LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. INFRACŢIUNEA DE ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR

2. Prescripţia –cauză de înlăturare a răspunderii penale şi executării pedepsei

3. Infractiuni contra patrimoniului

4. Mandatul

5. DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ

6. EXPERTIZA JUDICIARĂ – MIJLOC DE PROBĂ ÎN PROCESUL CIVIL

7. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL

8. CONDIŢII LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

9. NATURA JURIDICA A CONDAMNARII CONDITIONATE

10. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti

 

11

ACTIVITATEA PRIVIND GRUPURILE INFRACTIONALE DESFASURATE IN REGIM DE FALS A MONEDEI AMERICANE

12

ADOPTIA IN CADRUL DREPTULUI ROMANESC SI CEL ITALIAN

13

ANALIZA CONDITIILOR PREEXISTENTE SI A CONTINUTULUI CONSTITUTIV AL INFRACTIUNII DE INSELACIUNE

14

ANALIZA DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE CONTRACTATA PRIN INTERMEDIUL ORGANISMELOR FINANCIARE INTERNATIONALE

15

ANALIZA PARTICIPANTILOR IN CADRUL PROCESULUI PENAL

16

ANALIZA PRIVIND SISTEMUL DE PROTECTIE SOCIALA

17

ANALIZA SI DIMENSIUNILE TALHARIEI, INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

18

ANTANTELE SI REGIMUL JURIDIC AL ACESTORA IN CADRUL DREPTULUI COMUNITAR SI CEL ROMAN

19

APLICABILITATEA SANCTIUNILOR PENALE ASUPRA UNOR FUNCTIONARI PUBLICI

20

APLICAREA HOTARARILOR PRONUNTATE DE INSTANTELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ROMAN

21

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL SI REGULAMENTUL DE ARBITRAJ AL UNCITRAL

22

ARBITRAJUL INTERNATIONAL SI CONSIDERATIILE GENERALE ASUPRA ACESTUIA

23

ARMELE DE FOC SI IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA A ACESTORA

24

ASEMANARILE SI DIFERENTIERILE DINTRE CONSTATARILE TEHNICO - STIINTIFICE SI EXPERTIZA CRIMINALISTICA

25

ASPECTE ALE CONSIDERATIILOR GENERALE ASUPRA GARANTIILOR REALE

26

ASPECTE ALE DREPTURILOR OMULUI SI APLICAREA PEDEAPSEI CAPITALE

27

ASPECTE ALE DREPTURILOR OMULUI SI PROTECTIA JURIDICA

28

ASPECTE ALE FUNCTIONARII UNEI SOCIETATI PE ACTIUNI

29

ASPECTE ALE GARANTARII SI PROTECTIEI DREPTURILOR OMULUI PE CUPRINSUL CONTINENTULUI EUROPEAN

30

ASPECTE ALE LEGALITATII INTERNATIONALE A LIVRARILOR SUPRAVEGHEATE

31

ASPECTE ASUPRA CONSUMULUI DE DROGURI IN ROMANIA

32

ASPECTE ORGANIZATIEI MONDIALE PRIVIND COMERTUL

33

ASPECTE PRIVIND DEVOLUTIUNEA SUCCESORALA TESTAMENTARA IN CADRUL DREPTULUI ROMANESC

34

ASPECTE PRIVIND METODELE SI TEHNICILE DE CERCETARE CRIMINOLOGICA

35

ASPECTE PRIVIND PATERNITATEA DIN AFARA CASNICIEI

36

ASPECTE PRIVIND SISTEMUL PROBATOR IN CADRUL DREPTULUI PROCESUAL PENAL

37

ASPECTELE CONDITIILOR DE VALABILITATE ALE UNUI ACT JURIDIC CIVIL

38

ASPECTELE CONDITIILOR DE VALIDITATE A UNUI CONTRACT DE LOCATIUNE

39

ASPECTELE CUMUNE ALE EXECUTARII SILITE

40

ASPECTELE INFRACTIUNII DE FURT SIMPLU SI CALIFICAT SI PROTECTIA PENALA

41

ASPECTELE OBLIGATIEI LEGALE DE INTRETINERE DINTRE PARINTI SI COPIII LOR MINORI

42

ASPECTELE PLURALISMULUI SOCIO - JURIDIC SI REGLEMENTARI ALE PROBATIUNII

43

ASPECTELE PREVEDERILOR CONVENTIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI DIN CADRUL SISTEMULUI ORGANELOR DE POLITIE

44

ASPECTELE RASPUNDERII POLITICE PRIVIND GUVERNUL SI MEMBRIII SAI IN DREPTUL ROMANESC

45

ASPECTELE TRAFICULUI DE INFLUENTA SI ANTITEZA TRAFICULUI DE INFLUENTA CU ALTE INFRACTIUNI

46

CADRUL LEGISLATIV SI INFLUENTA ADOPTIEI IN DREPTUL INTERNATIONAL

47

CAPITOLELE DE NEGOCIERE IN CADRUL ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA

