LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. Studiul materialelor feroelectrice prin metoda CDST

2. FENOMENE DE REZONANŢĂ ÎN FIZICA ATOMULUI REZONANŢA ELECTRONICĂ DE SPIN

3 Studiu a răspunsului unui detector cu scintilaţii iradiat cu un fascicol de fotoni gama

4. Procese elementare în plasme de temperatură joasă

5. STRĂPUNGEREA ELECTRICĂ A GAZELOR

6. Studiul materialelor  feroelectrice prin metoda curentului de depolarizare stimulat termic

7. METODE DE DETERMINARE A GROSIMII STRATURILOR SUBŢIRI

8. Conductivitatea electrică a straturilor subţiri semiconductoare

9. PERMITIVITATEA DIELECTRICA

10. Studiu asupra proprietatilor fizice ale substantelor feroelectrice

11. Nanostructuri  din  carbon. Aplicaţiile  nanotuburilor  în  microelectronică  şi  ştiinţele  viului

12. RADIAŢII X. STUDIUL STRUCTURII LICHIDELOR CU RADIAŢII X

13. Consideraţii generale cu privire la descărcarea luminiscentă

14. MICRODESCĂRCĂRI CU CATOZI CAVI LA PRESIUNI ÎNALTE

15. Corelaţia dintre anizotropia magnetică şi pierderile de energie prin histerezis rotitor în straturi subţiri magnetice

16. Proprietăţi structurale si electrice ale unor straturi subţiri de Pb(ZrTi)O3 pe substrat de oţel inoxidabil

 

 

 

 

 

 

2. FENOMENE DE REZONANŢĂ ÎN FIZICA ATOMULUI REZONANŢA ELECTRONICĂ DE SPIN

Introducere

Capitolul   I                 Atomii în câmpuri magnetice externe

I.0                    Cuplajul Russell-Saunders pentru atomii cu mai mulţi electroni de valenţa. Modelul vectorial pentru cuplajul

                                    I.1.                   Efectul Zeeman

I.1.1.a Caracterizarea efectului Zeeman

                     normal

I.1.1.b              Descrierea efectului Zeeman normal cu ajutorul modelului vectorial al atomului.

 

I.1.2                 Efectul Zeeman anomal

I.1.2.a              Descrierea efectului Zeeman complex, prin intermediul modelului vectorial

I.1.2.b          Caracterizarea efectului Zeeman anomal

 

Capitolul II                 Rezonanţa electronică de spin (RES)

                                   

II.1                   Istoric

                                    II.2                   Rezonanţa magnetică elementară

II.2.a                Ecuaţia de mişcare a unui moment magnetic elementar în câmp magnetic

                                    II.2.b                Fenomenul de rezonanţă

                                    II.3                   RES în substanţe praramagnetice

                                    II.3.a                Susceptibilităţi dinamice

                                    II.3.b                Fenomene de relaxare

                                    II.3.c                Lărgimea liniei RES

                                    II.3.d                Fenomenul de saturaţie

                                    II.3.e                Interacţiunea hiperfină

                                    II.3.f                 Interacţiunea fină

                                    II.3.g                Reguli de selecţie în RES

                                    II.3.h                RES. Aplicaţii

Capitolul III    Metodica experimentală

                                    III.1                 Principii generale

                                    III.2                 Câmpul magnetic de microunde

                                    III.3                 Câmpul magnetic static

                                    III.4                 Observarea fenomenului de rezonanţă

 

Capitolul IV                Tipurile de interacţiuni care apar în cadrul fenomenului RES

                                    IV.1                 Influenţa câmpului cristalin

                                    IV.2                 Structura hiperfină

                                    IV.2.a              Teoria interacţiunii hiperfine

IV.2.b              Determinarea numărului cuantic de spin şi al momentului de spin nuclear

IV.3                 Hamiltonianul ionului paramagnetic introdus într-o reţea cristalină

 

Capitolul V                 Rezonanţa electronică de spin în semiconductori

                                    V.1                  Consideraţii generale. Semiconductori

V.2                    Conductibilitatea intrinsecă şi extrinsecă

V.3                    Studiul semiconductorilor prin RES

V.4                    RES în semiconductori organici

 

 

 

3 Studiu a răspunsului unui detector cu scintilaţii iradiat cu un fascicol de fotoni gama

 

Cuprins

 

 

Introducere……………………………………………………………………………

1

Capitolul.I.Detectorul cu scintilaţii………………………………………….....

