual Vending.. 73

Anexă: 77

Bibliografie: 97

 

 

 

12. CREAREA APLICAŢIILOR SOFTWARE EDUCAŢIONAL TESTE GRILA IN VISUAL BASIC 6.0

Introducere. 3

Capitolul 1. Proiectarea unei aplicaţii de testare a cunoştinţelor cu Visual Basic   4

1.1       Introducere în mediul Visual Basic  4

1.2       Despre obiectele spaţiu de lucru, bază de date şi mulţime de înregistrări 5

1.3       Implementarea aplicaţiei 8

1.3.1            Crearea bazei de date. 9

1.3.2            Lansarea aplicaţiei Visual Basic. 11

1.3.3            Crearea interfeţei cu utilizatorul şi setarea proprietăţilor. 12

Capitolul 2. Controale grafice si ActiveX pentru interogarea bazelor de date  17

2.1       Noţiuni primare de terminologie Visual Basic  17

2.2       Accesul la o bază de date folosind controalele asociate  18

2.2.1            Controlul Data. 18

2.2.2            Controlul ADO.. 28

2.2.3            Controalele DataList şi DataCombo. 35

2.2.4            Controlul DataGrid. 37

2.2.5            Controlul MSHFlexGrid. 42

2.2.6            Controlul ListView.. 46

Capitolul 3................................................. Structura aplicaţiei de testare. 50

3.1       Prezentare succintă  50

3.2       Codul sursă şi comentariile aferente  50

3.2.1            Formele corespunzătoare administratorilor. 53

3.2.2            Formele corespunzătoare concurenţilor. 78

Capitolul 4............................................... Manual de utilizare al aplicaţiei 96

Capitolul 5................................................................................................. Concluzii 109

Capitolul 6............................................................................................ Bibliografie. 110

 

 

 

 

 

14. Administrarea de la distanţă în Windows XP

1        Introducere………………………………………………………………………………..3

1.1                                      Motivaţie………………………………………………………………………3

1.2                                      Importanţa Administrării la distanţă…………………………………………..3

1.3 Avantajele administrării la distanţă…………………………………………...4

1.4 Dezavantajele administrării la distanţă………………………………………..6

1.5 Condiţii de securitate pe care trebuie să le indeplinească un program de administrare la distanţă……………………………………………………………6

1.6                                      Prezentare structură lucrare……………………………………………………7

2        Metode uzuale de administrare la distanţă...........................................................................9

2.1 Introducere…………………………………………………………………….9

2.2 Administrarea la distanţă folosind MSRPC (Win32 legacy API-s)…………...9

2.3 Managementul sesiunii SMB………………………………………………...10

2.4 Administrarea la distanţă folsind WMI………………………………………10

2.4.1 Introducere……………………………………………………….10

2.4.2 Unelte de administrare bazate pe WMI………………………….11

2.4.2.1 WMI Control MMC snapin……………………………...11

2.4.2.2 WMI tester (wbemtest.exe)................................................11

2.4.2.3 WMIC (WMI command-line tool)………………………11

2.4.2.4 winmsd.exe........................................................................12

