LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

Pentru cautarea unei lucrari utilizati CTRL+F

 

Nr. crt

Titlul

1

Analiza și perfecționarea stilurilor de management

2

Metode noi de promovare a turismului românesc

3

Tehnici manageriale folosite în conducerea întreprinderilor balneare

4

Crearea de noi locuri de muncă în turismul românesc

5

Diversificarea ofertei turistice în cadrul stațiunii "Băile Felix" condiție esențială în atragerea pe piața turistică românească a turiștilor străini

6

Îmbunătățirea calității serviciilor de bază -obiectiv esențial în întreprinderile de turism restaurantul XXX

7

Perspectivele promovării a SCTB XXX SA în circuitul turistic internațional

8

Analiza rezultatelor și performanțelor SC XXX SA

9

Diagnostic financiar

10

Prezentarea și analiza produsului turistic la XXX

11

Integrarea turismului românesc în cadrul fluxurilor turistice internaționale

12

Valorificarea potențialului turistic al județului Hunedoara

13

Rolul publicității în cadrul promovării turismului rural. Studiu de caz XXX

14

Studiul privind posibilitatile de dezvoltare a agroturismului în zona "Gura Râului"

15

Analiza ofertei pe piața Spaniei

16

Managementul vânzărilor și influența lui asupra distribuției de produse

17

Piața și mixul de marketing la SC XXX

18

Turismul de afaceri și congrese în XXX

19

Turismul în stațiunea balneoclimaterică XXX

20

Perspectivele dezvoltării agroturismului montan în zona montană XXX

21

Turismul balnear și de agrement în stațiunea XXX

22

Datoria externă a României. Istorie și contemporaneitate

23

Cheltuielile bugetului public 1935-1999

24

Valorificarea potențialului turistic în micile stațiuni balneoclimaterice Băile XXX

25

Valorificarea potențialului turistic în regiunea XXX

26

Puncte forte, puncte slabe la hotelul XXX

27

Încadrarea în zona turistică XXX a SC XXX SA

28

Agroturismului în țara Beiuș- Studiu de caz o gospodărie din satul Chișcău

29

Studiu privind îmbunătățirea calității serviciilor de cazare la Hotelul XXX

30

Perfecționarea metodelor de management prin utilizarea managementului prin excepție

31

Managementul participativ și motivația complexă a personalului la S. C. XXX SA

32

Analiza și perfecționarea stilurilor de management

33

Motivația personalului, obiectiv important al managementului resurselor umane

34

Potențialul uman la societatea XXX

35

Analiza costurilor de producție a firmei XXX SRL

36

Analiza productivității muncii

37

Analiza profitabilității și rentabilității firmei

38

Analiza diagnostic a activității comerciale la SC XXX

39

Analiza patrimoniului pe baza bilanțului contabil

40

Analiza financiară a societății comerciale XXX SRL

41

Analiza potențialului comercial la SC XXX SA

42

Analiza cifrei de afaceri

43

Analiza diagnostic a Societății Comerciale XXX SA

44

Analiza echilibrului financiar la SC XXX SA

45

Promovarea vânzărilor

46

Studiul cererii de turism în zona Muntiilor XXX

47

Studiul privind aplicarea politicilor de marketing la SC XXX SA

48

Cercetări privind concurența în domeniul alimantației publice prin prisma gamei sortimentale și a prețului

49

Cercetarea și analiza pieței țintă și a mediului concurențial la SC XXX SA

50

Cererea și oferta privind transportul de călători la Compania Aeriană Tarom

51

Analiza transporturilor de călători turiști în trafic feroviar. Exemplificare la agenția de turism XXX

52

Analiza activității transportului aerian

53

Oferta și cererea de mărfuri la nivelul societății comerciale XXX SRL

54

Analiza activității comerciale la SC XXX SA

55

Plan de faceri pentru dezvoltarea unei societăți comerciale SC XXX SRL

56

Managementul activității financiar-contabile la S.C. XXX S.A.

57

Organizarea contabilității la SC XXX SA

58

Organizarea evidenței și contabilității salariilor la SCT XXX SA

59

Managementul și contabilitatea investițiilor

60

Organizarea evidenței contabile la XXX

61

Analiza rentabilității în cadrul SC XXX SA

62

Produsul turistic și rentabilitatea întreprinderii de turism

63

Relatia între calitatea produselor și protecția consumatorului. Studiu de caz la SC XXX SA

64

Tendințe moderne privind ambalarea mărfurilor alimentare. Studiu de caz la SC XXX SA

65

Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului

66

Analiza și perfecționarea stilurilor de management

67

Perfecționarea structurii organizatorice la SC XXX SA

68

Analiza diagnostic a cifrei de afaceri la SCTB "XXX" SA

69

Analiza rentabilității la SC XXX SA

70

Analiza situației financiare a firmei SC XXX SA

71

Eficiența economică a marketingului și publicității din cadrul XXXX

72

Analiza cheltuielilor de exploatare la SC XXX SRL

73

Măsuri privind creșterea exportului la SC XXX SA

74

Politici de promovare pentru rentabilizarea firmei XXX România

75

Folosirea instrumentelor de comunicare din marketingul direct în scopul creșterii eficienței economice la SC XXX SA

76

Creșterea cantitativă a ofertei și diversificarea sortimentală a preparatelor culinare în concepția catering la SC XXX SRL

77

Cateringul - componentă esențială a serviciilor turistice prestate la SC XXX SA

78

Posibilități de degradare a produselor de tip catering în timpul circuitului lor logistic la SC XXX SRL

79

Tipologia actuală a întreprinderii de produse catering la SC XXX

80

Impactul tehnicilor moderne de conservare asupra calității produselor la SC XXX SRL

81

Necesitatea avantajele produselor tip catering în unități militare prin SC XXX SRL

82

Performanțele cateringului social în echilibrarea valorii nutritive cu implicații la XXX

83

Echilibrarea valorii energetice a produselor catering Studiu de caz la SC XXX SRL

84

Managementul marketingului în cadrul comerțului cu ridicata

85

Studiu privind organizarea activității de marketing la SC XXX SA

86

Mixul de marketing în domeniul asigurărilor studiu de caz la SC XXX SA

87

Studiu privind politica de produs la SC XXX SA

88

Elaborarea strategiei de piață la SC XXX SA

89

Marketingul în domeniul serviciilor de turism

90

Mixul de marketing în cadrul unei societăți cu profil agroalimentar

91

Studiu privind mixul de marketing și satisfacția clientului la SC XXX SRL

92

Studiu privind mixul de marketing la SC XXX SRL

93

Serviciile de cazare hotelieră -Studiu de caz la XXX

94

Turism la Băile Felix. Rezervarea locurilor pe Internet la Hotelul XXX

95

Sistem informatic pentru managementul unei firme antreprenoriale

96

Procesarea și sinteza datelor la nivel managerial pe rețelele locale în fast-food-ul XXX

97

Baze de date distribuite și Internet pentru management în transporturile comerciale

98

Modernizarea marketingului pentru agenții de turism. Pagina Web pentru agenția SC XXX

99

Marketing electronic. Pagină Web pentru Hotel XXX

100

Studiu privind îmbunătățirea calității serviciilor la Hotel XXX

 

101

ORGANIZAREA  ȘI  EXERCITAREA AUDITULUI  INTERN ÎN CADRUL CASEI JUDEȚENE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

102

STUDIU PRIVIND PRINCIPALELE OPERAȚIUNI LA SUCURSALA JUDEȚEANĂ CEC XXX

103

CONTRIBUȚIA CREDITULUI PUBLIC LA FINANȚAREA DEFICITULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA ANILOR ’90

104

Studiu de marketing al produselor XXX Romania

105

CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE LA AGENȚIILE  CEC

106

SERVICII INTERNET – MAGAZINE VIRTUALE

107

Analiza riscului la SC XXX SRL

108

STUDIU PRIVIND FORMAREA ȘI ALOCAREA CAPITALULUI PERMANENT LA S.C. XXX S.A.

109

Contabilitatea circulației mărfurilor

110

Studiu privind activitatea de marketing a societății comerciale "XXX" SRL

111

CONTABILITATEA LA  PRIMĂRIA  XXX

112

CONTABILITATEA RELAȚIILOR DE DECONTARE CU PARTENERII COMERCIALI LA S.C. XXX S.A.

113

Diagnosticul financiar si Evaluarea S.C. XXX S.A.

114

Asigurarea facultativã de avarii si furt a autovehiculelor – CASCO – practicatã de ASIROM

115

PIAȚA OPERAȚIUNILOR LA TERMEN FERM

116

Contabilitatea relațiilor și decontărilor cu bugetul statului

117

CONTABILITATEA   GESTIUNII  DE  MĂRFURI   PE   EXEMPLUL   S.C. XXX S.A.

118

Studiu privind organizarea   trezoreriei  la S.C. XXX S.A.

119

STUDIU PRIVIND EVIDENȚA STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR LA REGIA AUTONOMĂ ACTIVITĂȚI NUCLEARE – SUCURSALA “ROMAG-TERMO DROBETA” TURNU SEVERIN

120

Organizarea contabilității de gestiune în cadrul SC XXX SA

121

ORGANIZAREA CONTABILITATII LA CENTRU  DE  INGRIJIRE SI  ASISTENTA XXX

122

CONTABILITATEA CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR LA UNITĂȚILE CU ACTIVITATE DE COMERȚ

123

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT PUBLIC INTERN LA INSTITUȚII PUBLICE

124

DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL S.C. XXX  S.A.