3

   I.1.Introducere……………………………………………………………

3

   I.2.Construcţie şi funcţionare……………………………………………..

3

      I.2.1.Scintilatorul ......................................................................................................

4

     I.2.2.Fotomultiplicatorul...........................................................................................

5

   I.3.Principiul de conversie: radiaţie nucleară- semnal electric...................

5

   I.4.Procese ce au loc în scintilator.........................................................................

7

     I.4.1.Efectul fotoelectric............................................................................................

8

     I.4.2.Efectul Compton………………………………………………………………

10

     I.4.3.Generarea de perechi: electron- positron………………………………….

13

     I.4.4.Împrăştierea Rayleigh………………………………………………………..

15

     I.4.5.Efectul de polarizare…………………………………………………………

17

   I.5.Spectrometria g cu detectori cu scintilaţie…………………………….

18

     I.5.1.Spectrul de amplitudine………………………………………………………

18

   I.6.Analiza de energie – lanţul spectrometric. Analizorul multicanal……..

24

     I.6.1.Principiul de funcţionare al analizorului multicanal de amplitudine……

24

     I.6.2.Caracteristici generale principale…………………………………………..

26

     I.6.3.Convertorul analog- digital (CAD)…………………………………………

27

   I.7.Etalonarea spectrometrului şi rezoluţia energetică……………………….

28

   I.8.Eficacitatea de detecţie………………………………………………………..

30

Capitolul.II.Programul de simulare EGS4……………………………………

34

   II.1.Metoda Monte Carlo.........................................................................................

34

     II.1.1.Introducere în metoda Monte Carlo.............................................................

34

     II.1.2.Componentele de bază ale algoritmului Monte Carlo................................

36

   II.2.Introducere în statistică şi probabilităţi........................................................

36

     II.2.1. Distanţe de eşantionare, rezultate şi evenimente.......................................

37

     II.2.2.Probabilităţi.....................................................................................................

37

     II.2.3. Variabile aleatoare continue........................................................................

40

     II.2.4. Exemple de pdf continue................................................................................

42

     II.2.5.Integrarea Monte Carlo..................................................................................

44

   II.3. Eşantioane din funcţii de densitate de probabilitate (pdf)......................

45

     II.3.1.Pdf-uri continue echivalente..........................................................................

46

     II.3.2.Transportul de particule Monte Carlo..........................................................

47

   II.4.Simularea Monte Carlo a fotonilor................................................................

48

     II.4.1.Introducere.......................................................................................................

48

     II.4.2.Procese primare de interacţiune a fotonului...............................................

48

     II.4.3.Importanţa relativă a diferitelor procese.....................................................

51

     II.4.4. Eşantionare simplă.........................................................................................

54

     II.4.5.Algoritmul programului de simulare a transportului fotonului................

55

   II.5. Principalele caracteristici ale programului EGS4....................................

57

Capitolul III Aplicaţii ale detectorului cu scintilaţii………………………..

59

   III.1.Imagistica medicinii nucleare……………………………………………...

59

   III.2.Scintigrafia liniară…………………………………………………..

63

   III.3.Scintigrafia cu gamacamera de scintilaţie………………………………..

65

     III.3.1.Sensibilitatea şi câmpul visual…………………………………………….

66

     III.3.2Contrastul……………………………………………………………………

68

     III.3.3.Rezoluţia spaţială…………………………………………………………..

70

   III.4.Tomografia prin emisia de fotoni gama unici…………………………...

70

Capitolul IV Studiul contorului cu scintilaţii...................................................

73

   IV.1.Lanţul spectrometric.......................................................................................

73

     IV.1.1.Detectorul cu scintilaţii.................................................................................

73

     IV.1.2.Construcţia şi funcţionarea analizorului NOMAD PLUS........................

73

   IV.2.Obţinerea experimentală a spectrului.........................................................