2.4.2.5 Porturi folosite de WMI………………………………….12

2.5 Administrarea de la distanţă cu uneltele GUI………………………………..12
                     2.5.1 Terminal Services……………………………………………...12
2.5.2 VNC............................................................................................15
2.5.2.1 Modul de lucru…………………………………...15
2.5.2.2 VNC şi SSH……………………………………...16
2.5.3 pcAnywhere, Dameware Mini Remote Control……………….17
2.5.3.1 Caracteristici DMRC…………………………….17
                                    2.5.4 Radmin…………………………………………………………18
2.6 Administrarea la distanţă folosind uneltele CLI……………………………..19
2.6.1  PsExec…………………………………………………………19
2.6.2  Rcmd (Remote Command service)……………………………19
3                           Tehnologii folosite în program…………………………………………………………..20
3.1 .NET………………………………………………………………………….20
3.2 .Net Framework……………………………………………………………...21
3.2.1  Introducere…………………………………………………….21
3.2.2  Arhitectura .NET Framework…………………………………23
3.2.3  CLR……………………………………………………………25
                  3.3 ASP.NET…………………………………………………………………….30
                                     3.3.1 Introducere……………………………………………………..30
                                     3.3.2 Avantajele ASP.NET…………………………………………..31
                                     3.3.3 Autentificarea şi Autorizarea în ASP.NET……………………32
3.4 WMI …………………………………………………………………………33
3.4.1  Introducere.................................................................................33
3.4.2  Arhitectura WMI........................................................................34
3.4.3  WQL…………………………………………………………..37
3.4.4  Folosirea WMI din C#...............................................................38
3.4.4.1 Introducere……………………………………….38
3.4.4.2 Instrumentarea WMI folosind namespace-ul System.Management……………………………………..39
3.4.4.3 Accesarea informaţiilor WMI cu ajutorul System.Management……………………………………..39
3.5 Active Directory……………………………………………………………...42
3.5.1 Introducere……………………………………………………..42
3.5.2 Componente Active Directory…………………………………43
3.5.3 LDAP…………………………………………………………..52
3.5.4 ADSI…………………………………………………………...53
3.5.5  Folosirea Active Directory din C#.............................................54
3.6 MIME………………………………………………………………………..56
4                           Prezentarea aplicaţiei…………………………………………………………………….58
4.1                     Introducere…………………………………………………………………...58
4.2                     Descrierea funcţională a modulelor………………………………………….58
4.2.1               Introducere…………………………………………………….58
4.2.2               Pagina de login………………………………………………...59
4.2.3               Browser de fişiere al serverului……………………………….60
4.2.4               Administrarea Serviciilor……………………………………...61
4.2.5               Administrarea Proceselor……………………………………...62
4.2.6               Administrarea Grupurilor şi Utilizatorilor…………………….63
4.3                     Descrierea tehnică a aplicaţiei……………………………………………….65
4.3.1               Pagina de login………………………………………………..65
4.3.2               Browser de fişiere al serverului.................................................69
4.3.3               Administrarea Serviciilor……………………………………...72
4.3.4               Administrarea Proceselor……………………………………...76
4.3.5               Administrarea Grupurilor şi Utlizatorilor..................................79
4.3.5.1         Pregătire………………………………………….79
4.3.5.2         Prezentare funcţii şi structuri Win32 API folosite.80
4.3.5.3         Prezentare părţi importante din modul…………...82

5        Incheiere………………………………………………………………………………….91

6        Bibliografie……………………………………………………………………………....92

 

 

 

 

17. VISUAL BASIC PENTRU CREAREA BAZELOR DE DATE

Introducere

 

CAPITOLUL 1: Accesul la baze de date prin intermediul controlului intrinsec Data

 

CAPITOLUL 2 : Crearea unei baze de date cu utilitarul Visual Data Manager

 

CAPITOLUL 3 :  Controale ActiveX predefinite si create de utilizator

3.1   Generalitati;

3.2   Controale ActiveX predefinite : DBGrid, DBCombo;;

3.2.1       Generalitati;

3.2.2       Metode, proprietati, evenimente;

3.3   Controale ActiveX create.

3.3.1       Generalitati

3.3.2        Modul de creare. Despre obiectul UserControl.

3.3.3       Controlul ctlNavBut.Metode.Proprietati.Evenimente.

3.3.4       Testarea controalelor-utilizator;

3.3.5       Compilarea unei biblioteci de controale:

3.3.6       Testarea detaliata a controalelor-utlizator:

3.3.7       Folosirea controlului-utilizator;

 

CAPITOLUL 4 : Rapoarte

4.1 Concepte de baza;

4.2 Proiectarea unui raport;

4.3 Utilizarea unui raport ;

 

CAPITOLUL 5. Aplicatia “Secretariat”

                               5.1 Analiza cerintelor informationale;

                               5.2 Crearea unei baze de date ;

                               5.3 Proiectarea rapoartelor ;

                               5.4 Proiectarea form-urilor, meniurilor si a altor module ale aplicatiei

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

ANexa 5

Anexa 6

 

 

 

22. Sisteme de transmisie

 

 

23. Problema clicii maxime într-un graf

CUPRINS:

Introducere........................................................................................................1

Cap.1. Notaţii,definiţii de bază şi enunţul problemei......................................2

Cap.2. Formulări echivalente ale problemei clicii maxime...............................4