48

CARACTERISTICILE ACTELOR ADMINISTRATIVE DE AUTORITATE

49

CARACTERISTICILE ACTIUNII IN REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL

50

CARACTERISTICILE ACTULUI JURIDIC CIVIL SI CONCEPTELE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI DREPTULUI SI STATULUI

51

CARACTERISTICILE ADOPTIEI SI PROTECTIEI COPILULUI IN DIFICULTATE

52

CARACTERISTICILE ANTECONTRACTULUI DE VANZARE - CUMPARARE IMOBILIARA

53

CARACTERISTICILE ASIGURARILOR DE BUNURI IN TARA NOASTRA, PERSPECTIVELE SI NECESITATEA ACESTORA

54

CARACTERISTICILE ASIGURARILOR MARITIME SI ASIGURAREA DE PROTECTIE SI INDEMNIZARE

55

CARACTERISTICILE AUTONOMIEI LOCALE SI INTEGRAREA EUROPEANA

56

CARACTERISTICILE CODULUI JURIDIC SI INSTITUTIONAL PE PIETA DE CAPITAL

57

CARACTERISTICILE CORPORATIILOR TRANSNATIONALE

58

CARACTERISTICILE CRIMINALISTICII SI TEHNICILE DE IDENTIFICARE ALE ACESTEIA

59

CARACTERISTICILE CURTII DE CONTURI SI CONTROLUL EXERCITAT DE ACEASTA

60

CARACTERISTICILE DELINCVENTEI JUVENILE SI STRATEGIILE DE OCROTIRE, PREVENIRE SI COMBATERE

61

CARACTERISTICILE DREPTULUI DE PROPRIETATE , LIMITELE SI RESTRICTIILE IN CADRUL DREPTULUI CIVIL

62

CARACTERISTICILE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC SI POPULATIA

63

CARACTERISTICILE DREPTULUI MUNCII SI A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

64

CARACTERISTICILE DREPTURILOR OMULUI IN EPOCA CONTEMPORANA

65

CARACTERISTICILE EXPERTIZEI GRAFOLOGICE IN CADRUL CERCETARII CRIMINALISTICE

66

CARACTERISTICILE IMUNITATILOR SI PRIVILEGIILOR DIPLOMATILOR CONSULARI

67

CARACTERISTICILE INSTITUTIEI CASATORIEI IN CADRUL DREPTULUI ROMAN

68

CARACTERISTICILE INSTITUTIEI JURIDICE A REPREZENTARII SI MANDATUL COMERCIAL CU REPREZENTARE

69

CARACTERISTICILE IPOSTAZELOR PENALE SI A IPOSTAZELOR PROCESUAL PENALE

70

CARACTERISTICILE IZVOARELOR DREPTULUI COMERCIAL SI PERSONALITATEA JURIDICA A INTREPRINDERILOR

71

CARACTERISTICILE MOSTENIRII IN CADRUL DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT

72

CARACTERISTICILE NULITATII SI TRASATURILE REGIMULUI JURIDIC AL ACESTUIA

73

CARACTERISTICILE OCROTIRII MINORULUI SI PROTECTIA COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE

74

CARACTERISTICILE ORGANIZATIILOR INTERNATIONALE INTERGUVERNAMENTALE SI PERSONALITATEA JURIDICA A ACESTORA

75

CARACTERISTICILE PARTICIPANTILOR IN CADRUL PROCESULUI PENAL, REPREZENTANTII SI SUBSTITUITII PROCESUALI

76

CARACTERISTICILE PATRIMONIULUI SOCIETATII COMERCIALE SI ASPECTELE ORGANIZARII FONDULUI DE COMERT

77

CARACTERISTICILE PROCESULUI DE ADERARE SI TIPLOGIA ETAPELOR PREMERGATOARE DEMARARII DE NEGOCIERI IN VEDEREA ADERARII

78

CARACTERISTICILE RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE PRIVIND FAPTA PROPRIE

79

CARACTERISTICILE RASPUNDERII PARINTILOR PRIVIND FAPTA ILICITA CAUZATOARE DE PREJUDICII A COPIILOR

80

CARACTERISTICILE RASPUNDERII POLITICE A GUVERNULUI SI A MEMBRILOR SAI IN CADRUL DREPTULUI ROMANESC SI CEL COMPARAT

81

CARACTERISTICILE SISTEMULUI ELECTORAL ROMANESC

82

CARACTERISTICILE STIINTIFICE A ADMINISTRATIEI PUBLICE IN CADRUL DREPTULUI COMPARAT

83

CARACTERISTICILE STRATEGIEI SOCIO - CULTURALE IN CADRUL UNIUNII EUROPENE

84

CARACTERISTICILE TEHNICII PRIVIND SISTEMATIZAREA ACTELOR NORMATIVE

85

CARACTERISTICILE TENTATIVEI IN CADRUL DREPTULUI PENAL ROMAN

86

CARACTERISTICILE UNIUNII EUROPEANE INTRE TRECUT, PREZENT SI VIITOR

87

CARACTERIZAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE CE INTRA IN COMPETENTA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