75

     IV.2.1.Calibrarea aparatului de lucru....................................................................

75

     IV.2.2.Achiziţionarea spectrelor de radiaţii gama................................................

76

     IV.2.3.Prelucrarea datelor experimentale..............................................................

76

   IV.3.Simularea spectrului radiaţiei gama cu ajutorul programului EGS4..

80

   IV.4.Concluzii............................................................................................................

86

Bibliografie....................................................................................................................

87

 

4. Procese elementare în plasme de temperatură joasă

 

Cuprins

Capitolul I

Procese elementare în plasmă                                                                                  1

I.1. Clasificarea proceselor elementare                                                                   1

I.2. Procese elementare de volum                                                                             1

I.2.1. Tipuri de procese elementare care au loc în volumul plasmei                                 1

I.2.2. Ionizarea şi disocierea termică. Ecuaţia Saha                                                                    11

I.2.3. Procese de excitare în plasmă                                                                                          14

I.2.3.1. Excitare prin ciocnire electronică                                                                             14

I.2.3.2. Fotoexcitarea                                                                                                             15

I.2.3.3. Excitarea atomilor la ciocnirea cu particule grele                                                17

            I.2.3.4. Transferul de excitare                                                                                               17

            I.2.3.5. Excitarea prin absorbţie multifotonică                                                                     18

I.2.4. Procese de ionizare în plasmă                                                                                          19

            I.2.4.1. Ionizarea prin ciocnire electronică                                                                           19

            I.2.4.2. Fotoionizarea                                                                                                 20

            I.2.4.3. Ionizarea multifotonică                                                                                              21

            I.2.4.4. Transferul de sarcină                                                                                                21

            I.2.4.5. Ionizarea Penning                                                                                                      22

I.2.5. Recombinarea în volum                                                                                                    22

            I.2.5.1. Recombinarea electron-ion                                                                                       23

            I.2.5.2. Recombinarea ion-ion                                                                                               24

I.3. Procese elementare de suprafaţă                                                                                   25

 

I.3.1. Emisia electronică secundară din catod la impact ionic                                          25

 

I.3.2. Emisia electronică secundară la impactul atomilor neutri                                        28

 

I.3.3. Emisia secundară fotoelectrică                                                                                         29

 

I.3.4. Emisia termoelectronică şi emisia de câmp                                                                        30

 

I.3.5. Ionizarea superficială                                                                                                       33

 

I.3.6. Emisia secundară la impact electronic                                                                               35

 

Capitolul II.

Rolul proceselor elementare de volum în apariţia structurii de sarcină spaţială într-o descărcare luminescentă                               37

 

II.1. Pătura de sarcină spaţială                                                                                      37

 

II.2. Straturi duble                                                                                                                    39

 

II.2.1. Stratul dublu Langmuir                                                                                                           43

 

II.2.2. Stratul dublu cu groapă ionică                                                                                                45

 

II.3. Stratul dublu ca fenomen                                                                                       46

 

II.4. Stratul dublu ca un element de depozitare şi eliberare de energie în circuite ce conţin conductori gazoşi                                                                    49

 

II.4.1. Legătura proceselor de generare şi distrugere a straturilor duble                          53

 

II.4.2. Generarea instabilităţilor într-un conductor gazos conţinând un curent conductor în stratul dublu                                                                                                    55

 

II.4.3. Straturi duble multidimensionale                                                                          57

 

II.4.4. Straturi duble multiple                                                                                                     58

 

Concluzii                                                                                                                                             60

Bibliografie                                                                            

 

 

 

5. STRĂPUNGEREA ELECTRICĂ A GAZELOR

 

Cuprins

 