2.1. Formularea ca problemă de programare în numere întregi...........4

2.2. Formulările continue..........................................................................9

Cap.3. Complexitatea problemei clicii maxime.............................................12

Cap.4. Margini şi evaluări................................................................................15

Cap.5. Algoritmi exacţi....................................................................................19

5.1. Algoritmi enumerativi......................................................................19

5.2. Algoritmi exacţi pentru cazul fără pondere...................................22

5.3. Algoritmi exacţi pentru cazul cu pondere......................................27

Cap.6.Euristici…………….……………………………………………………..…..29

6.1. Euristici Greedy secvenţiale...........................................................30

6.2. Euristici de căutare locală...............................................................31

6.3. Euristici avansate de căutare..........................................................33

   6.3.1. Simulated annealing(călirea simulată).............................33

   6.3.2. Reţelele neuronale.............................................................35

   6.3.3. Algoritmii genetici..............................................................37

Cap.7. Aplicaţii selectate.................................................................................39

               7.1. Computer vision şi Pattern Recognition........................................40

Cap.8. Descrierea unor algoritmi ce rezolvă problema clicii maxime.........43

               8.1. Ecuaţii replicatoare(dinamici replicatoare)....................................43

               8.2. Algoritmul lui Pardalos....................................................................47

               8.3. Algoritmul branch and bound(Coen Bron şi Joep Kerbosch)….49

Bibliografie…………………………………………………………………………56

 

 

24. ActiveX. Controale ActiveX

Introducere..........................................................................................1

Cap. I. COM, OLE şi ActiveX...........................................................3

Component Object Model (COM)..............................................3

       Instanţierea unui obiect COM.................................................4

       Timpul de viaţă al obiectelor..................................................5

       Servere COM.......................................................................6

       Transparenţa locaţiei.............................................................8

Legarea şi încapsularea obiectelor (OLE)..................................9

ActiveX.....................................................................................10

Cap. II. Introducere în Active Tempate Library...........................12

Revizitând COM.......................................................................12

Scrierea de cod COM................................................................14

Infrastructura COM.................................................................14

       ActiveX, OLE şi COM........................................................15

       ActiveX, MFC şi COM........................................................15

Header –e şi fişiere sursă C++ de bază în ATL.........................15

Partea de client a programării ATL..........................................17

Template –uri C++..............................................................17

Pointeri smart.....................................................................18

                                              Utilizarea pointerilor smart...................................................22

                                              Pointeri smart şi COM.........................................................22

                                              Smart pointeri ATL.............................................................24

                                              Probleme cu smart pointeri ATL...........................................26

Partea de server a programării ATL…………………………27

ATL şi clase COM..............................................................28

Crearea unei clase COM......................................................30

Apartamente şi fire de execuţie.............................................31

Puncte de conexiune şi ISupportErrorInfo…………………..39

Arhitectura ATL de bază......................................................39

ATL şi QueryInterface........................................................44

Interfeţe duale....................................................................46

ATL şi IDispatch................................................................49

Interfeţe duale multiple........................................................50

Cap.III. ATL şi controale ActiveX..................................................52

Controale ActiveX.....................................................................52

Utilizarea ATL pentru a crea un control...................................53

Arhitetura de control ATL........................................................54

Interfeţele unui container de controale ActiveX.......................56

Clasa CComControl............................................................57

CComControlBase..............................................................58

Hărţi de mesaje ATL...........................................................59

Proiectarea controlului..............................................................61

Desenarea controlului..........................................................61

Adăugarea de proprietăţi şi paginilor de proprietăţi…………..64

Pagini de proprietăţi............................................................65

ATL şi Verb –ul proprietăţilor……………………………..69

Hărţi de proprietăţi ATL......................................................69

Pagini de proprietăţi şi medii de dezvoltare………………….70

Vizualizarea paginilor de proprietăţi......................................70

Persistenţa proprietăţilor......................................................71

Comunicare bidirecţională (evenimente)…………………….71

Utilizarea controalelor ActiveX.................................................74

Utilizarea în ferestre nondialog.............................................74

Utilizarea controalelor ActiveX în paginile Web......................75

Cap. IV. Prezentarea aplicaţiei........................................................76