88

CARACTERIZAREA ACTIVITATII DE SPALARE A BANILOR

89

CARACTERIZAREA BUNURILOR COMUNE ALE SOTILOR

90

CARACTERIZAREA CLAUZELOR ASIGURATORII IMPOTRIVA RISCURILOR VALUTARE SI NEVALUTARE IN CADRUL CONTRACTELOR COMERCIALE EXTERNE

91

CARACTERIZAREA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV DIN PUNCT DE VEDERE A LEGII NR. 554 DIN 2004

92

CARACTERIZAREA CONTENCIOSULUI RECURSULUI IN ANULARE SI RECURSUL RECLAMANTILOR OBISNUITI IN TRATATUL C.E.C.A

93

CARACTERIZAREA CONTRACTELOR DE LOCATIE LA O SOCIETATE COMERCIALA

94

CARACTERIZAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA, IZVORUL DE DREPT AL MUNCII

95

CARACTERIZAREA CONTRACTULUI COMERCIAL DE TRANSPORT

96

CARACTERIZAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE TEMEIUL JURIDIC AL FOLOSINTEI LOCUINTEI

97

CARACTERIZAREA CONTRACTULUI DE LEASING IN CADRUL DREPTULUI COMERTULUI EXTERN

98

CARACTERIZAREA CONTROLULUI FISCAL SI A EVAZIUNII FISCALE

99

CARACTERIZAREA CORUPTIEI SI TRATAMENTUL SANCTIONATOR

100

CARACTERIZAREA DREPTULUI DE RETENTIE

101

CARACTERIZAREA EVAZIUNII FISCALE PENALA SI STUDIUL JURIDICO - PENAL ASUPRA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