Introducere. 1

CAP. I.  Procese fundamentale în plasmă care contribuie. 2

la străpungerea gazelor 2

I.1. Generalităţi 2

I.2. Îmbogăţirea fasciculului incident. 3

I.3. Procese de excitare în plasmă. 4

I.3.1.Excitarea prin ciocnire electronică. 4

I.3.2. Fotoexcitarea. 6

I.4.  Procese de ionizare în plasmă. 7

I.4.1.  Ionizarea prin ciocnire electronică. 8

I.4.2.  Fotoionizarea. 8

I.4.3.  Ionizarea Penning. 9

I.5. Procese elementare la interfaţa plasmă-solid. 9

I.5.1. Emisia electronică secundară din catod la impact ionic. 9

I.5.2.  Emisia electronică secundară la impactul atomilor neutri 10

I.5.3. Emisia secundară fotoelectronică. 11

I.5.4. Emisia electronică secundară la impact  electronic. 12

Cap. II.   Descărcarea tip Townsend. 13

II.1.Generalităţi 13

II.2.   Creşterea ionizării în câmpuri omogene. 14

II.3.  Condiţia de staţionaritate; Străpungerea gazelor 17

II.4. Studiul avalanşei electronice. 22

II.5. Întârzierea la aprindere. Timpul de formare a descărcării 24

II.6.  Factori care influenţează valoarea potenţialului de aprindere. 26

Cap. III  Străpungerea gazelor în condiţii speciale. 33

III.1.Străpungerea gazelor în vid extrem. 33

III.2.Străpungerea în câmpuri magnetice. 33

III.2.1.  paralel cu . 33

III.2.2  perpendicular pe ... 33

III.3. Străpungerea în câmpuri electrice alternative. 36

III.3.1 Străpungerea controlată de difuzie. 36

III.3.2 Străpungerea controlată de mobilitate. 37

III.3.3 Străpungerea controlată de emisia secundară electronică. 37

III.3.4 Metode experimentale de străpungere în radio-frecvenţă. 38

III.4. Creşterea ionizării şi străpungerea gazelor în câmpuri neomogene. 39

III.5. Străpungerea gazelor la presiuni mari. Mecanismul strimerilor 41

Prezentare generală. 41

CAP.IV. Teoria strimerilor 45

IV.1. Introducere. 45

IV.2.Consideratii teoretice. 46

IV.3. Calculul câmpului sarcinii spaţiale. 48

IV.4. Metode de studiu experimentale a strimerilor 51

CAP.V. Analiză experimentală asupra unor procese de perete care au loc la aprinderea unei descărcări 55

V.1. Dispozitivul experimental 55

V.2. Rezultatele obţinute. 56

V.3. Concluzii 58

 

6. Studiul materialelor  feroelectrice prin metoda curentului de depolarizare stimulat termic

 

Cuprins

 

CAP.I. PROPRIETAŢI GENERALE ALE MATERIALELOR FEROELECTRICE  1

CAP.II. TEORII ALE FEROELECTRICITAŢII 3

2.1 Teoria dipolară  3

2.2 Teoria termodinamică Landau-Devonshire  6

2.2.1 Definirea potenţialelor şi a coeficienţilor termodinamici 6

2.2.2 Descrierea tranziţiei de fază fero-para în teoria termodinamică  8

CAP.III. POLARIZAREA MATERIALELOR DIELECTRICE  19

3.1 Relaxarea şi efectul de electret 21

3.2 Influenţa unor factori asupra proprietăţilor electreţilor 32

3.3 Metode de măsură a densităţii de sarcină superficială a electreţilor 36

3.4 Teorii care explică efectul de electret 43

CAP.IV.APLICAREA METODEI CURENŢILOR DE DEPOLARIZARE STIMULAŢI TERMIC LA STUDIUL FEROELECTRICILOR   49

4.1 Mecanisme responsabile de apariţia heterosarcinilor 50

4.2 Expresii teoretice ale curenţilor de depolarizare stimulaţi termic  51

4.2.1 Teorii de relaxare dipolară neizotermă  52

4.2.2 Teoria de relaxare neizotermă a dipolilor ionici locali (modelul Gerson-Rohrbaugh) sau ioni localizaţi în gropi de potenţial (modelul Fuchs-Von Hippel) 61

4.2.3. Teorii ale relaxării neizoterme a sarcinilor spaţiale  62

Cap.V. Experiment 65

5.1 Proprietăţi generale ale BaTiO3 65

5.2 Descrierea eşantioanelor de titanat de bariu ceramic  71

5.2.1 Prepararea pulberii de BaTiO3 prin sinteză hidrotermală  71

5.2.2 Proprietăţi fizice generale ale eşantioanelor ceramice din titanat de bariu  73

5.3 Modul de lucru  76

5.4 Date experimentale  77

5.5 Concluzii 79

BIBLIOGRAFIE  80

 