125

CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE

126

ANALIZA FLUXURILOR FINANCIARE ȘI MONETARE ALE S.C  XXX.  S.A. și ELABORAREA TABLOULUI DE FINANȚARE

127

Credite bancare

128

CONTABILITATEA STOCURILOR DE MĂRFURI LA S.C. XXX  S.R.L.

129

Instrumente de plata bancare

130

IMPOZITELE DIRECTE PRACTICATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

131

CONTROLUL FISCAL PRIVIND IMPOZITELE INDIRECTE

132

Imobilizări necorporale și corporale (urmarire si control prin contabilitate)

133

Impozite si taxe

134

CONTABILITATEA SALARIILOR LA SC XXX SRL

135

Trezorerie - control, mecanisme de functionare, organizare

136

PIAȚA MONETARĂ ÎN ROMÂNIA ȘI TRĂSĂTURILE ACESTEIA

137

CONTROL FINANCIAR PROPRIU LA CONSILIUL JUDEȚEAN XXX

138

ORGANIZAREA CONTABILITATII LA “CENTRU DE EXECUTIE BUGETARA” XXX

139

Impozitul pe venitul global

140

Programul de marketing al S.C. XXX S.A.

141

ANALIZA GESTIUNII IMPOZITELOR DIRECTE ȘI INDIRECTE LA S.C.XXX S.A.

142

Contabilitatea decontarilor cu bugetul public

 

143

 Analiza evidentierii T.V.A. - ului ca impozit indirect esential

144

 Aprecierea financiara a intreprinderii

145

 Caracteristicile managementului subventiilor

146

 Caracteristicile metodelor de impunere a consumului

147

 Caracteristicile, formele, continutul si efectele somajului

148

 Consolidarea si formarea veniturilor bugetare la o societate comerciala

149

Abaterea si delapidarea in auditul financiar

150

Aborarea consiliului valutar ca solutie pentru Romania

151

Acord de management - postulatul performatei in societatea comerciala

152

Acordarea imprumutului egentilor economici

153

Acordul de mandat comercial in drept

154

Acordul de navlosire si intelegerile maritime

155

Acordurile de vanzare - cumparare in comert

156

Acreditivul documentar ca tehnica de plata in cadrul relatiilor valuatr financiare internationale

157

Acte necesare creditarii pe termen mediu

158

Activele circulante si analiza indicatorilor de eficienta a acestora

159

Activele imobilizate corporale si organizarea contabilitatii acestora

160

Actori ai pietei monetare si caracterizarea generala a acesteia

161

Adaptarea societatii in industria romaneasca de panificatie a unei intreprinderi

162

Aderarea in componenta Uniunii Europene

163

Administrarea actiunilor ca active imobiliare unei intreprinderi

164

Administrarea activelor si pasivelor bancare in societatea comerciala

165

Administrarea activelor si pasivelor bancare si indeplinirea planului de imprumut

166

Administrarea activitatii economico - financiare a intreprinderii

167

Administrarea aprovizionare si comercializarea prin unitati en - gross

168

Administrarea contabilitatii actielor imobilizate si studiul lor

169

Administrarea datoriei publice trasaturi tehnice ale creditului

170

Administrarea marketingului in firma

171

Administrarea operatiunilor de imprumut la o societate comerciala

172

Administrarea portofoliului de active si metode de economisire si investire

173

Administrarea previzionala a salariatilor si sarcinile in domeniul gestiunii

174

Administrarea programelor europene la nivel judetean

175

Administrarea relatiilor cu clientii si personalizarea ofertei pe internet

176

Administrarea resurselor banesti ale agentilro economici si inflatia

177

Administrarea resurselor si amangementul eficient al societatii comerciale

178

Administrarea resurselor umane, natura, telul si structura acestora

179

Administrarea si evidenta contabila a trezoreriei la o societate comerciala

180

Administrarea si evidenta contabila a trezoreriei unei intreprinderi

181

Administrarea si evidenta stocurilor la o societate comerciala

182

Administrarea si evidenta trezoreriei la o intreprindere

183

Administrarea si preconizarea incertitudinii de creditare

184

Administrarea si structura incertitudinii bancare

185

Administrarea stocurilor element component in analiza si valorificarea datelor

186

Administrarea subventia si evidenta stocurilor unei societati comerciale

187

Administrarea taxelor directe si indirecte la o societate comerciala

188

Administrarea taxelor si taxelor privind persoanele fizice autorizate

189

Administrarea trezoreriei. Studiu si previziuni

190

Administratia publica ca activitate on - line

191

Alcatuirea planului de afaceri in cadrul hotelului

192

Alcatuirea planului de afaceri intr-o intreprindere

193

Alcatuirea politicii de amplificare a unei organizatii

194

Alcatuirea si aplicarea politicii de dezvoltare in societatea comerciala

195

Alcatuirea studiului de fezabilitate pentru investitii finantate pe baza creditului bancar

196

Alipirea bancara modalitati influente si sursele acesteia

197

Alocarile de fonduri in Romania

198

Alocarile de fonduri internationale

199

Ameliorarea compozitiei organizatorice

200

Ameliorarea modalitatilor de management prin utilizarea managementului prin exceptie

201

Ameliorarea transportului de trimiteri postale in cadrul directiei regionale de posta

202

Amenajarea si modernizarea a zonei agroturistice. Sugestii

203

Amplasarea locuitorilor si a locurilor de munca in cadrul unui oras

204

Amplificarea economiei in aspect regional

205

Analiza administrarii deficitului si excedentului de trezorerie

206

Analiza asupra acordarii unui credit global de exploatare

207

Analiza asupra turismului international si dezvoltarea economica

208

Analiza asupra viabilitatii economice si manageriale

209

Analiza asupra viabilitatii economice si manageriale a unei intreprinderi

210

Analiza comparativ asupra conjuncturilor financiare din Romania si Germania

211

Analiza comparativa asupra domeniului turistic al Romaniei si Ciprului si posibilitati de evolutie in viitor

212

Analiza comparativa asupra produselor software folosite in efectuarea evidentei contabile a firmelor

213

Analiza comparativa asupra sigurarilor agricole

214

Analiza comparativa privind bursele de valori ale diferitelor tari

215

Analiza comparativa privind intocmirea si studiul bilantului contabil

216

Analiza completa a pietei si bazele marketingului

217

Analiza costului capitalului unei societati comerciale

218

Analiza datoriei publice externe in perioada de tranzitie

219

Analiza de audit in studierea pietei unei intreprinderi

220

Analiza de marketing al produselor Cottura

221

Analiza de marketing al unor tipuri de produse

222

Analiza eficientei economice a investitiilor intr - un regim de productie

223

Analiza evolutiei si formele de manifestare a procesului inflationist

224

Analiza managementului neintelegerilor in cadrul unei societati comerciale

225

Analiza patrimoniului si performantele activitatii unei intreprinderi pe baza bilantului contabil

226

Analiza pietei si a conduitei consumatorului in marketingul intreprinderii

227

Analiza pietelor oligopoliste folosind teoria jocului

228

Analiza primirii, pastrarii si restituirii economiilor banesti ale populatiei

229

Analiza principalelor rezultate financiare in cadrul societatii comerciale

230

Analiza privind acordarea unui imprumut unei societati comerciale

231

Analiza privind conduita ascultatorului de radio. Studiul de piata in radio

232

Analiza privind divizarea pietei pentru vodca Voronskaya

233

Analiza privind e - tourismul in tara noastra

234

Analiza privind evidenta taxei pe valoarea adaugata

235

Analiza privind evidentierea cheltuielilor

236

Analiza privind lansare serviciilor oferite de catre o societate comerciala

237

Analiza privind operatiunile de creditare a persoanelor fizice la o intreprindere

238

Analiza privind politicile de pret

239

Analiza privind procurarea de bunuri sau servicii prin intermediul licitatiei deschise

240

Analiza privind progresul productivitatii

241

Analiza privind sistemul de datorie al unei societati comerciale

242

Analiza privind sistemul de imprumut al unei intreprinderi

243

Analiza privind viabilitatea economica si manageriala a unei intreprinderi

244

Analiza privind viabilitatea economica si manageriala a unei societati comerciale

245

Analiza privind viabilitatea economica si manageriala a unui agent economic

246

Analiza proceselor de productie intr-o societate comerciala

247

Analiza produsului reformei fiscale reprezentat de TVA

248

Analiza rentabilitatii intr-o intreprindere

249

Analiza rentabilitatii unei societati comerciale

250

Analiza serviciilor de prima clasa in managementul transportului

251

Analiza stocurilor in cadrul unei societati comerciale si caracterizarea economico - organizatorica a acestora

252

Analiza vanzarilor de marfuri la o intreprindere

253

Analiza viabilitatii economice si manageriale a unei societati comerciale

254

Analize prinvind relatia dintre sistematizarea procesului financiar si evolutia economica

255

Angajarea si selectia managerilor internationali

256

Angajarea, selectarea si globalizarea resurselor umane intr-o societate comerciala