102

CARACTERIZAREA EVICTIUNEE IN CONTRACTELE CIVILE CA TULBURARE DE DREPT

103

CARACTERIZAREA EXPERTIZELOR JUDICIARE SI PREZENTAREA CONSTATARILOR TEHNICO - STIINTIFICE ALE ACESTORA

104

CARACTERIZAREA FUNCTIEI PUBLICE IN UNIUNEA EUROPEANA

105

CARACTERIZAREA GARANTIILOR GAJULUI SI IPOTECII

106

CARACTERIZAREA GARANTIILOR IN CADRUL DREPTULUI COMERCIAL

107

CARACTERIZAREA INVESTIGATIEI CRIMINALISTICE PRIVIND INFRACTIUNILEDIN AFACERI

108

CARACTERIZAREA OMORULUI CA INFRACTIUNE IMPOTRIVA PERSOANEI

109

CARACTERIZAREA PARTIDELOR POLITICE DIN DIFERITELE SISTEME CONSTITUTIONALE

110

CARACTERIZAREA PUBLICITATII IMOBILIARE IN CADRUL SISTEMULUI UNIC DE PUBLICITATE

111

CARACTERIZAREA SISTEMULUI EUROPEAN PRIVIND PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI

112

CARACTERIZAREA SISTEMULUI INSTITUTIILOR COMUNITARE SI PREZENTAREA RELATIILOR STABILITE IN ACEST SISTEM

113

CARACTERUL PENAL AL FAPTELOR SI CONCEPTUL CE INLATURA ACEST CARACTER

114

CASATORIA SI CONDITIILE DE FOND ALE ACESTEIA

115

CAUZA, ELEMENT AL VOINTEI JURIDICE. CONDITIILE CONSIMTAMANTULUI SI VICIILE DE CONSIMTAMANT

116

CAUZELE VIOLULUI SI PREZENTAREA EXIGENTELOR PSIHOLOGIEI JUDICIARE

117

CECETAREA PRIVIND INFRACTIUNILE ECONOMICE

118

CERCETAREA CRIMINALISTICA REALIZATA PRIN SCRIS

119

CERCETAREA PRIVIND FURTUL SI TRAFICUL DE AUTOTURISME SI PROCEDURA DE DESFASURARE A ACESTEIA

120

CERCETAREA PRIVIND INCENDIILE SI EXPLOZIILE ACCIDENTALE SI PROCEDURA DE DESFASURAREA A ACESTEIA

121

CERCETAREA PRIVIND INFRACTIUNILE ECONOMICE SI PROCEDURA DE DESFASURAREA A ACESTEIA

122

CLASIFICAREA SALARIILOR SI CARACTERISTICILE ACESTUIA

123

COLABORAREA STATELOR PRIVIND ORGANIZATIILE REGIONALE EUROPENE

124

COMPETENTELE COMUNITATII EUROPENE SI DOMENIILE ACESTORA DE ACTIUNE

125

COMUNICAREA SI DEMOCRATIA IN SPATIUL PUBLIC SI DESCRIEREA MASS - MEDIEI SI A CULTURII DE MASA

126

CONCEPTUL DE DREPTURI ALE COPILULUI

127

CONCEPTUL DE GARANTIE SI REGIMUL JURIDIC PRIVIND GARANTIILE

128

CONCEPTUL, NATURA JURIDICA SI OBIECTIVUL EXECUTARII SILITE

129

CONDITII NECESARE PUNERII IN EXECUTARE A HOTARARILOR PENALE DEFINITIVE

130

CONDITIILE DE REALIZARE A DREPTULUI SI INSUSIRILE RASPUNDERII JURIDICE

131

CONDITIILE INCHEIERII ADOPTIEI AI EFECTELE ACESTEIA

132

CONSACRAREA PRINCIPIULUI RASPUNDERII INTERNATIONALE PENALE DUPA AL LL - LEA RAZBOI MONDIAL

133

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONFLICTE ARMATE SI ASISTENTA UMANITARA ACORDATA VICTIMELOR CONFLICTELOR ARMATE

134

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DROGURILE TRAFICUL SI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI

135

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII IN PROCESUL PENAL, SUCCESORII, REPREZENTANTII SI SUBSTITUITII PROCESUALI