Controlul ATLPuzzle (creat în VC++ cu ATL).........................76

Controlul TilePuzzle (creat în Visual Basic)..............................85

Anexa..................................................................................................89

Bibliogarfie........................................................................................91

 

 

25. Program informatic privind gestiunea leasing-ului + Aplicatie

 

 

26. SISTEMUL INFORMATIC PRIVIND CREDITAREA SOCIETATILOR COMERCIALE, PE EXEMPLUL BANCII ROMANE DE DEZVOLTARE

 

CAPITOLUL I

 

FUNCTIONAREA BANCILOR COMERCIALE SI REGLEMENTAREA LEGALA A ACTIVITATIILOR BANCARE IN ROMANIA     

 

1.1              Functionarea bancilor comerciale

1.1.1.      Locul si rolul bancilor comerciale in economie

1.1.2.      Functiile bancilor comerciale

1.1.3.      Conduita bacara – suport in desfasurarea si indeplinirea principalelor functii bancare

1.1.4.      Orientarea actuala a activitatii bancare

1.2. Reglementarea legala a activitatii bancare in Romania

1.1.5.      Principiile activitatii bancare

1.1.6.      Norme comune privind constituirea societatiilor bancare

1.1.7.      Operatiuni efectuate de societatile bancare

 

CAPITOLUL II

 

BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE. PREZENTARE GENERALA SI ISTORIC

 

2.1. Banca Romana pentru Dezvoltare. Prezentare generala

2.2. Istoricul BRD

2.3. Servicii oferite de BRD clientilor sai

 

CAPITOLUL III

 

ACTIVITATEA DE CREDITARE IN CADRUL BRD

 

3.1. Analiza creditelor

   3.1.1. Clientii bancii

   3.1.2. Analiza bonitatii clientilor

   3.1.3. Beneficiarii de credite si documentele necesare pentru obtinerea de credite

   3.1.4. Analiza plafonului de credit si garantia creditelor

3.2. Aprobarea, contractarea si acordarea creditelor

   3.2.1. Organizarea si functionarea Comitetelor de Credit

   3.2.2. Competentele de aprobare a creditelor

   3.2.3. Principii si clauze generale privind contractul de credit

   3.2.4. Acordarea crditelor in lei si valuta

   3.2.5. Atributiile si responsabilitatile personalului implicat in activitatea de creditare

3.3. Urmarirea creditelor acordate de banca

   3.3.1. Urmarirea creditelor acordate clientilor bancii

   3.3.2. Analiza plafonului de credite

   3.3.3. Reesalonarea creditelor

3.4. Studiu de caz privind acordarea unui credit societatii SC Medicdex SRL

 

 

CAPITOLUL IV

 

RISCUL IN PROCESUL CREDITARII. CREDITELE NEPERFORMANTE SI OPERATIUNILE DE RECUPERARE

 

4.1. Riscul in procesul creditarii

   4.1.1. Consideratii generale privind riscul in activitatea de creditare a agentiilor economici

 

   4.1.2. Riscul in acordarea creditelor pe termen scurt

4.2. Credite neperformante si operatiuni de recuperare

   4.2.1  Notiunea de credit neperformant

   4.2.2. Identificarea creditelor neperformante

   4.2.3. Principalele cause ale aparitiei creditelor neperformante Posibilitati de reducere si eliminare a creditelor neperformante.

 

CAPITOLUL V

 

PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE BANCARE

 

5.1. Metode sistematice utilizate in dezvoltarea aplicatiilor informatice bancare

   5.1.1. Modelul conceptual, logic si fizic al datelor

   5.1.2. Modelul conceptual, logic si fizic al prelucrarilor

 

5.2. Metode de analiza si proiectare orientate obiect

   5.2.1. Concepte specifice

   5.2.2. Metoda OMT

 

5.3. Dezvoltarea subsistemului informatic privind acordarea si urmarirea creditelor pe

termen scurt

   5.3.1. Organizarea datelor

   5.3.2. Organizarea prelucrarilor

   5.3.3. Organizarea informatiilor

 

CAPITOLUL VI

 

ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC IN CADRUL BANCII ROMANE PENTRU DEZVOLTARE – GROUP SOCIETE GENERALE

 