 

7. METODE DE DETERMINARE A GROSIMII STRATURILOR SUBŢIRI

cuprins

 

 

I. metode moderne de preparare a

straturilor subţiri

 

1. Metode fizice de depunere în vid ……………………………….…….….6

 

1.1. Evaporarea termică în vid………………………..………………….….6

 

1.2. Pulverizarea catodică……………………………………………....…...6

 

1.2.1. Pulverizarea catodică  în instalaţie de tip diodă………...………….…9

         

1.2.2. Pulverizarea catodică  în instalaţie de tip triodă ……………...…….10

 

1.3. Placarea ionică………………………………………………………...13

 

1.4. Implantarea ionică…………………………………………………….13

 

1.5. Depunerea din fascicule ionice………………………………………..13

 

2. Metode chimice de depunere din soluţie………………………………...14

 

2.1. Depunerea electrolitică……………………………………………...…15

 

2.2. Metoda reducerii chimice în soluţie…………………………...………15

 

2.3 Oxidarea anodică……………………………………………………….16

II STRUCTURA STRATURILOR SUBŢIRI

 

1. Teoria formării centrelor (germenilor) de cristalizare. Coalescenţa centrelor de creştere a straturilor subţiri…………………………………..17

 

1.1    Consideraţii generale………………………………………………….17

 

1.2 Teoria adsorbţiei (LangmuirFrenkel)……………………………….18

 

1.3. Teoria termodinamică…………………………………………………22

 

1.4. Teoria lui Walton şi Rhodin…………………………………………...28

 

 

III. Metoda de control şi măsurare a grosimii straturilor subţiri

 

1. Distribuţia substanţei condensate pe un suport plan. Obţinerea straturilor subţiri cu grosime uniformă………………………………………………..32

 

2. Măsurarea grosimii straturilor subţiri prin procedee  mecanice…………41

 

3. Măsurarea grosimii straturilor subţiri prin metode electrice şi radiometrice………………………………………………………………...47

 

4. Metode optice de măsurare a grosimii straturilor subţiri………………..57

 

IV  DEPENDENŢA PROPRIETĂŢILOR STRATURILOR

SUBŢIRI DE GROSIMEA LOR. EFECTUL DE

DIMENSIUNE

 

1. Fenomene de transport specifice, în straturi subţiri şi în structuri de straturi subţiri……………………………………………………………...62

 

 

V  PARTEA EXPERIMENTALĂ

 

1. Descrierea instalaţiei de măsură …………………………………..……74

 

2. Măsurarea înălţimii neregularităţilor……………………………………77

 

3. Studiul experimental al straturilor subţiri de seleniură de cadmiu (CdSe)

……………………………………………………………………………...79

VI  BIBLIOGRAFIE

……………………………………………………………………………...80

 

 

9. PERMITIVITATEA DIELECTRICA

CUPRINS

 

1.      Teorie

1.1.  Introducere……………………………………………..4

1.2.  Mecanisme de polarizare………………………………6

1.3.  Relaxarea dielectrică…………………………………..18

1.4.  Metode de măsură a lui ε şi  a lui tan δ………………..35

1.4.1.      Punţi de curent alternativ……………………..35

1.4.2.      Q-metrul……………………………………....45

 

      2.   Experiment

                                                                  2.1.Generalităţi privind BaTiO3 ……………………...52

               2.2.Eşantioane studiate………………………………..58

         2.3.Rezultate experimentale…………………………..59

                                       2.4. Discuţii şi concluzii……………………………....64

 

10. Studiu asupra proprietatilor fizice ale substantelor feroelectrice

 

Cuprins

 

Introducere............................................................................................................................1

 

Cap. I. Propriet\]i generale ale feroelectricilor................................................................2

 

            I.1 Defini]ii, clasificare.............................................................................................2

            I.2 Efectul piroelectric..............................................................................................5

            I.3 Ciclul de histerezis.............................................................................................8