136

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII SI VERIFICAREA ACESTUIA ASUPRA ACTIVITATII MAGISTRATILOR

137

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV IN TARA NOASTRA INTRE ISTORIE SI CONTEMPORANEITATE

138

CONTRACTELE MARITIME SI CARACTERIZAREA CONTRACTULUI DE NAVLOSIRE

139

CONTRACTUL DE DONATIE SI INFLUENTA ACETUIA

140

CONTRACTUL DE TRANSPORT SI APORTUL ACESTUIA IN COMERTUL INTERNATIONAL

141

CONVENTIA PRIVIND DREPTURILE COPILULUI CA DOCUMENT JURIDIC

142

CONVENTIA PRIVIND ELIMINAREA FORMELOR DE DISCRIMINARE ASUPRA FEMEILOR

143

CORELATIA DINTRE DREPTURILE OMULUI SI DREPTUL MEDIULUI

144

CRIMINALITATEA ORGANIZATA SI ASOCIEREA PENTRU SAVARSIREA UNOR INFRACTIUNI SPECIFICE

145

CRIMINOLOGIA SI CONCEPTUL DE CUNOASTERE A UNEI CRIME ORGANIZATE

146

CRIMINOLOGIA SI DOMENIUL EI DE STUDIU. FACTORII CARE DETERMINA APARITIA VICTIMELOR

147

CRITERIILE SEPARARII INTRE SOTI A BUNURILOR COMUNE

148

DEFINITIA TEHNICII LEGISLATIVE, PRICIPIILE LEGIFERARII SI STRUCTURA ACTULUI NORMATIV

149

DEMARCAREA INFRACTIUNII DE LUARE DE MITA DE INFRACTIUNILE DE CORUPTIE

150

DEPISTAREA FALSURILOR IN INSCRISURI PRIN EXPERTIZA CRIMINALISTICA

151

DESCRIEREA ACTIUNII DE LEGITIMA APARARE SI CAUZA CARE INLATURA CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

152

DESCRIEREA ACTIUNII DE URMARIRE PENALA

153

DESCRIEREA ACTIUNILOR PROCEDURALE DIN ETAPA INITIALA A CERCETARIII CAUZELOR DE OMOR

154

DESCRIEREA ACTULUI JURIDIC UNILATERAL CA IZVOR DE OBLIGATII

155

DESCRIEREA CAPACITATII JURIDICE CIVILE A MINISTERULUI APARARII

156

DESCRIEREA CONCEDIERII MODALITATE DE INCETARE A UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

157

DESCRIEREA DREPTURILOR OMULUI SI PROCESUL ORGANELOR DE POLITIE

158

DESCRIEREA DREPTURILOR, LIBERTATILOR SI INDATORIRILOR FUNDAMENTALE ALE CETATEANULUI

159

DESCRIEREA EXERCITARII FUNCTIEI DE CONTROL PARLAMENTAR PRIVIND PRESEDINTELE ROMANIEI

160

DESCRIEREA EXPERTIZEI JUDICIARE IN CADRUL PROCESULUI CIVIL

161

DESCRIEREA FORMALITATII JUDECATA A EXCEPTIILOR PROCESUALE PRIVIND INSTANTA IN PROCESUL CIVIL

162

DESCRIEREA FORMALITATII PRIVIND DIVORTUL SI EFECTELE ASUPRA COPIILOR A DESFACERII CASATORIEI

163

DESCRIEREA INFRACTIUNILOR CONTRA PERSOANEI

164

DESCRIEREA INTERVENTIEI DINAM SI MODALITATILE DE INTERVENTIE PENTRU RETINEREA INFRACTORILOR SI ELIBERAREA OSTATICILOR

165

DESCRIEREA MINISTERULUI APARARII CA SUBIECT DE DREPT CIVIL

166

DESCRIEREA OBLIGATIILOR PARTILOR IN CADRUL CONTRACTULUI DE LOCATIUNE

167

DESCRIEREA PEDEPSELOR DIN CADRUL DREPTULUI PENAL

168

DESCRIEREA PROBATIUNII CA METODA DE REEDUCARE IN CADRUL SISTEMULUI PENAL ACTUAL

169

DESCRIEREA PROCESULUI DE LUARE DE MITA SI DE PREVENIRE A CORUPTIEI

170

DESCRIEREA RELATIILOR COMUNITARE EXTERNE

171

DESCRIEREA SARCINILOR PRESEDINTELUI ROMANIEI

172

DESCRIEREA SITUATIEI JURIDICE PRIVIND STRAINII IN CAZUL DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC

173

DESCRIEREA SUBIECTELOR PRIVIND RAPORTUL DREPTULUI CONSTITUTIONAL

174

DESCRIEREA TRATAMENTULUI JURIDICO - PENAL PRIVIND INFRACTIUNILE DE TRAFIC DE DROGURI

175

DESCRIEREA TRATAMENTULUI SANCTIONATOR SI CORUPTIA

176

DESFACEREA CASATORIEI PRIN INTERMEDIUL DIVORTULUI SI INFLUENTA ACESTEIA

177

DESFACEREA CASATORIEI SI INFLUENTA ACESTEIA ASUPRA RELATIILOR PERSONALE DINTRE SOTI

178

DEZBATEREA ASUPRA ABSENTEI NEJUSTIFICATE, DEZERTARII SI CALCARII DE CONSEMN

179

DEZVOLTAREA DREPTULUI INTERNATIONAL UMANITAR IN PERIOADA DUPA 1944

180

DEZVOLTAREA FENOMENULUI DE SPALARE A BANILOR IN ZILELE NOASTRE

181

DISPOZITIILE OBLIGATIEI LEGALE DE INTRETINERE INTRE ADOPTATOR SI ADOPTAT

182

DISPOZITIILE TESTAMENTARE SI TIPURILE DE CONDITII DE VALIDITATE ALE TESTAMENTULUI

183

DIVIZIUNEA DREPTULUI IN CADRUL SISTEMELOR JURIDICE SI CONFIGURAREA ACESTEIA

184

DOMENIILE DE APLICARE SI METODELE TEHNICE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI DUPA SEMNALMENTE

185

DOVADA SI RECUNOASTEREA FILIATIEI FATA DE MAMA

186

DREPTUL CIVIL SI PARTICULARITATEA TRANSLATIVA A PROPRIETATII A DONATIEI

187

DREPTUL COMPARAT AL SOCIETATILOR BANCARE

188