6.1. Preocuparile BRD – GSG privind dezvoltarea si modernizarea sistemului informational

6.2. Programul iBank

6.3. Electronic Banking – Serviciul MultiX

6.4. Activitatea de carduri in BRD – GSG

 

 

27. PLATFORMĂ DESCHISĂ PENTRU SPECIFICAŢII DE CONTABILITATE + Aplicatie

Capitolul I- Introducere……………………………………………. 3

 

                               1.1.Necesitate…………………………………………………3

                               1.2.Mod de realizare. Obiective Cerinţe. …………………...4

                               1.3.Structura lucrării…………………………………………6

 

               Capitolul II- Specificaţii de contabilitate……………………………8

 

                               2.1. Aspecte lingvistice………………………………………..8

                               2.2. Specificaţii software……………………………………...8

                                  2.2.1.Probleme de terminologie…………………………….8

                                  2.2.2.Specificaţii software definire………………………..10

                               2.3. Specificaţii contabile……………………………………13

                                  2.3.1. Probleme de terminologie…………………………..13

                                  2.3.2. Cadrul conceptual contabil…………………………18

 

               Capitolul III- Platformă deschisă…………………………………30

 

                               3.1.Sisteme informatice deschise……………………………30

                                  3.1.1. Definiţia sistemelor informatice deschise…………30

                                  3.1.2. Avantajele sistemelor deschise…………………….31

                                  3.1.3    . Dezavantajele sistemelor deschise    ……………….32

   3.1.4. Standarde IT pentru sisteme deschise……………..33

                               3.2.Platformă deschisă……………………………………… 34

                                  3.2.1. Consideraţii generale………………………………..34

                                  3.2.2. Platformă deschisă –definire………………………. 35

                                  3.2.3. Platforma software în diferite domenii……………. 36

                               3.3. Platforma deschisă în contabilitate…………………….. 37

                               3.4. Bilanţul contabil în diferite viziuni……………………...38

   3.4.1. Câteva dimensiuni istorice privind bilanţul contabil .38

                           3.4.2.Abordări contemporane  privind bilanţul contabil….39

                           3.4.3.Bilanţul contabil în viziunea Uniunii Europene……...59

 

            Capitolul IV –Aplicaţie informatică………………………………….62

 

            Capitolul V -  Concluzii………………………………………………..

 

            Bibliografie……………………………………………………………..

                               Anexe……………………………………………………………………

 

 

28. Analiza de conţinut prin data mining într-o aplicaţie Web

1. Introducere

2. Specificaţii

2.1. Data mining

   2.1.1 Definitii pentru Data Mning

   2.1.2 Procesul de Data Mining

2.2 Aplicaţii Web

3. Tehnologii folosite

3.1 Java

                               3.1.1 Introducere în Java

                               3.1.2 Avantaje Java

                               3.1.3 Platforma Java

   3.1.4  JDBC

   3.1.5 Java Servlet

3.2 PostgreSql

   3.2.1 Istoria PostgreSQL

   3.2.2 Avantaje oferite de PostgreSQL

   3.2.3 Facilităţi oferite de PostgreSQL

4. Implementare

               4.1 Extensii ale modelului Servlet

                               4.1.1 Servlet Extension

                               4.1.2 Threaded Page

                               4.1.3 CacheServlet

               4.2 Extensii la JDBC

                               4.2.1 dbfunctions2

               4.3 Engine de şabloane HTML

                               4.3.1 BasePage

               4.4 Analiza de conţinut

                               4.4.1 Recunoaşterea entităţilor cu nume

                               4.4.2 Combinarea rezultatelor parţiale

                               4.4.3 Clase pentru analiza de conţinut

 

               4.5 Interfaţa Web

                               4.5.1 Baza de date

                               4.5.2 Modul administrare site

                                              - Administrare ştiri

                                              - Administare cuvinte

                               4.5.3 Interfaţa cu utilizatorul

5. Evaluare şi testare

6. Bibliografie

7.Anexe

 

 