 

Cap. II. Comportarea feroelectric\ a BaTiO3.................................................................11

 

            II.1 Metode de ob]inere a BaTiO3. Propriet\]i....................................................11

            II.2 Structura de domenii a BaTiO3.....................................................................13

            II.3 Influen]a dopan]ilor asupra propriet\]ilor BaTiO3 ceramic........................19

 

Cap. III. Teorii ale feroelectricit\]ii...................................................................................24

 

            III.1 Teoria termodinamic\ Landau-Devonshire................................................24

            III.2 Teoria Mason-Matthias..................................................................................37

 

Cap. IV. Rezultate experimentale...................................................................................46

 

            IV.1 Principiul metodei.........................................................................................46

            IV.2 Rezultate ob]inute.........................................................................................48

 

Bibliografie.........................................................................................................................51

 

 

 

11. Nanostructuri  din  carbon. Aplicaţiile  nanotuburilor  în  microelectronică  şi  ştiinţele  viului

 

Cuprins

Introducere……………………………………………………………………………..

1

 

 

I.Nanotuburile……………………………………………………………………….....

4

 

 

I.1 Caracterizarea geometrică a nanotuburilor cu perete unic…………………………

4

I.2 Metode de producere a nanotuburilor……………………………………………...

6

I.3 Proprietăţile electronice ale nanotuburilor…………………………………………

9

I.4 Spectroscopia Raman aplicată nanotuburilor………………………………………

17

I.5 Determinarea diametrului nanotuburilor prin metode optice………………………

20

I.6 Proprietăţi elastice ale nanotuburilor………………………………………………

22

I.7 Nanotuburile ca emiţători de câmp………………………………………………...

24

 

 

II.Aplicaţii ale nanotehnologiei……………………………………………………

25

 

 

II.1 Introducere………………………………………………………………………...

25

II.2 Arhitectura von Neumann…………………………………………………………

26

II.3 Arhitectura Drexler a unui asamblor……………………………………………...

27

II.4 Distrugerea celulelor tumorale……………………………………………………

28

II.5 Actuatori cu nanotuburi de carbon………………………………………………..

28

II.6 Biosenzori pentru detecţia nanotuburilor…………………………………………

31

II.6.1 Tehnica SPR………………………………………………………………...

31

II.6.2 Anticorpi monoclonali anti-C60…………………………………………….

36

II.6.3 Sinteza complexului biotină-C60……………………………………………

37

II.6.4 Pregătirea suprafeţei senzorului şi adsorbţia streptavidinei…………………

38

II.6.5 Ataşarea complexului biotină-C60…………………………………………..

39

II.6.6 Legarea anticorpului anti-C60 de fulerenele de la suprafaţa biosenzorului….

40

II.6.7 Experimente de cuplare competiţională……………………………………..

40

II.7 Aplicaţii în microelectronică……………………………………………………...

43

II.8 Biosenzori cu nanotuburi………………………………………………………….

51

 

 

III.Modelarea teoretică a nanotuburilor………………………………………..

54

III.1 Câmpul forţelor de valenţă……………………………………………………….

54

III.1.1 Metoda cosinusului armonic……………………………………………….

57

III.1.2 Metoda cosinusului armonic cu deformaţii………………………………...

59

III.1.3 Metoda simplu armonică…………………………………………………...

59

III.1.4 Modelul simplu armonic cu deformaţii…………………………………….

60

III.2 Câmpul forţelor de tip electrostatic şi van der Waals……………………………

61

III.2.1 Interacţiuni electrostatice…………………………………………………..

61

III.2.2 Interacţiuni de tip van der Waals…………………………………………..

62

III.2.2.1 Modelul Lennard-Jones 12-6…………………………………………

63

III.2.2.2 Modelul exponenţial-6……………………………………………….

64

III.2.2.3 Metoda potenţialelor Morse………………………………………….

64

III.3 Simulări numerice ale proprietăţilor vibraţionale ale nanotuburilor……………..

65

III.3.1 Introducere………………………………………………………………….