257

Angajarea, selectarea si integrarea factorului uman in societatea comerciala

258

Angajatul public si functia acestuia

259

Angrenajul informational si importanta lui in luarea deciziilor intr-o intreprindere

260

Ansamblul cibernetic al pietei de capital

261

Ansamblul informatic privind administrarea stocurilor

262

Ansamblul informatic privind promovarea si urmarirea productiei

263

Ansamblul informatic privind urmarirea eficienta a miscarilor marfurilor

264

Ansamblul interactiv privind capacitatea turistica a unui judet

265

Anularea si lichidarea intreprinderii comerciale

266

Apa minerala si desfacerea ei in tara noastra

267

Aplicarea cerintelor companiilor multinationale asupra societatilor romanesti

268

Aplicarea factorilor de mediu in activitate societailor comerciale moderne

269

Aplicarea impozitului asupra venitului global la o societate comerciala

270

Aplicarea managementului calitatii totale la nivelulu societatii comerciale

271

Aplicarea modurilor de manifestare a inflatiei in economia de piata

272

Aplicarea monedei europene in cadrul tarilor primite recent in UE

273

Aplicarea ONU, OSCE, NATO si UE in managementul crizelor din Caucaz

274

Aplicarea si gestiunea afacerilor electronice, notiunea de internet banking

275

Aplicarea sistemului de franciza in Romania si contractul de franciza

276

Aplicarea sistemului de management al calitatii in cadrul societatii comerciale

277

Aplicarea taxelor directe intr-o societate comerciala

278

Aplicarea tehnologiilor de banda larga in unitatile militare

279

Aplicarea unui sistem de management al calitatii la o societate comerciala

280

Aplicatii ale codului bunelor maniere in sistemul de secretariat

281

Aportul acceptarii monedei euro asupra schimburilor comerciale

282

Aportul activitatii moralizatoare asupra institutiilor de credit

283

Aportul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asupra rezultatelor financiare ale intreprinderii

284

Aportul amenajarilor hidroenergetice asupra mediului

285

Aportul amenajarilor turistice asupra ambientului

286

Aportul brandurilor asupra consumatorilor

287

Aportul creditului la finantarea deficitului bugetar in Romania anilor 90

288

Aportul educatiei privind dezvoltarea economica si implicatia alegerii studiilor

289

Aportul fiscal al taxelor si taxelor asupra intreprinderii

290

Aportul globalizarii asupra ansamblului monetar international

291

Aportul globalizarii asupra asigurarilor

292

Aportul globalizarii economiei asupra comertului romanesc

293

Aportul grupului Bancii Mondiale in Romania

294

Aportul inflatiei in sistemul bancar romanesc

295

Aportul informaticii in administrarea stocurilor de materiale

296

Aportul informatiei transmisa de metodele de publicitate asupra pietei

297

Aportul privind aparitia internetului asupra dezvoltarii marketingului

298

Aportul proiectelor de subventie europeanala nivelul localitatii

299

Aportul relatiilor la conturarea imaginii favorabile si la dezvoltarea economica a Romaniei

300

Aportul relatiilor publice in infiintarea si administrarea imaginii societatii comerciale

301

Aportul sistemului informational in managementul resurselor umane

302

Aportul strategiilor fiscale asupra leasingului ca sursa de subventie a investitiilor

303

Aportul taxelor directe la formarea societatii

304

Aportul taxelor directe la realizarea bugetului administratiei de stat

305

Apreciere recordurilor performantelor angajatilor in cadrul societatii comerciale

306

Aprecierea cadrului financiar al societatii comerciale

307

Aprecierea calitatii serviciilor si managementul total al calitatii

308

Aprecierea capitalului intr-o societate comerciala

309

Aprecierea economico - financiara a investitiilor in modernizarea societatii comerciale

310

Aprecierea eficientei proiectelor de investitii in administrarea publica

311

Aprecierea intreprinderii si studiul financiar

312

Aprecierea intreprinderii si studiul rentabilitatii globale

313

Aprecierea performantelor in sfera calitatii intr-o societate

314

Aprecierea performantelor individuale intr-o societate comerciala

315

Aprecierea performantelor personalului intr-o societate comerciala

316

Aprecierea performantelor si rodnicia si echilibrul sistemului de apreciere

317

Aprecierea reusitelor personalului si managementul resurselor umane

318

Aprecierea reusitelor profesionale in sistemul functiei publice

319

Aprecierea riscului prin metoda scorurilor in operatiunile banare de creditare

320

Aprecierea riscurilor profesionale generate de factorul munca si aprecierea riscului electric

321

Aprecierea sferei de marketinf si a conjuncturii de piata la o intreprindere

322

Aprecierea si sortarea proiectelor de investitii in mediu nesigur

323

Aprecierea stadiului de risc de accientare sau imbolnavire la o societate comerciala

324

Aprecierea stadiului de risc de accientare sau imbolnavire profesionala la o societate comerciala

325

Aprecierea subventiei si planul de afaceri

326

Aprecierea unei societati comerciale

327

Aprecieri ale expunerii la incertitudine a unei societati comerciale

328

Aprecieri ale plasamentelor directe prin optiunile reale

329

Aprecieri asupra managementului proiectelor in zadrul ramurei constructiilor

330

Aprecieri asupra rolului notiunii de inteligenta emotionala in conducerea organizatiilor

331

Aprecirea proiectului de investitii cu ajutorul indicatorilor staticici de randament economic

332

Argumentatii in formarea unei mici afaceri, intreprinzatorul si opera sa

333

Argumente in vederea infiintarii unei mici afaceri

334

Armonia in evolutia economica

335

Asigurarea - diminuarea incertitudinii in sistemul de creditare pe termen scurt

336

Asigurarea de bunuri pentru persoanele juridice cu exemplificre pe o intreprindere

337

Asigurarea de viata in Romania si trasaturile esentiale ale acesteia

338

Asigurari bancare in sistemul de export

339

Asigurarile de sanatate din Romania si reforma acestora

340

Asigurarile din Romania si analiza pietei de asigurari

341

Aspecte ale analizei diagnostic in cadrul unei societati comerciale

342

Aspecte ale analizei diagnostic privind managementul proiectelor in cadrul firmelor de constructii

343

Aspecte ale analizei echilibrului economico - financiar

344

Aspecte ale analizei echilibrului financiar al unei firme comerciale

345

Aspecte ale analizei echilibrului financiar cu aportul bilantului patrimonial

346

Aspecte ale analizei echilibrului financiar privind aplicarea politicilor gestiunii financiare

347

Aspecte ale analizei economico - financiare a intreprinderii

348

Aspecte ale analizei economico - financiare a structurii activelor corporale si a amortizarii

349

Aspecte ale analizei economico - financiare a unui proiect de investitii in momentul avizarii si aprobarii sale

350

Aspecte ale analizei financiare pe baza biantului

351

Aspecte ale analizei indicatorilor economico - financiari ai schelei ciuresti

352

Aspecte ale analizei investitiilor in telecomunicatii

353

Aspecte ale analizei managementului proiectelor firmelor de constructii

354

Aspecte ale analizei pe baza bilantului a situatiei patrimoniului financiara si a rezultatelor

355

Aspecte ale auditului financiar contabil ai audotare societatii comerciale

356

Aspecte ale auditului financiar contabil ca practica economica

357

Aspecte ale auditului intern in Romania si formarea proiectului

358

Aspecte ale auditului internsi mecanisme de exercitare al acestuia in cadrul institutiilor publice

359

Aspecte ale Bancilor romanesti in perioada de tranzitie

360

Aspecte ale bilantului contabil si sistemului informatic. Modelul situatiei patrimoniului

361

Aspecte ale capacitatii europene de administrare a crizelor dupa Kossovo

362

Aspecte ale cheltuielilor bugetului public al Romaniei

363

Aspecte ale chestionarului ca instrument de cercetare in marketing

364

Aspecte ale comercializarii produselor agroalimentare in unitatile de desfacere cu amanuntul

365

Aspecte ale comertului international. Strategia importului si exportului

366

Aspecte ale contabilitatii de capital ca prima treapta a organizarii contabilitatii

367

Aspecte ale contabilitatii materiilor prime si materiale ale societatilor comerciale

368

Aspecte ale distributiei produselor turistice pe internetin comertul electronic

369

Aspecte ale economiei de piata stabilitate si instabilitate economica

370

Aspecte ale evaluarii unei intreprinderi sub forma unei analize diagnostic

371

Aspecte ale istoriei economiei Romaniei

372

Aspecte ale managementului deplasarilor internationale

373

Aspecte ale managementului in sistemul de transport

374

Aspecte ale organizarii muncii de secretariat intr-o societate comerciala

375

Aspecte ale serviciilor oferite de banci pentru clienti

376

Aspecte ale supravegherii prudentiale a sectorului bancar. A uditul si controlul banar

377

Aspecte asupra contabilitatii asigurarilor si a protectiei sociale

378

Aspecte asupra contabilitatii capitalului social, a primelor si rezervelor de capital la o intreprindere

379

Aspecte asupra contabilitatii capitalurilor la o intreprindere

380

Aspecte asupra contabilitatii capitalurilor permanante

381

Aspecte asupra costului capitalului unei societati comerciale

382

Aspecte asupra criticilor capitalismului american contemporan

383

Aspecte asupra riscului din sistemul creditarii si studiul trasaturilor financiare si nonfinanciare in acordarea imprumuturilor