29. Sistem informatic de management al lucrarilor

NTRODUCERE – MOTIVATIA SI DESCRIEREA LUCRARII_________________________________________ 2

1.TEHNOLOGII FOLOSITE__________________________________________________________________ 5

1.1.              Scurt istoric                 5

1.2.              Instalarea si configurarea platformei de lucru                   7

2.      BAZA DE DATE_______________________________________________________________________ 9

2.1.              Diagrama relaţională a bazei de date                9

2.2.              Descriere entităţi, atribute, relaţii                   9

2.2.1.   Operatori_________________________________________________________________________ 9

2.2.2.  Servicii___________________________________________________________________________ 10

2.2.3.   Petenti__________________________________________________________________________ 11

2.2.4.  Lucrari___________________________________________________________________________ 11

2.2.5.   Flux_____________________________________________________________________________ 12

2.2.6.   TipDosar_________________________________________________________________________ 14

2.2.7.   Relatia „apartine”__________________________________________________________________ 14

2.2.8.   Relatia „este”_____________________________________________________________________ 15

2.2.9.   Relatia „depune”___________________________________________________________________ 15

2.2.10. Relatia „inclusa”___________________________________________________________________ 15

3.      DESCRIEREA ŞI FOLOSIREA APLICAŢIEI________________________________________________ 16

3.1.              Pagina de login             17

3.2.              Utilizatorii de la registratura        19

3.3.              Utilizatorii din flux      22

3.4.              Pagina de administrare                   31

4.      CONCLUZII_________________________________________________________________________ 32

5.                 BIBLIOGRAFIE             33

 

 

30. SISTEM INFORMATIC ON-LINE DE EVIDENŢĂ A VÂNZĂRILOR INTERNET LA SOCIETATEA COMPTEK + Aplicatie

CUPRINS:

 

INTRODUCERE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

 

CAPITOLUL 1    

PREZENTAREA GENERALǍ A FIRMEI

1.1    COMPTEK, liderul pieţei autohtone……………………………7

1.2    Strategia de marketing……………………………………………………………………….12

1.3    Vânzări Internet la COMPTEK……………………………………13

 

CAPITOLUL 2

CONCEPTE ALE PROIECTĂRII SISTEMELOR INFORMATICE ON-LINE

2.1 Sistemul informatic, instrument de creştere a eficienţei………..17

2.2 Tipologia sistemelor informatice…………………………………………………...22

2.3 Elemente de realizare a aplicaţiilor on-line………………………………..28

2.4 Securitatea informaţională în contextul Internet……………………....33

2.5 Modele de organizare a bazelor de date şi arhitecturi de    implementare………………………………………………………………………………………………...36

 

CAPITOLUL 3

MODELAREA CERINŢELOR INFORMAŢIONALE

3.1   Modelul structural (entitate-asociere)………………………………………….46

3.2   Modelul dinamic………………………………………………………………………………….54

3.3   Modelul funcţional……………………………………………………………………………...55

3.4   Proiectarea datelor din sistem………………………………………………………....58

 

CAPITOLUL 4

               REALIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC

4.1   Proiectarea ieşirilor…………………………………………………………………………….62

4.2   Proiectarea intrărilor…………………………………………………………………………..70

4.3   Prelucrǎrile sistemului informatic………………………………………………....79

4.4   Mecanismul sesiunilor în PHP……………………………………………………….82

 

CONCLUZII  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .86

 

 

BIBLIOGRAFIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .   .  .  .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

 

 

 

32. Algoritmi optimali de rezolvare a problemelor liniare discrete

 

Introducere

Cap. 1  Algebre boole

1.1        operaţii binare şi operaţii unare

1.2        definiţia algebrei Boole

1.3        exemple de algebre Boole

1.4        funcţii booleene de variabile booleene

Cap. 2  Rezolvarea ecuaţiilor şi a inecuaţiilor booleene

2.1   metoda tabelului de valori binare. Enumerare completă

2.2     sisteme de ecuaţii booleene

2.3     sisteme de ecuaţii şi inecuaţii booleene

2.4    metoda bifurcaţiilor

2.5   ecuaţii liniare pseudobooleene

Cap. 3  Algoritmi liniari de optimizare

3.1  analiza algoritmilor

3.2  tipuri de algoritmi

Cap. 4  Aplicaţii

Concluzii

Bibliografie

 

 