DREPTUL COMUNITAR SI DEZVOLTAREA PROCESULUI DE INTEGRARE ECONOMICA

189

DREPTUL COMUNITAR SI UTILIZAREA IMEDIATA A IZVOARELOR DREPTULUI COMUNITAR

190

DREPTUL DE PROPRIETATE EVOLUTIUE SI CARACTERISTICI

191

DREPTUL DE PROPRIETATE SI LIMITARILE ACESTUIA

192

DREPTUL INTERNATIONAL PUBLIC SI ASPECTELE PROTECTIEI INTERNATIONALE A DREPTURILOR OMULUI

193

DREPTUL ROMANESC SI ASPECTE ALE ISTORIEI STATULUI

194

DREPTURILE COPILULUI IN CADRUL DREPTULUI INTERN ROMANESC, IN CADRUL SISTEMULUI O.N.U. SI AL SISTEMULUI EUROPEAN

195

DREPTURILE FEMEILOR SI MODALITATI DE PROTECTIE SPECIALA A ACESTORA

196

DREPTURILE OMULUI PRIN INTERMEDIUL REGLEMENTARILOR JURIDICE

197

DREPTURILE OMULUI SI ASPECTE ALE CONTROLULUI JURISDICTIONAL AL ACESTUIA

198

DREPTURILE SI OBLIGATIILE STATULUI RIVERAN ASUPRA PLATOULUI CONTINENTAL

199

EFECTELE CASATORIEI ASUPRA RELATIILOR PATRIMONIALE DINTRE SOTI

200

EFECTELE ECONOMICO - SOCIALE ALE RECONSTITUIRII SI CONSTITUIRII UNUI DREPT DE PROPRIETATE

201

EFECTELE EVAZIUNII FISCALE

202

EFECTELE JURIDICO - SOCIALE A CONDAMNARII CONDITIONATE

203

ELEMENTE CIRCUMSTANTIALE ALE INFRACTIUNII DE OMOR DEOSEBIT DE GRAV

204

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACTIUNII DE NERESPECTARE A REGIMULUI ARMELOR SI MUNITIILOR

205

ELEMENTELE CONTRACTULUI IN CADRUL DREPTULUI ROMAN

206

EVAZIUNEA FISCALA. METODE DE COMBATERE, PREVENIRE SI CONTROL PRIVIND EVAZIUNEA FISCALA IN ROMANIA

207

EVOLUTIA SI PARTICULARITATILE DREPTULUI DE PROPRIETATE

208

EXCEPTIILE DE PROCEDURA SI ACTUL PRIN CARE INSTANTA SE PRONUNTA

209

EXEMPLIFICAREA TERMENILOR FOLOSITI IN ROMANIA SI IN CADRUL ALTOR TARI PENTRU VENITUL OBTINUT DIN INTERMEDIUL MUNCII

210

EXERCITAREA DREPTURILOR IN CADRUL CONSTITUTIEI ROMANIEI SI RESTRANGERE A ACESTEIA

211

EXISTENTA RECIDIVEI SI PEDEAPSA IN CAZUL RECIDIVEI

212

FAPTE PENALE IMPOTRIVA INTERESELOR PUBLICE COMISE DE FUNCTIONARII PUBLICI SI ALTI FUNCTIONARI

213

FAPTE PENALE IN CADRUL REGIMULUI ARMELOR, MUNITIILOR SI MATERIILOR RADIOACTIVE SI EXPLOZIVE

214

FENOMENUL VIOLENTEI DOMESTICE. ROLUL SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA IN COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE ASUPRA FEMEII

215

FORMALITATI DE ELABORARE PRIVIND PROIECTUI BUGETULUI DE STAT

216

FORMAREA PRINCIPIILOR SI CONCEPTELOR DREPTULUI MARII SI ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA

217

FORMAREA SI DEZVOLTAREA DREPTULUI INTERNATIONAL AL MEDIULUI SI PRINCIPALELE CONFERINTE INTERNATIONALE

218

FORME SI MODALITATI ALE INFRACTIUNII DE VIOL

219

FORMELE COMUNITARE ALE ORGANIZARII DE ACTIVITATI ECONOMICE

220

GUVERNUL, MEMBRII SAI SI RASPUNDEREA LOR POLITICA IN CADRUL DREPTULUI ROMANESC SI COMPARAT

221

HOTARARI PENALE SI EXECUTAREA SILITA A DISPOZITIVULUI DIN HOTARAREA CIVILA

222

IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA SI CLASIFICAREA FAZELOR SI METODOLOGIEI ACESTEIA

223

IMPLICATIILE SI INTERPRETAREA UNUI CONTRACT DE COMERT INTERNATIONAL

224

IMPORTANTA AUTORITATII MILITARAE IN REALIZAREA APARARII NATIONALE

225

IMPORTANTA CETATENIEI IN DREPTUL INTERNATIONAL PUBLIC

226

IMPORTANTA CURTII INTERNATIONALE DE JUSTITIE IN CAZUL REZOLVARII UNOR DIFERENDE INTRE STATE

227

IMPORTANTA INSTANTELOR JUDICIARE SI DE ARBITRAJ INTERNATIONALE IN CADRUL DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC

228

IMPORTANTA INSTITUTIILOR FINANCIARE DE CREDIT EXTERNSI IMPRUMUTUL BANCAR

229

IMPORTANTS INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI IN TARA NOASTRA

230

INCETAREA CASATORIEI SI EFECTELE ACESTEIA PRIVIND MINORII

231

INCHEIEREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT DE CALATORI PE CALEA FERATA

232

INDEPLINIREA CONDITIILOR DE FORMA ALE INCHEIERII UNEI CASATORII

233

INDREPTAREA DAUNELOR MORALE PRIN INTERMEDIUL DESPAGUBIRILOR BANESTI

234

INDREPTAREA PREJUDICIULUI REZULTATUL RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE

235

INFIINTAREA INTREPRINDERII IN TARA NOASTRA

236

INFIINTAREA SOCIETATILOR COMERCIALE IN CADRUL DREPTULUI POZITIV ROMANESC

237

INFRACTIUNI CONTRA VIETII - UCIDEREA DIN CULPA

238

INSELACIUNEA FAPTA INFRACTIONALA (215 COD PENAL)