384

Aspecte asupra sistemului international de costuri. Contabilitate de gestiune

385

Aspecte asupra situatiilor financiare si anuale ale societatilor comerciale

386

Aspecte contradistorii ale globalizarii si analiza critica a acestora

387

Aspecte generale privind analiza patrimoniala in cadrul unei societati comerciale

388

Aspecte generale privind oferta turistica regionala

389

Aspecte manageriale obiactiv al analizei managementului motivational

390

Aspecte privind acordarea creditului bancar unei societati comerciale

391

Aspecte privind adiministrarea potentililor clienti intr-o intreprinderi

392

Aspecte privind analiza diagnostic a activitatii unei societati comerciale

393

Aspecte privind analiza diagnostic a activitatilor economice

394

Aspecte privind analiza diagnostic a unei firme pe un interval de timp

395

Aspecte privind analiza diagnostic a unei societati comerciale

396

Aspecte privind analiza diagnostic ca metoda demanagement

397

Aspecte privind analiza diagnostic ca tehnica manageriala

398

Aspecte privind analiza diagnostic generala a unei firme comerciale

399

Aspecte privind analiza diagnostic in cadru unei societati comerciale

400

Aspecte privind analiza diagnostica in perioada tranzitiei catre economia de piata

401

Aspecte privind analiza echilibrului financiar

402

Aspecte privind analiza echilibrului financiar prin aplicarea metodei ratelor de finantare

403

Aspecte privind analiza economica a profitului si a ratei rentabilitatii

404

Aspecte privind analiza economico - financiara si bilantul firmei

405

Aspecte privind analiza financiara, bilantul sontabil ca echilbru financiar

406

Aspecte privind analiza viabilitatii economice si manageriale ca analiza diagnostic

407

Aspecte privind asigurarea autovehicolelor, aeronavelor si raspunderea civila obligatorie

408

Aspecte privind asigurarea si reasigurarea societatilor

409

Aspecte privind baza teorectico - metodologica a analizei economice

410

Aspecte privind calitatea serviciilor juridice coruptie si birocrtie a sistemului bazate pe atitudinile, opiniile si perceptiile populatiei

411

Aspecte privind cererea, oferta si distribuirea pe piata berii. Analiza pietei

412

Aspecte privind contabilitatea cheltuielilor

413

Aspecte privind contabilitatea si controlul gestiunii

414

Aspecte privind distributia in cadrul unei firme comerciale

415

Aspecte privind indcatorii cu caracter general si efectul de levier financiar

416

Aspecte privind managementul fluctuatiilor de personal

417

Aspecte privind masurile caracteristice imbunatatirii activitatii intr-o societate comerciala

418

Aspecte privind raportul de evaluare si analiza diagnostic al acestuia

419

Aspecte privind riscul din activitatea de creditare bancara si studiul privind riscul de creditare

420

Aspecte privind riscul in cadrul sistemului de creditare

421

Aspecte privind situatia financiar patrimoniala si analiza de ansamblu a acesteia

422

Aspecte privind viabilitatea economica intr-o firma comerciala

423

Aspecte si trasaturi ale economiei deschise

424

Aspiratii privind dezvoltarea comertului mondial cu servicii in cadrul restaurantelor si hotelurilor

425

Aspiratiile in dezvoltarea serviciilor de asigurari

426

Aspiratiile in dezvoltarea transporturilor in turismul intern si international

427

Aspiratiile in marketingul bancar regional

428

Atentia si coeficientul de implicare al brasovenilor privind cainii vagabonzi

429

Atitudine si publicitate - comentariu gesturilor in Printurile Coca - Cola

430

Atitudinea si ansamblul sistemului bancar din tara noastra

431

Atitudinea si rolul Bancii in Sistemul Bancar din tara noastra si plata facturilor la ATM

432

Atributii ale aplicarii managementului prin obiective in activitatea organizatorica militara

433

Atributii ale dezvoltarii afacerilor in cadrul retelelor sau grupurilor hoteliere

434

Atributii privind evaluarea si contabilizarea imobilizarilor corporale in unele evidente contabile reprezentative

435

Atributiile finantarii activitatii unitatilor de turism

436

Atributiile managementului si organizarea acestuia

437

Atributiile privind dizolvarea societatilor comerciale

438

Atributiile si importanta fiscalitatii analiza privind calculatia si evidenta TVA

439

Atributiile socio - culturale ale mass - mediei si propagarea sunetului

440

Atributiile subventionarii in unitatile de turism

441

Audit de marketing si analiza Swot a destinatiei turistice intr-o intreprindere

442

Avantaje si dazavantaje ale diagnosticului de organizare, management si personal

443

Avantajul localizarii ISDin servicii. Caracteristici ale globalizarii si orasului

444

Balanta cheltuielilor si veniturilor cat si a rezultatelor economico - financiare

445

Balanta cheltuielilor si veniturilor cat si a rezultatelor economico - financiare la o firma

446

Balanta de venituri decheltuieli la o societate comerciala

447

Balanta de venituri si cheltuieli la consiliul popular

448

Balanta de venituri si cheltuieli la o societate comerciale

449

Baza activitatii de promovare a produselor agroalimentare

450

Bazele formarii societatilor cu raspundere limitata

451

Beneficiul un indicator al eficientei economice

452

Beneficiul. Aspecte conceptuale si contabile intr-o societate comerciala

453

Bilantul contabil. Element de finalitate al exeritiului financiar

454

Bilantul contabil. Studiul certificarea si evaluarea acestuia

455

Breasla transnationala si cauzele determinante ale acesteia

456

Bugetul de venituri de cheltuieli si analiza acestuia

457

Bunuri in afacerile rutiere a unei intreprinderi

458

Cai moderne de colectare a taxelor si taxelor

459

Calculul dobanzii si caracteristicile ratei dobanzii bancare

460

Calculul indicatorului sintetic ACQM, metoda clasica a analizei comparative de calitate a marfurilor

461

Calitatea racitoarelor electrice de uz casnic si analiza comparativa a acestora

462

Campul de aplicare a bazelor contabilitatii

463

Capacitatea de productie si studiul tehnico - economic intr-o intreprindere

464

Capacitatea firmei de adoptare a unui proiect investitional

465

Caracterisicile creditului de consum la Banca Comerciala Romana

466

Caracterisitcile bursei monetare si financiare

467

Caracterisitcile burselor de valori si ale valorilor mobiliare

468

Caracterisitcile managementului strategic, notiunea si scolile de management

469

Caracterisitici ale circulatiei monetare, moneda si creditul

470

Caracterisitici ale comertului exterior si politica comerciala a Canadei

471

Caracterisitici ale pietei monetare in tara noastra si caracteristicilor acesteia

472

Caracterisitici ale Standardelor Internationale de contabilitate intr-o societate comerciala

473

Caracterisitici ale Standingului financiar si studiul privind lichiditatea si solvabilitatea financiara

474

Caracterisiticile calculului indicatorilor simpli si sintetici ai variatiei

475

Caracterisiticile comertului electronicin tranzactiile internationale

476

Caracterisiticile comertului exterior si politica comerciala a Romaniei

477

Caracterisiticile comertului exterior si politica comerciala a Romaniei in perioada tranzitiei la economia de piata

478

Caracterisiticile comertului exterior si taxele vamale

479

Caracterisiticile comertului international si exterior al Romaniei

480

Caracterisiticile comertului pe internet

481

Caracterisiticile comertului produselor turistice in era Internetului

482

Caracterisiticile economiei deschise si componentele de baza in constructia modelelor

483

Caracterisiticile juridice ale contractului de vanzare - cumparare

484

Caracterisiticile managementului de active si pasive bancare

485

Caracterisiticile marketingului bancar si studiul competitiei bancare

486

Caracterisiticile marketingului turistic si descrierea unui hotel

487

Caracterisiticile pietei tranzactiilor la termen ferm

488

Caracterisiticile pietei valutare si conventiile din piata valutara

489

Caracterisiticile planului de afaceri la o intreprindere

490

Caracterisiticile platilor internationale prin acreditiv

491

Caracterisiticile unui comerciant persoana fizica si delimitarea calitatii acestuia

492

Caracteristici [rivin reprofilarea activitatii de management

493

Caracteristici ale analizei diagnostic ca mod de manifestare si risc economic

494

Caracteristici ale analizei diagnostice ca o componenta manageriala

495

Caracteristici ale analizei economico - financiare

496

Caracteristici ale analizei economico - financiare a unei firme comerciale

497

Caracteristici ale analizei financiare ale unei intreprinderi

498

Caracteristici ale analizei financiare in baza bilantului contabil

499

Caracteristici ale analizei financiare si organizatorice in societatea comerciala

500

Caracteristici ale analizei manageriale a firmei ca o componenta in etapa de tranzitie

501

Caracteristici ale Bancii Nationale a Romaniei ca Banca centrale si de emisiune

502

Caracteristici ale bancilor comerciale si importanta lor in economie

503

Caracteristici ale brandului,brandingului si rebrandingului in marketingul serviciilor

504

Caracteristici ale bugetului si fiscalitatii, impozitele de taxele componente ale bugetului asigurarilor sociale