33. SISTEME VGA

CAP. 1    ...................................................................................1

1.1 Generalitãþi..............................................................................1

1.2. Componentele unui sistem de VGA ....................................2

1.3. Sisteme de ghidare utilizate              ..............................................6

1.4. Compararea sistemelor de ghidare  ....................................8

CAP. 2    .................................................................................16

2.1. Interfaþa serialã RS-232C....................................................16

2.2. Generalitãþi      .......................................................................16

2.3. Linii de semnal ºi caracteristici mecanice         .........................17

2.4. Semnale de control          .....................................................20

2.5. Semnale de sincronizare                  ............................................22

2.6. Protocoale folosite pe RS-232C     ..................................23

2.7. Portul serial al microcontrolerului 8051           .........................25

2.8. Emiþãtorul de linie quadruplu ROB 1488        .........................31

2.9. Receptorul de linie quadruplu ROB1489        .........................32

CAP.3     .................................................................................34

3.1. Circuite PLL                   ..............................................................34

3.2. Principiul de funcþionare  ....................................................34

3.3. Descrierea circuitului integrat E565                             ...........................36

3.4. Parametrii circuitului E565            ..............................................39

CAP.4     ...................................................................................40

4.1. Transmisia PLM-FSK     .......................................................40

4.2. Principiul unui codor PLM              ..............................................42

4.3. Recepþia semnalului FSK  ºi reconstituirea semnalului ........43

CAP. 5    ....................................................................................44

5.1. Blocul de emisie              .................................................................44

5.2. Descrierea blocurilor aferente                         .....................................45

5.3. Convertorul tensiune frecvenþã                       .....................................45

5.4. Oscilatorul de tensiune dreptunghiularã           ............................46

5.5. Funcþionarea circuitului   ........................................................47

5.6. Proiectarea circuitului       ........................................................48

5.7. Amplificatorul de infraroºu               ...............................................52

CAP. 6 Blocul de recepþie............................................................. 54

6.1. Receptorul de infraroºu    ........................................................55

6.2. Proiectarea circuitului       ........................................................56

6.3. Convertorul frecvenþã tensiune                       .....................................57

CAP. 7    ....................................................................................59

Descrierea blocurilor de emisie-recepþie               .....................................59

7.1. Blocul de emisie              .................................................................60

7.2. Blocul de recepþie           .................................................................60

CAP.8     ....................................................................................61

Sursa de alimentare .................................................................61

 

 

34. Program de întocmire şi emitere de facturi

CAP.1 PREZENTARE TEMĂ PROIECT........................................................................................ 1

CAP.2 NOŢIUNI TEORETICE UTILIZATE................................................................................... 3

2.1 Noţiuni teoretice generale de baze de date               3

2.1.1 Obiecte Access         4

2.1.1.1 Tabele            5

2.1.1.1.1 Crearea legăturilor între tabele................................................................................. 6

2.1.1.1.2 Asigurarea integrităţii referenţiale.............................................................................. 8

2.1.1.1.3 Indexarea tabelelor.................................................................................................. 9

2.2 Referinţă SQL               9

2.2.1 Clasificarea instrucţiunilor SQL 10

2.2.1.1 Limbajul de manipulare a datelor   11

2.3 Microsoft Visual Basic 13

2.3.1 Interfeţe Visual Basic 15

2.3.2 Forme        16

2.3.3 Fereastra de cod       16

2.3.4 Caseta cu instrumente               17

2.3.5 Controale   18

2.3.5.1 Controlul etichetă (Label)              21

2.3.5.2 Controlul casetă text (Text Box)    21

2.3.5.3 Controlul buton de comandă (Command Button)          22

2.3.5.4 Controlul casetă combinată (Combo Box)    22

2.3.5.5 Controlul casetă listă (List Box)     23

2.3.6 Metode      24

2.3.7 Evenimente                25

3.2.8 Module      26

2.3.9 Accesul la baza de date folosind obiectele de acces la date (DAO)         27

CAP.3 PREZENTARE APLICAŢIE............................................................................................... 30

3.1 Structura bazei de date  30

3.1.1 Tabele       31

3.1.2 Legăturile dintre tabele              36

3.2 Realizarea interfeţei grafice        37

3.2.1 Module      37

3.2.2 Forme        39

3.2.2.1 Forma Meniu 40

3.2.2.2 Forma Clienţi 41

3.2.2.3 Forma Produse              55

CAP. 4 CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE ………………………83         

 LISTING SURSĂ............................................................................................................................ 85