65

III.3.2 Programul Turbo Pascal ce realizează modelarea sistemului de atomi……

66

III.3.3 Rezultate şi discuţii…………………………………………………………

73

 

 

IV.Microscopia prin efect tunel…………………...………………………………

77

IV.1 Introducere…………………………………………………………………….....

77

IV.2 Joncţiunea tunel………………………………………………………………….

78

IV.3 Imagistică cu rezoluţie atomică………………………………………………….

79

IV.4 Sonde cu un singur atom în vârf…………………………………………………

79

IV.5 Schema generală a unui dispozitiv STM…………………………………………

80

IV.6 Moduri de operare ale STM……………………………………………………...

82

IV.6.1 Modul imagistic al STM…………………………………………………...

82

IV.6.2 Curent constant…………………………………………………………….

83

IV.6.3 Spectroscopie STM...………………………………………………………

83

V. Concluzii…………………………………………………………………………….

85

 

 

Bibliografie….………………………………………….…………………………………

87

 

 

12. RADIAŢII X. STUDIUL STRUCTURII LICHIDELOR CU RADIAŢII X

 

CUPRINS

Capitolul I Radiaţii X

                I.1.Generalităţi.Descoperirea radiaţiilor X .................................................3

                I.2.Caracteristici generale ale radiaţiilor Roentgen şi natura lor.................5

                I.3.Mecanisme de producere ale radiaţiilor Roentgen.Tipuri de radiaţii.

                     Spectre de radiaţii Roentgen.Legea lui Moseley....................................6

Capitolul II Interacţia radiaţiilor Roentgen cu substanţa

                II.1.Atenuarea radiaţiilor Roentgen............................................................11

                II.2.Împrăştierea radiaţiilor Roentgen........................................................14

                II.3.Absorbţia radiaţiilor Roentgen.............................................................15

                II.4.Aspecte particulare ale interacţiei radiaţiilor Roentgen cu substanţa.

                       Acţiunea ionizantă...............................................................................17

Capitolul III Sisteme de generare şi detecţie ale radiaţiilor Roentgen

                III.1.Surse de radiaţii Roentgen...................................................................22

                III.2.Sisteme de alimentare ale radiaţiilor Roentgen...................................24

                III.3.Sisteme de detecţie ale radiaţiilor Roentgen........................................25

Capitolul IV Aplicaţii ale radiaţiilor Roentgen

Capitolul V Studiul structurii lichidelor cu radiaţii Roentgen

                V.1.Prezentarea teoretică..............................................................................30

                V.2.Împrăştierea radiaţiilor pe atomi............................................................30

                V.3.Împrăştierea radiaţiilor Roentgen pe lichide monoatomice...................35

                V.4.Procedeul experimental..........................................................................41

                V.5.Tratarea datelor......................................................................................42

Capitolul VI Dispozitive utilizate

                VI.1.Instrumente comerciale reprezentative.................................................46

                VI.2.Factori care influenţează poziţia şi profilul maximelor de difracţie.....51

Bibliografie..................................................................................................................52

 

 

14. MICRODESCĂRCĂRI CU CATOZI CAVI LA PRESIUNI ÎNALTE

CUPRINS

Capitolul I …………………………………………………………………...2

I. Microdescărcări cu catozi cavitari la presiuni înalte. Noţiuni           generale ……………………………………………………………………..2

Capitolul II ………………………………………………………………….5

II.1 Formarea excimerilor într-o microdescărcare cu catod cav la presiune înaltă. Formarea plasmei în heliu prin ciocnirea electronilor                         de joasă energie……………………………………………………………...5

II.2 Emisia radiaţiei excimer într-o microdescărcare cu catod cav pulsată...12

II.3 Transferul rezonant de energie de la dimerii de argon la atomii de oxigen într-o microdescărcare cu catod cav………………………………..15

II.4 Lămpi excimer ………………………………………………………...20

Capitolul III ………………………………………………………………..33

III.1 Funcţionarea în paralel a microdescărcărilor cu catod cav …………. 33

Capitolul IV………………………………………………………………...38

IV.1 Funcţionarea în serie a surselor excimer cu clorură de xenon………..38

Bibliografie ………………………………………………………………...48

 

 