505

Caracteristici ale bursei de marfuri contractele bursiere si indici bursieri

506

Caracteristici ale circulatiei monetare si creditul bancar

507

Caracteristici ale creditului bancar si contractul de credit bancar

508

Caracteristici ale determinarii rezultatului financiar al firmei. Analiza diagnostic

509

Caracteristici ale distributiei fizice ale produselor intr-o societate comerciala

510

Caracteristici ale distributiei produselor turistice pe internet

511

Caracteristici ale dobanzii si costul imprumutului si impactul dobanzii asupra economiei

512

Caracteristici ale echilibrului econmico - financiar

513

Caracteristici ale echilibrului financiar al unei societati comerciale

514

Caracteristici ale economiei romaneasca in intervalul de timp 1750 - 1900

515

Caracteristici ale fuziunii bancare

516

Caracteristici ale globalizarii si aportul acesteia asupra mediului economic

517

Caracteristici ale imaginii de marca a organizatiilor

518

Caracteristici ale impozitului pe profit si legislatia fiscala

519

Caracteristici ale investitiilor directe externe in Romania

520

Caracteristici ale investitiilor in Romania

521

Caracteristici ale managementul drepturilor salariale

522

Caracteristici ale managementului de aprovizionare si desfacere

523

Caracteristici ale managementului evolutiei durabile in cadrul turismului

524

Caracteristici ale managementului gratificatiilor intr-o societate comerciala

525

Caracteristici ale managementului imprumuturilor bancare pe termen scurt si mediu

526

Caracteristici ale managementului personalului si cultura organizationala

527

Caracteristici ale managementului societatii de turism ca fenomen de succes

528

Caracteristici ale managementului societatilor comerciale

529

Caracteristici ale managementului societatilor hoteliere in industria hoteliera

530

Caracteristici ale managementului sustinut si pastrarea biologica a Rezervatiei Naturale Ceahlau

531

Caracteristici ale marketingului avansarii si comercializarii produselor farmaceutice

532

Caracteristici ale marketingului intr-o societate comerciala

533

Caracteristici ale modelului asigurarilor de viata

534

Caracteristici ale negocierii interculturale si importanta acesteia

535

Caracteristici ale negocierii si tipologia acesteia

536

Caracteristici ale noului cod penal, si reglementarile penale actuale privind spalarea de bani

537

Caracteristici ale offsetul in cadrul comertului international

538

Caracteristici ale organizarii activitatii de audit public intern la institutiile publice

539

Caracteristici ale pietei asigurarilor si ale pensiei

540

Caracteristici ale pietei de capital, structura si mecanismele acesteia de functionare

541

Caracteristici ale pietei mondiale a boabelor de cafea

542

Caracteristici ale planului de marketing , bugetul evaluarea si asigurarea planului

543

Caracteristici ale politicii de piata a unei intreprinderi

544

Caracteristici ale politicii privind resursele umane

545

Caracteristici ale raportului anual intr-o societate comerciala

546

Caracteristici ale raportului de audit financiar

547

Caracteristici ale raportului de evaluare intr-o societate comerciala

548

Caracteristici ale tacticilor si stratagemelor in negocierea internationala

549

Caracteristici ale tehnicii si evidentei operatiunilor asupra veniturilor si cheltuielilor bancare

550

Caracteristici ale traficului de influenta si compararea acestora cu alte infractiuni

551

Caracteristici ale tranzitiei economice si dezvoltarea principalilor indicatori macroeconomici

552

Caracteristici de baza privind bugetul de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil

553

Caracteristici pivind rentabilitatea unei societati comerciale

554

Caracteristici privind aportul taxelor directe

555

Caracteristici privind asigurarile de transport la o societate comerciala

556

Caracteristici privind domeniile de activitate ale unei firme

557

Caracteristici privitoare la riscul de faliment si ecilibrul financiar

558

Caracteristiciel trainingului si influenta lui in managementul schimbarii

559

Caracteristicile actiunii ca titlu financiar pe perioada indelungata

560

Caracteristicile activitatii bugetare si definirea bugetului public national

561

Caracteristicile actului adminiostrativ de autoritate

562

Caracteristicile analizei diagnostic in cadrul unei societati comerciale

563

Caracteristicile BRD. Modalitati de plata, carduri, credite si legea bancara

564

Caracteristicile bugetului si a activitatii bugetare a statului roman

565

Caracteristicile bursei de valori Bucuresti

566

Caracteristicile bursei monetar - financiare de marfuri de la Sibiu

567

Caracteristicile bursei monetare si financiare. Relatia intre structura sistemului financiar si cresterea economica

568

Caracteristicile cambiei in comertul international

569

Caracteristicile cartilor de plata problematica evolutiei lor in Romania

570

Caracteristicile corelatiiloe economico - internationale

571

Caracteristicile creditului bancar

572

Caracteristicile economico - financiare ale activitatii de turism si evidenta in comert si turism

573

Caracteristicile economiei monetare , sablon al economiei

574

Caracteristicile ergonomiei in procesul de birotica

575

Caracteristicile Fondului Monetar International si tara noastra

576

Caracteristicile impozitului pe profit si regimul dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

577

Caracteristicile managementului bursier si a bursei de valori

578

Caracteristicile managementului cercetarii si progresului unei intreprinderi

579

Caracteristicile managementului comercializarii produselor unei societati comerciale

580

Caracteristicile managementului costurilor si al cheltuielilor

581

Caracteristicile managementului de interventie al productiei unei intreprinderi

582

Caracteristicile managementului de risc al ratei dobanzii

583

Caracteristicile managementului in era de tranzitie

584

Caracteristicile managementului incertitudinii si riscului bancar

585

Caracteristicile managementului participativ si justificatia complexa a personalului

586

Caracteristicile managementului personalului angajat la anumite societati comerciale

587

Caracteristicile managementului proceselor bancare si subventia sub forma inlesnirii Standardului Overdraft

588

Caracteristicile managementului programelor constituirea si trierea sugestiilor de proiect

589

Caracteristicile managementului programelor si trasaturile constructiilor

590

Caracteristicile managementului resurselor umane intr-o intreprindere

591

Caracteristicile managementului resurselor umane si atributiile acestuia

592

Caracteristicile managementului sectorului de agroturism regional

593

Caracteristicile managementului si componenta organizatorica a institutiilor publice

594

Caracteristicile managementului strategic modern

595

Caracteristicile managementului strategic, studiul mediului si a eficientei unei intreprinderi

596

Caracteristicile managementului timpului si relatiile intreprinderii

597

Caracteristicile marcii de lux si razboiul acesteia

598

Caracteristicile marketingului calatoriilor maritime

599

Caracteristicile marketingului direct in politica promotionala

600

Caracteristicile mediului extern al societatilor de shipping si rentabilitatea manageriala

601

Caracteristicile mixului de marketing in sistemul bancar

602

Caracteristicile mixului de marketing intr-o societate

603

Caracteristicile modelului fiscal si impozitelor in cadrul unei intreprinderi

604

Caracteristicile modelului platilor publice

605

Caracteristicile moderne ale acrdului, studiu privind sistemul directiei de carduri

606

Caracteristicile navlului si managementul in navigatia vrachierelor

607

Caracteristicile obligatiunilor ca titluri de valoare pe piata financiara

608

Caracteristicile pietei asigurarilor in tara noastra

609

Caracteristicile pietei capitalului si bursa de valori

610

Caracteristicile pietei capitalului si desfasurarea activitatii bursei de valori Bucuresti

611

Caracteristicile pietei de capital si operatiunile pe piata financiara

612

Caracteristicile pietei de capital si sistemul de privatizare in tara noastra

613

Caracteristicile pietei europeane a turismului cultural si politici de marketing pentru promovarea ofertei

614

Caracteristicile pietei si ipostaza pietei. Imprumutul ipotecar si imobiliar

615

Caracteristicile pietei si mixul de marketingului intr-o societate

616

Caracteristicile pietei titlurilor de stat

617

Caracteristicile pietei vinului unei societati comerciale

618

Caracteristicile platilor prin carduri la BCR

619

Caracteristicile politicii de margeting ale CBC EuroTrans

620

Caracteristicile politicii optime de hedging si calcularea volatilitatii

621

Caracteristicile pretului de productie ca influenta in managementul organizatiei

622

Caracteristicile problemei reprezentativitatii functionarilor publici

623

Caracteristicile programului de marketing pentru promovarea statiunii turistice

624

Caracteristicile progresului vanzarilor intr-o intreprindere

625

Caracteristicile proiectarii manageriale intr-o societate comerciala

626

Caracteristicile proiectarii manageriale si studiul diagnostic al viabilitatii firmei

627

Caracteristicile raportului juridic regulemente si fapte juridice

628

Caracteristicile ratei dobanzii in economia de piata si in politica monetara

629

Caracteristicile ratelor, studiul si diagnosticarea activitatii financiare

630

Caracteristicile regionalizarii si a globalizarii

631

Caracteristicile resurselor umane si atragerea personalului angajat

632

Caracteristicile riscului din procesul de creditare, incertitudinea bancara si administrarea acestuia

633

Caracteristicile securitatii sociale si incertitudinea sociala, pensii si alte drepturi de asigurari sociale

634

Caracteristicile si tipurile de garantii bancare

635

Caracteristicile sistemelor electronice si a celor de transfer bancar de valori mari