239

INSUSIRI ALE INFRACTIUNILOR IMPOTRIVA ORDINII SI DISCIPLINEI MILITARE

240

INSUSIRIILE ORDINII JURIDICE A COMUNITATILOR EUROPENE SI LEGATURA INTRE NORMELE COMUNITARE SI NORMELE NATIONALE

241

INSUSIRILE ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI CIVIL SI IN PROCESUL PENAL

242

INSUSIRILE ACTIUNII NORMEI JURIDICE IN TIMP, IN SPATIU SI ASUPRA PERSOANELOR

243

INSUSIRILE ADOPTIEI NATIONALE SI INTERNATIONALE

244

INSUSIRILE ASIGURARII DREPTULUI LA APARARE IN CADRUL PROCESULUI PENAL

245

INSUSIRILE COMPLICITATII, FORMA A PARTICIPATIEI PENALE

246

INSUSIRILE CONCEPTULUI DE SANATATE SI SIGURANTA IN MUNCA

247

INSUSIRILE CONDITIILOR DE FORMA ALE CASATORIEI

248

INSUSIRILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ROMAN

249

INSUSIRILE CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

250

INSUSIRILE CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILA

251

INSUSIRILE DELICVENTEI JUVENILE SI SEMNELE DE MANIFESTARE A DEVIANTELOR COMPORTAMENTALE

252

INSUSIRILE DIALOGULUI SOCIAL IN ROMANIA

253

INSUSIRILE DREPTULUI MUNCII SI A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA, CA ELEMENTE DE BAZA ALE DREPTULUI MUNCII