15. Corelaţia dintre anizotropia magnetică şi pierderile de energie prin histerezis rotitor în straturi subţiri magnetice

 

Capitolul I: Histerezisul rotitor şi anizotropia magnetică a particulelor în cazul înregistrărilor magnetice..................................................................................................................... 1

                                               

Capitolul II : Histerezisul rotitor în magneţi permanenţi anizotropi - ferite de bariu şi stronţiu   5

 

2.1 Histerezisul rotitor. ......................................................................................... 5

2.2 Discuţii asupra histerezisului rotitor. ............................................................... 11

 

Capitolul III. Efectul concentraţiei ionilor hipofosfiţi asupra proprietăţilor magnetice ale filmelor depuse chimic de Co-P............................................................................................... 15

 

3.1 Preparare. .................................................................................................... 15

3.2 Proprietăţi cristalografice. ............................................................................. 17

3.3 Proprietăţi magnetice..................................................................................... 18

3.4 Discuţii ......................................................................................................... 22

 

Capitolul IV. Straturi subţiri de Co-S. Corelaţia dintre histerezisul rotitor şi anizotropia magnetică. .................................................................................................................................... 27

 

4.1 Obţinerea pe cale chimică a straturilor subţiri de cobalt cu

 impurităţi de sulf. ............................................................................................... 27

4.2 Compoziţia straturilor subţiri. ........................................................................ 30

4.3 Determinarea grosimii straturilor subţiri. ......................................................... 32

4.4 Metoda magnetometrului de torsiune cu înregistrare automată. ....................... 33

         4.4.1 Descrierea magnetometrului. ............................................................. 34

 

4.4.2 Circuitele electronice de automatizare pentru        magnetometru. ...... 36

4.4.3 Sensibilitate. Surse de erori şi evaluarea lor. ...................................... 38

         4.4.4 Metoda determinării caracteristicilor magnetice ................................. 39

4.5 Rezultate experimentale. Discuţii. .................................................................. 43

 

Bibliografie. ........................................................................................................ 47

 

 

16. Proprietăţi structurale si electrice ale unor straturi subţiri de Pb(ZrTi)O3 pe substrat de oţel inoxidabil

 

Capitolul I:

 

   1. Incadrarea titanatului de plumb dopat cu zirconiu in clasele cristaline feroelectrice.      1

   2. Structura cristalina a PZT-ului. ....................................................................... 2

   3. Structura de domenii in PZT. ......................................................................... 5

 

Capitolul II : Proprietati feroelectrice

 

   1. PZT ceramic. .............................................................................................. 11

   2. Polarizarea feroelectricilor. .......................................................................... 13

   3. Histerezisul. ................................................................................................. 15

   4. Curba deformare-camp. .............................................................................. 16

   5. Efectul piezoelectric...................................................................................... 18

   6. Efectul piroelectric. ...................................................................................... 19

   7. Suprafata de separatie morfotropica (MPB). ................................................ 22

 

Capitolul III : Influienta factorilor de structura si de mediu asupra proprietatilor PZT-ului

 

   1. Efecte asupra peretilor de domenii. .............................................................. 23

   2. Efecte asupra curbei de histerezis. ................................................................ 25

   3. Oboseala feroelectrica.................................................................................. 27

         3.1. Rolul vacantelor de oxigen. ................................................................. 29

         3.2. Blocarea peretilor de domenii. ............................................................ 30

         3.3. Atenuarea ratei de nucleatie a domeniilor orientate in sens opus la interfata metal-ceramica............................................................................................................................ 31

4. Influienta campului exterior asupra proprietatilor feroelectrice. ......................... 33

         4.1   Curba permitivitate dielectrica-camp electric....................................... 33

         4.2 Dependenta permitivitatii dielectrice de amplitudinea si frecventa campului electric.         35

   5. Imbatranirea. ............................................................................................... 36

 

Capitolul 4: Partea experimentala.

 

1.      Straturi subtiri feroelectrice de Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 pe substraturi

din aliaje rezistente la coroziune. ...................................................................... 40

2.  Dependenta de frecventa a permitivitatii si pierderilor dielectrice. ................. 48

 

 

Bibliografie…………………………………………………………………  54