636

Caracteristicile sistemului de conturi si organizarea evidentei capitalurilor

637

Caracteristicile sistemului de piata in Romania

638

Caracteristicile strategiilor economice comparate

639

Caracteristicile strategiilor macroeconomice in economiile in tranzitie

640

Caracteristicile strategiilor si politicilor de marketing in cadrul unei agentii

641

Caracteristicile studiului de fezabilitate al unui proiect de subventionare finantat pe baza creditului furnizor

642

Caracteristicile studiului de fezabilitate si descrierea companiei si a modalitatilor folosite pentru intocmirea studiului

643

Caracteristicile taxelor si taxelor locale in primarii

644

Caracteristicile tehnicii decontarilor bancare multilaterale in perioada 1994 - 2003

645

Caracteristicile telecomunicatiilor in epoca globalizarii

646

Caracteristicile telefoniei mobile pe piata telecomunicatiilor din tara

647

Caracteristicile tranzactiilor bancare mobile

648

Caracteristicile turismului montan romanesc

649

Caracteristicile turismului montan si mediul inconjurator

650

Caracteristicile turismului regional de afaceri si congrese

651

Caracteristicile valorilor mobiliare si piata titlurilor financiare

652

Caracteristicile veniturilor bugetare la o companie

653

Caracteristicile vinului Murfatlar si analiza pietei acestuia

654

Caracteristicile vinului romanesc Murfatlar si studiul pietei

655

Caracterizarea directorilor si modalitatile de conducere

656

Caracterizarea modelului bancar si a cartilor de plata

657

Caracterizarea modelului bancar, prezent si tendinte

658

Caracterizarea modelului de costuri din tara noastra

659

Caracterizarea negociatorului intermediar international

660

Caracterizarea normelor moderne ale managementului energetic

661

Caracterizarea pietei de capital si privatizarea in tara noastra

662

Caracterizarea resurselor umane in IMM

663

Caracterizarea riscului in activitatea de plata electronica

664

Caracterizarea salariatilor in cadrul unei organizatii

665

Caractersiticile marcii Philips pe piata produselor electronice si electrocasnice din tara noastra

666

Caractersticile managemetului relationarii in situatii de criza

667

Caratceristici ale contului de profit si pierderi si performanta societatii comerciale

668

Carcacteristicile mixului de marketing pe piata externa

669

Carcteristicile imprumutului ipotecar in Romania

670

Cardul bancar modalitate moderna de plata. Organizarea platilor cu card

671

Cardul bancar piesa importanta in decontarile interne si nternationale

672

Cardul bancar.Acceptarea ca element de plata si emiterea acestuia

673

Cardul, aspecte privind plata moderna

674

Cardurile bancare in Romania si operatiuni cu acestea

675

Cartile de plata modalitate moderna de plata electronica

676

Catalog metodologic privind evaluarea reusitelor manageriale intr-o intreprindere

677

Categorii financiare de timp, programul si studiul tehnic al datelor

678

Categorii transnationale si organizarea acestora

679

Cauzele care determina modificarea calitatii ambalajelor

680

Cauzele de modificare a calitatii marfurilor

681

Cedarea dreptului de comercializare - franchising

682

Centrele de profit componenta principala a managementului

683

Cercetare asupra activitatii de marketing intr-o societate comerciala

684

Cercetare asupra amenajarii si mixului de marketing in cadrul turismului bucovinean

685

Cercetare asupra amortizarii contabile si fiscale a imobilizarilor corporale

686

Cercetare asupra analizei activitatii de comercializare la o societate comerciala

687

Cercetare asupra analizei si realizarii situatiilor financiare din cadrul intreprinderilor

688

Cercetare asupra aplicarii strategiilor de marketing la o societate comerciala

689

Cercetare asupra aplicarii T.V.A. - ului la o intreprindere

690

Cercetare asupra aprecierii si selectiei unui proiect de investitii si cadrul de realizare a investitiei

691

Cercetare asupra asigurarii medicilor, stomatologilor si farmacistilor intr-o intreprindere

692

Cercetare asupra asigurarilor de raspundere civila la un agent comercial

693

Cercetare asupra asigurarilor de viata

694

Cercetare asupra asigurarilor sociale de sanatate in tara noastra

695

Cercetare asupra creditarii unei societati comerciale si acordarea unui credit de investitie

696

Cercetare asupra creditelor neperformante intr-o societate

697

Cercetare asupra diagnosticului rentabilitatii si al incertitudinii

698

Cercetare asupra evidentei materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar

699

Cercetare asupra evidentei si eficientei imobilizarilor corporale intr-o societate comerciala

700

Cercetare asupra evidentei stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar la o intreprindere

701

Cercetare asupra formarii si alocarii capitalului permanent al unei intreprinderi

702

Cercetare asupra gamei de produse si servicii la un agent economic

703

Cercetare asupra imbunatatirii calitatii serviciilor de cazare in cadrul unui hotel

704

Cercetare asupra imbunatatirii calitatii serviciilor hoteliere

705

Cercetare asupra impozitelor si taxelor locale

706

Cercetare asupra impozitelor, taxelor si varsamintelor asimilate la stat

707

Cercetare asupra lucrarilor contabile periodice la o societate comerciala

708

Cercetare asupra managementului resurselor umane la o intreprindere

709

Cercetare asupra normalizarii si armonizarii evidentelor contabile pe plan mondial

710

Cercetare asupra operatiunilor cu carduri bancare

711

Cercetare asupra oportunitatii deschiderii unei pensiuni turistice rurale

712

Cercetare asupra organizarii si conducerii evidentei contabile la unitatile militare

713

Cercetare asupra organizarii trezoreriei

714

Cercetare asupra realizarii si analizei bilantului contabil intr-o societate comerciala

715

Cercetare asupra realizarii si analizei bilantului financiar contabil

716

Cercetare asupra realizarii si studiului bilantului contabil

717

Cercetare asupra realizarii si studiului bilantului contabil intr-o societate comerciala

718

Cercetare asupra sistemului de marketing intr-o intreprindere

719

Cercetare asupra sistemului de marketing intr-o societate comerciala

720

Cercetarea amplasamentului in productivitatea economica

721

Cercetarea comportamentului de cumparare a cafelei de catre consumator

722

Cheltuieli cu personalul si analiza lor intr-o societate comerciala

723

Cheltuieli salariale si analiza acestora la o firma comerciala

724

Cheltuieli si venituri si analiza comparatica a acestora

725

Cheltuielile materiale si analiza diagnostico - factoriale ale acestora

726

Cheltuielile salariale ca administrare a salarizarii in cadrul unei societati comerciale

727

Cheltuielile si veniturile, organizarea evidentei contabile ale acestora

728

Cifra de afaceri si analiza exercitiului financiar

729

Cifra de afaceri si aspecte privind analiza diagnostic

730

Cifra de afaceri si realizarea politicii comerciale intr-o firma

731

Circumstanta in prezent a cresterii bovinelor in tara noastra.Studiul pietei laptelui

732

Clasificarea actuala a intreprinderii de produse catering

733

Clasificarea actuala a intreprinderii de produse catering cu exemplificare pe firma

734

Clasificarea creditelor acordate de bancile comerciale

735

Clasificarea si importanta taxelor in economie

736

Clasificarea somajului si problemele acestuia in perioada contemporana

737

Clasificarea strategiilor de marketing

738

Codul fiscal si aspecte privind modificarile in cadrul acestuia

739

Codul Muncii si contractul individual de munca

740

Colaborarea externa a retehnologizarii industriei

741

Colectarea si studiul datelor la nivel managerial pe retelele locale in fast food

742

Comanda si cumparari prin proiecte

743

Comanda si desfasurarea operatiilor de import

744

Combaterea terorismului prin mass - media

745

Comercializarea produselor in marketingul internationale

746

Comertul cu amanuntul in societatile comerciale

747

Comertul exterior al tarii si analiza cibernetica a acestuia

748

Comertul exterior si analiza acestuia

749

Comertul exterior si strategiile comerciale ale Frantei

750

Comparatie intre comertul exterior al doua tari

751

Competenta administratiei locale sub aspectul consiliului judetean

752

Competenta consistoriilor bisericii ortodoxe

753

Competitia si alcatuirea preturilor in Romania

754

Componenta a serviciilor de turism - cateringul

755

Componenta economiei si managementului de mediu

756

Componenta manageriala a unei societati comerciale evidentiata in bugetul de venituri de cheltuieli

757

Componenta organizatorica a managementului

758

Componenta organizatorica a turismului in statiunea balneoclimaterica

759

Componenta platii fara numerar, cardul

760

Componente de ergonomie in sistemul de management

761

Componente etodologico - teorectice privind politica societatii comerciale

762

Componente specifice ale sistemetizarii procesuale si structurale ale firmei

763

Componente teoretico - metodologice asupra procesului de management strategic

764

Componentele balantei de plati externe ale unei tari

765

Comportamentul de cumparare la grupa de produse agroalimentare ca cercetare

766

Comprimarea managementului in intocmirea bilantului unei societati comerciale

767

Comunicarea administratiei

768

Comunicarea interna in structurile arborescente ierarhizate

769

Comunicarea promotionala o cale a marketingului direct

770

Comunicarea si conlucrarea in societatea comerciala a secolului XXI

771

Conceperea bilantului contabil in cadrul intreprinderii

772

Conceperea mixului de marketing intr-o societate comerciala

773

Conceperea si comercializarea serviciilor turistice in incinta agentiei de turism

774

Conceperea strategiei de marketing la o societate comerciala

775

Concepte ale datoriei externe a Romaniei

776

Conceptul de amenajare turistica in vederea practicarii agroturismului

777

Conceptul de creditare al persoanelor juridice

778

Conceptul de impozite si componentele sale

779

Conceptul de profit si caracteristicile sale

780

Concurenta pe piata si politici concurentiale de marketing

781

Concurenta, politici anticoncurentiale si statutul preponderent de monopol

782

Conditiile principale privind asigurarile de persoane

783

Conducerea agentiei de turism ca sistem performant

784

Conducerea compartimentului de agroturism in agentia de turism

785

Conduita consumatorului si efectele sale in publicitate

786

Conduita in business

787

Conduitele prudentiale si gestionarea riscurilor in bancile comerciale

788

Conexiune si dependente intre termenii economici inflatie - somaj

789

Conexiunea dintre salariu si productivitatea muncii si efectul sau asupra eficientei

790

Conformitatea apei minerale natural - gazoase cu specificatii si analiza acesteia

791

Conformitatea apei minerale natural - gazoase si analiza acesteia

792

Consecintele activitatii economice in breasla transnationala

793

Consecintele sistarii contractului individual de munca

794

Consemnarea personalului, evaluarea volumului de munca si stabilirea drepturilor salariale

795

Considerente asupra contabilitatii activelor imobilizate necorporale

796

Considerente asupra contabilitatii amortizarilor corporale intr-o intreprindere

797

Considerente asupra contabilitatii bugetare in cazul societatii comerciale

798

Considerente asupra contabilitatii calculatiei costurilor intr-o intreprindere

799

Considerente asupra contabilitatii capitalurilor - proizioane si imprumuturi

800

Consolidarea planului de desfacere si renovarea marketingului

801

Consolidarea politicii de desfacere intr-o societate comerciala

802

Consolidarea politicii de piata si studiul privind cifra de afaceri

803

Consolidarea politicilor de firma si a strategiilor in scopul cresterii competitivitatii

804

Consolidarea si constituirea politicii economice prin auditarea marketingului

805

Consolidarea si formarea veniturilor bugetare

806

Consolidarea si formarea veniturilor bugetare la Regia autonoma de apa si canal

807

Consolidarea si subventia cheltuielilor la o institutie publica locala

808

Consolidarea si subventia necesitatii de fond de rulment

809

Consolidarea si subventia nevoii de fond de rulment intr-o intreprindere

810

Consolidarea strategiei de suventie a intreprinderii

811

Consolidarea veniturilor bugetare

812

Constituirea unei societati de brokeraj in domeniul asigurarilor

813

Constrangerea economica clasificarea si fundamentarea previziunilor

814

Constrangerea fiscala in economia de piata si efectul acesteia asupra intreprinderilor

815

Consumul de droguri consecinta negativa a globalizarii

816

Contabilitatea decontarilor cu personalul

817

Contabilitatea decontarilor la o societate comerciala si calculul salariilor

818

Contabilitatea imobilizarilor necorporale si corporale intr-o societate comerciala

819

Contabilitatea operatiunilor de leasing si perceperea taxelor indirecte

820

Contabilitatea veniturilor si analiza indicatorilor economico - financiari

821

Continutul si importanta comportamentului consumatorului

822

Contituirea evolutia si sarcina grupului in firma si aspecte privind telecomunicatiile

823

Contractul de munca la o societate comerciala. Contabilitatea drepturilor salariale

824

Contractul individual de munca pe durata nedeterminata. Studiu de caz

825

Contributia activitatilor comerciale si a regimului marfurilor in cadrul relatiilor comertului international

826

Contributia conturilor bancare in evaziunea fiscala

827

Contributia la asigurarile sociale si impozitul pe remuneratie

828

Controlul functiei decizionale prin bilantul contabil

829

Conturarea aplicatiei informatice pentru managementul contractelor, clientilor si proiectelor

830

Conturarea si standardizarea documentelor contabile intr-o societate comerciala

831

Conturarea structurii nformationale privind operatiile prin conturi la banci

832

Conturarea subsistemului de fabricatie a unei societati comerciale

833

Corelatia cost - profit. Modalitati si tehnici de analiza economico financiara

834

Corelatia cost profit in cadrul managementului unei societati comerciale

835

Corelatia intre calitatea bunurilor si protectia consumatorului intr-o societate comerciala

836

Corelatia intre salarii si productivitatea muncii intr-o societate comerciala

837

Corelatia intre Uniunea economica si monetara europeana si Romania

838

Corelatia intre Uniunea economica si monetara in Uniunea Europeana

839

Corelatia intre Uniunea Europeana prima putere economica si comerciala

840

Corelatia intre Uniunea Europeana si Nafta

841

Corelatia macroeconomica intre cursul valutar si rata dobanzii

842

Corporatiile transnationale si caracteristicile sale

843

Costul factor al managementului intr-o societate comerciala

844

Cota unica de impozitare aplicata in Romania si analiza ei

845

Cotarea la Bursa a societatilor comerciale si analiza posibilitatilor de introducere a acestora

846

Cracterisiticile laptelui si produselor din lapte

847

Cracteristici ale managementului firmei si modalitate de desfasurare si incertitudine

848

Cracteristici ale marketingului in companiile transnationale

849

Cracteristicile negocierii corporative

850

Crearea si studiul bilantului contabil intr-o societate comerciala

851

Crearea unui plan de cercetare si marketinul ca o cercetare

852

Creditarea in cadrul unei societati comerciale

853

Creditul extern al Romaniei istorie si prezent

854

Creditul ipotecar si asigurarea acestuia

855

Criterii de alegere a unei piete externe

856

Criterii de aparitie si dezvoltare a taxelor si taxelor

857

Cuantificarea eficientei in procesul bancar

858

Cuprinsul analizei comportamentului consumatorului

859

Cuprinsul si importanta marketingului

860

Cuprinsul si studiul rezultatului exercitului financiar la o societate comerciala

861

Cuprinsul taxelor indirecte si aportul acestora la realizarea veniturilor

862

Decontarile intrabancare si interbancare si analiza acestora

863

Degajarea denumerar in Romania si aspiratiile utilizarii numerarului

864

Delta Dunarii - complicatie si viziuni

865

Delta Dunarii - dificultati si perspective

866

Departamentul modern de personal intr-o societate comerciala

867

Departamentul resurselor umane analiza si importanta acestuia

868

Deputantii si senatorii reprezentantii interesului public si membrii in comisiile parlamentare

869

Derularea activitatilor de leasing

870

Desavarsirea adiministrarii personalului angajat

871

Desavarsirea managementului de resurse umane la o societate comerciala

872

Desavarsirea managementului personalului angajat in cadrul unui hotel

873

Desavarsirea managementului personalului angajat si prezentarea intreprinderii

874

Desavarsirea managementului recompenselor la o intreprindere

875

Desavarsirea managementului. Studiul posturilor intr-o intreprindere

876

Desavarsirea si modelarea personalului in societatea comerciala

877

Descrierea activitatii societatii comerciale

878

Descrierea Bancii Romane pentru Dezvoltare

879

Descrierea conducerii sistemului de imprumut

880

Descrierea directiei generale de asistenta si marketingul in servicii

881

Descrierea generala a societatii. Diagnosticul soldurilor intermediare de administrare

882

Descrierea generala si situatia financiara a firmei

883

Descrierea generala si stabilirea tintelor strategice

884

Descrierea generala si studiul activitatii de birotica si secretariat

885

Descrierea metodelor de imbunatatire a functiunii de personal intr-o intreprindere

886

Descrierea pietei serviciilor de telefonie mobila

887

Descrierea pietei si studiul economic al unei intreprinderi

888

Descrierea si asigurarea firmei cu personal

889

Descrierea si studiul produsului turistic regional

890

Descrierea si studiul situatiilor financiare privind fluxurile de trezorerie

891

Descrierea unei societati comerciale

892

Descrierea unei societati si prezentarea pietei acesteia

893

Descrierea, componenta si organizarea societatii

894

Desfasurarea organizarii mondiale a comertului

895

Desfasurarea organizarii mondiale a comertului si caracteristicile noului sistem comercial multilateral

896

Desfasurarea schimburilor comerciale internationale. Acreditivul documentar ca principal mijloc de plata in cadrul acestora

897

Desfasurarea unei tranzactiei de export

898

Dezamagiri si succese in integrarea profesionala

899

Dezvoltarea comertului international romanesc in tranzitie

900

Dezvoltarea controlului financiar in Romania

901

Dezvoltarea durabila a economicului, socialului si ecologicului

902

Dezvoltarea economica in profil teritorial si analiza acesteia

903

Dezvoltarea economica si sociala a unui spatiu rural. Studiul diagnoza si politici aplicabile

904

Dezvoltarea internationala a franchisingului si operatiuni cu acestea

905

Dezvoltarea sii nivelul somajului romanesc, dupa 1990

906

Dezvoltarea structurii bancare romanesti

907

Dezvoltarea taxelor directe in tara noastra in intervalul de tranzitie

908

Dezvoltarea taxelor indirecte in Romania si efectul lor asupra resurselor financiare bugetare

909

Dezvoltarea turismului romanesc si tendintele turismului in tarile Uniunii Europene

910

Dezvoltari si transferari in economia statelor latino americane

911

Diagnosticul activitatii si rentabilitatea intreprinderii

912

Diagnosticul strategic al societatii comerciale in cadrul analizei micromediului

913

Diminuare a incertitudinii activitatii de creditare pe termen scurt prin asigurare

914

Dinamica si structura ofertei privind valorificarea masei lemnoase

915

Directorul si importanta lui in sistemul managerial

916

Dispozitii recente si viziuni in dezvoltarea serviciilor pe plan national si mondial

917

Doctrinele economice si componentele financiare ale acestora

918

Domenii de aplicare ale marketingului, aparitie si dezvoltare

919

Domeniu turistic de cazare, situatia lui actuala si tendinte

920

Domeniul bancar romanesc si imprumutul privind bunurile de consum

921

Dreptul de proprietate regasit in rezultatul economico - social

922

Dreptul salarial si contabilitatea drepturilor salariale intr-o societate comerciala

923

Dreptul salarial si contabilitatea remuneratiilor angajatilor

924

Dreptul salarial si veniturile din salarii la o societate comerciala

925

Drepturile salariale in doctrina si practica economica

926

Drepturile salariale si aportul acestora la cifra de afaceri

927

Drepturile salariale si efectul acestora asupra cifrei de afaceri

928

Drepturile salariale si tipurile de salarizare si studiul drepturile salariale

929

Echilibrul financiar si analiza diagnostic a acestuia

930

Echilibrul financiar si caracteristicile acestuia

931

Echilibrul financiar si studiul analizei acestuia

932

Economia de piata si presiunea fiscala

933

Economia perfecta aplicata asupra alegerie intertemporale a agentilor comerciali

934

Edificarea Uniunii economice si monetare. Conditiile si aderarea la moneda europeana unica

935

Efecte culturale asupra conduitei consumatorilor

936

Efecte moderne de finantare - factoringul

937

Efectele aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

938

Efectele comportamentului consumatorului asupra calitatii produselor si serviciilor unei intreprinderi

939

Efectele jocurilor olimpice in dezvoltarea turismului extern

940

Efectele managementului macroeconomic in managementul intreprinderii

941

Efectele managementului resurselor umane in turismul romanesc

942

Efectele modificarilor structurale asupra ansamblului de personal

943

Efectuarea cheltuielilor publice de stat

944

Efectul ambientului cultural asupra planificarii achizitionarii serviciilor 3D

945

Efectul dobanzii bancare asupra economiei

946

Efectul imaginii asupra ambalajelor

947

Efectul marketingului in sistemul de productie

948

Efectul situatiei financiare asupra cotatiei bursiere a unei intreprinderi

949

Efectul strategiilor fiscale asupra microintreprinderii

950

Eficacitatea economica a investitiilor intr - un ansamblu de productie

951

Eficienta activitatii intreprinderii si analiza acesteia

952

Eficienta administrare a activitatii de creditare bancara

953

Eficienta eadministrarea trezoreriei unei societati comerciale

954

Eficienta economica e tehnologiei CTP si analiza acesteia

955

Eficienta factorilor de productie si studiul utilizarii lor

956

Eficienta folosirii mijloacelor fixe in cadrul societatii comerciale si amortizarea lor

957

Eficienta folosirii resurselor umane si analiza acesteia in cadrul firmei

958

Eficienta utilizarii fortei de munca si analiza acesteia

959

Elaborarea bilantului contabil modalitate de organizare a contabilitatii

960

Elemente de baza in analiza si diagnosticul economico - financiar

961

Elemente folosite in marketingul online

962

Emblema modalitate de prezentare al produsului

963

Emblema si aportul ei in relatarea corporativa

964

Energia echilibrului societatii comerciale si identificarea echilibrului

965

Estimarea si intermedierea stocurilor

966

Estimarea sistemului de gratificare al salariatilor

967

Etapele imbunatatirii managementului calitatii proiectelor

968

Etapele pregatitoare privind procesul de creditare bancara. Studiul financiar al intreprinderii

969

Etapele pregatitoare privind procesul de imprumut si studiul starii financiare a intreprinderii

970

Evaluarea fiscalitatii si studiul critic al sistemului fiscal in tara noastra

971

Evaluari asupra volumului resurselor si posturilor

972

Evidena decontarilor efectuate prin conturile de la banci

973

Evidenta activelor imobile la institutii publice

974

Evidenta activelor imobile la o societate comerciala

975

Evidenta acumularilor de fonduri cu destinatie la primarii

976

Evidenta afacerilor. Indicatori si notiuni de macroeconomie

977

Evidenta analitica si tehnico - operativa a mijloacelor fixe si analiza diagnostic a acesteia

978

Evidenta asistata si studiul comparativ cu ajutorul datelor de intrare

979

Evidenta cheltuielilor cu personalul si salarizarea

980

Evidenta cheltuielilor eniturilor si a rezultatelor la o societate comerciala

981

Evidenta cheltuielilor la Trezoreria statului

982

Evidenta cheltuielilor si veniturilor din exploatare la o intreprindere

983

Evidenta cheltuielilor si veniturilor privind un grup de societati

984

Evidenta cheltuililor si veniturilor in cadrul activitatii de exploatare

985

Evidenta circulatiei marfurilor

986

Evidenta circulatiei marfurilor la o societate comerciala

987

Evidenta circulatiei marfurilor la o societate de comert

988

Evidenta consumurilor si cheltuielilor unei intreprinderi

989

Evidenta contabila intre fiscalitate si imagine fidela

990

Evidenta contabila la consiliul popular

991

Evidenta costurilor si folosirii imobilizarilor corporale

992

Evidenta cumpararii in comision la o societate comerciala

993

Evidenta decontarilor cu Administratia financiara

994

Evidenta decontarilor cu bugetul de stat

995

Evidenta decontarilor cu bugetul privind impozitele

996

Evidenta decontarilor cu bugetul public si alte institutii publice

997

Evidenta decontarilor cu clientii

998

Evidenta decontarilor cu clientii si furnizorii la o societate comerciala

999

Evidenta decontarilor cu salariatii si protectia si asigurarile sociale

1000

Evidenta degradarii imobilizarilor la o intreprindere

1001

Evidenta devalorizarii activelor imobilizate la o societate comerciala

1002

Evidenta dizolvarii si a contopirii unei societati comerciale

1003

Evidenta dizolvarii unei societati comerciale

1004

Evidenta drepturilor salariale la o societate comerciala

1005

Evidenta drepturilor salariale si alcatuirea structurala

1006

Evidenta efectelor financiare si analiza acestora

1007

Evidenta efectului exercitiului financiar al unei intreprinderi

1008

Evidenta factorului de munca la o intreprindere

1009

Evidenta factorului de munca la o societate comerciala

1010

Evidenta gestiunii si administrarea activitatii bugetare

1011

Evidenta gestiunii si calculatia pretului de cost

1012

Evidenta imobilizarilor corporale la institutiile publice

1013

Evidenta imobilizarilor corporale si cercetarea folosirii lor

1014

Evidenta imobilizarilor si a amortizarii acestora

1015

Evidenta imobilizarilor si a mijloacelor fixe intr-o intreprindere

1016

Evidenta in contabilitate a stocurilor de marfuri si a ambalajelor

1017

Evidenta informatica a gestiunii stocurilor

1018

Evidenta informatica a stocurilor de materii prime si materiale

1019

Evidenta informatica a stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar

1020

Evidenta institutiilor publice si a operatiunilor privind imobilizarile corporale

1021

Evidenta intrarilor si iesirilor de marfuri la o societate comerciala

1022

Evidenta investitiilor comerciale pe termen scurt si a trezoreriei

1023

Evidenta materialelor si conditiile de apreciere a materialelor

1024

Evidenta materialelor unei intreprinderi

1025

Evidenta materiilor prime, materialelor, produselor si productiei in curs

1026

Evidenta medicamentelor si materialelor sanitare

1027

Evidenta mijloacelor fixe si a investitiilor la consiliul popular municipal

1028

Evidenta obligatiilor fiscale ale agentilor economici

1029

Evidenta obligatiunilor emise si rascumparate

1030

Evidenta operatiilor prin casierie si prin conturi la banci

1031

Evidenta operatiilor privind constituirea unei societati pe actiuni

1032

Evidenta operatiunilor de leasing financiar

1033

Evidenta operatiunilor privind TVA in cazul unei societati comerciale

1034

Evidenta personalului constituent al gestiunii firmei

1035

Evidenta platilor in numerar si prin conturi bancare la o societate comerciala

1036

Evidenta platilor si incasarilor prin numerar si prin conturi

1037

Evidenta productiei in curs de executie si a stocurilor

1038

Evidenta profitului si a rezultatului exercitiului unei societati comrciale

1039

Evidenta raporturilor cu bugetul public

1040

Evidenta raporturilor cu clientii si furnizorii unei intreprinderi

1041

Evidenta raporturilor cu regim comercial

1042

Evidenta raporturilor de decontare cu clientii si furnizorii unei firme

1043

Evidenta raporturilor de decontare cu coechipierii comerciali

1044

Evidenta raporturilor si decontarilor cu bugetul public

1045

Evidenta reatiilor comerciale cu clientii si furnizorii unei societati comerciale