254

INSUSIRILE DREPTULUI PROPRIETATII INTELECTUALE SI PROTECTIA JURIDICA A MARCILOR

255

INSUSIRILE ELABORARII DE NORME PRIVIND ORDINEA JURIDICA A UNIUNII EUROPENE

256

INSUSIRILE METODOLOGICE ASUPRA INVESTIGARE A INFRACTIUNII DE EVAZIUNE FISCALA

257

INSUSIRILE MOSTENIRII SI OPRIREA PACTELOR PRIVIND SUCCESIUNILE VIITOARE

258

INSUSIRILE OBLIGATIEI DE INTRETINERE INTRE SOTI

259

INSUSIRILE PRIVIND CONTRACTUL DE VANZARE - CUMPARARE COMERCIALA IN CADRUL CONTRACTULUI DE VANZARE - CUMPARARE CIVILA

260

INSUSIRILE PROTECTIEI JURIDICE A COPILULUI IN TARA NOASTRA

261

INSUSIRILE RECIDIVEI SI RECIDIVISMULUI SI CAUZE CE EXCLUD PREZENTA STARII DE RECIDIVA

262

INSUSIRILE RELEVATE IN CADRUL EXECUTARII DE NORME PRIVIND DREPTUL COMUNITAR

263

INTEGRAREA ROMANIEI IN UNIUNEA EUROPEANA SI ASPECTE PRIVIND CETATENIA

264

INTEROGATORIUL PSIHANALITIC IN TIMPUL URMARIRII PENALE SI INCURSIUNEA JURIDICA SI PSIHOLOGICA A ACESTUIA

265

INTRODUCERE IN STUDIUL INFRACTIUNII DE VIOLARE DE DOMICILIU

266

IPORTANTA FUNCTIILOR SI ATRIBUTIILOR AVOCATULUI POPORULUI

267

IPOSTAZE ALE DECLARARII APELULUI SI JUDECAREA ACESTUIA

268

IPOSTAZE ALE DREPTULUI PENAL, MATERIAL SI DREPTULUI PROCESUAL PENAL

269

IPOSTAZE ALE TERITORIULUI IN CADRUL DREPTULUI INTERNATIONAL SI REGIMUL JURIDIC IN FRONTIERA DE STAT A TARII NOASTRE

270

IPOSTAZE CONTABILE SI IPOSTAZE JURIDICE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR SI OPERATIONAL

271

IPOSTAZE CRIMINOLOGICE ALE DELICVENTEI JUVENILE

272

IPOSTAZE CRIMINOLOGICE ALE INFRACTIUNII DE ABANDON FAMILIAR

273

IPOSTAZE CRIMINOLOGICE PRIVIND CRIMINALITATEA IN PERIOADA DE TRANZITIE

274

IPOSTAZE CRIMINOLOGICE REFERITOARE LA CRIMINALITATEA ORIENTATA CATRE PROFIT

275

IPOSTAZE DE TEORIE SI PRACTICA JUDICIARA IN INFRACTIUNE DE DELAPIDARE

276

IPOSTAZE DE TEORIE SI PRACTICA JUDICIARA PRIVIND INFRACTIUNILE] DE MARTURIE MINCINOASA SI INCERCARE

277

IPOSTAZE DE TEORIE SI PRACTICA JURIDICA PRIVID FALSUL INTELECTUAL

278

IPOSTAZE GENERALE ALE NOTIUNII JURIDICE DE COMERCIANT

279

IPOSTAZE JURIDICE ALE PERICOLELOR COMITERII DE INFRACTIUNI DE SPALARE DE BANI

280

IPOSTAZE JURIDICE, CRIMINOLOGICE SI CRIMINALISTICE ALE PERICOLELOR COMITERII DE INFRACTIUNI DE SPALARE DE BANI

281

IPOSTAZE JURIDICO - PENALE SI CRIMINOLOGICE ALE INFRACTIUNII DE CONTRABANDA

282

IPOSTAZE JURIDICO - PENALE SI CRIMINOLOGICE ALE INFRACTIUNILOR IN CIRCULATIA RUTIERA

283

IPOSTAZE METODOLOGICE ALE INVESTIGARII CRIMINALISTICE A INFRACTIUNII DE ULTRAJ

284

IPOSTAZE PARTICULARE PRIVIND INFRACTIUNEA DE ULTRAJ IN CADRUL DREPTULUI COMUN

285

IPOSTAZE PSIHOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL INFORMATIILOR

286

IPOSTAZE SPECIFICE PRIVIND TERORISMUL INTERNATIONAL AL INCEPUTULUI DE SECOL XXI

287

IPOSTAZE TEORETICE SI DE PRACTICA JUDICIARA ALE UNITATII DE INFRACTIUNE

288

IPOSTAZE TEORETICE SI PRACTICE ALE INFRACTIUNILOR DE TAINUIRE SI FAVORIZARE A INFRACTORULUI

289

IPOSTAZE TEORETICE SI PRACTICE ALE STABILIRII MATERNITATII

290

IPOSTAZE TEORETICE SI PRACTICE ALE STINGERII OBLIGATIILOR

291

IPOSTAZELE ACTUALE PRIVIND RASPUNDEREA COMITENTILOR PENTRU FAPTELE PREPUSILOR

292

IPOSTAZELE COMUNE PRIVIND INFRACTIUNILE DE SERVICIU SAU CELE IN LEGATURA CU SERVICIUL

293

IPOSTAZELE CRIMINALISTICE DE CERCETARE PRIVIND FALSUL IN DOCUMENTE

294

IPOSTAZELE JURIDICO - PENALE PRIVIND INFRACTIUNEA DE CONTRABANDA

295

IPOSTAZELE SPECIFICE GRATIERII

296

ISTORICUL NOTIUNEA SI REGIMUL JURIDIC AL ACTELOR DE COMANDAMENT CU CARACTER MILITAR

297

IZVOARELE SI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MUNCII

298

LEGALIZAREA DREPTULUI DE APARARE IN CADRUL URMARIRII PENALE SI CERCETARII JUDECATORESTI

299

LEGALIZAREA DREPTULUI LA APARARE IN CADRUL URMARIRII PENALE SI CERCETARII JUDECATORESTI

300

LEGALIZAREA JURIDICA PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI SI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI

301

LEGALIZARI INTERNATIONALE ALE DREPTURILOR FEMEILOR

302

LEGALIZARI PRIVIND PROIECTUL DE LEGE ASUPRA EXECUTARII PEDEPSELOR SI MASUREA ARESTARII PREVENTIVE

303

LIMITE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

304

LIMITELE EXERCITARII DREPTULUI DE PROPRIETATE

305

METODE DE EVIDENTIERE A SITUATIEI PATRIMONIULUI INTREPRINDERII SI A REZULTATELOR ACTIVITATII

306

METODE DE SPALARE A BANILOR SI FACTORI DETERMINANTI IN ALEGEREA TEHNICII DE SPALARE AI ACESTORA

307

MIJLOACELE SI PROCEDEELE FOLOSITE IN CRIMINOLOGIE EXEMPLIFICAT DE POZITIVISMUL ITALIAN

308

MIJLOCUL DE PROBA IN CADRUL PROCESULUI PENAL - EXPERTIZA JUDICIARA

309

MJLOACELE DE PROBA SI INSCRISUL CA REPREZENTANT AL ACESTORA

310

MODALITATEA DE INCETARE A UNUI CONTRACT DE MUNCA - CONCEDIEREA

311

MODALITATEA DE PLATA IN CADRUL COMERTULUI INTERNATIONAL - ACREDITIVUL

312

MODALITATI DE ASIGURARE PRIVIND VIATA TRAITA INTR-O ANUMITA TARA

313

MODALITATI DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE IN ROMANIA

314

MODALITATI DE EXAMINARE A CRIMINALISTICII SI A ARMELOR DE FOC DUPA URMELE PRINCIPALE ALE TRAGERII

315

MODALITATI DE INCETARE SI DESFACERE A CASATORIEI

316

MODALITATI DE INCETARE SI DESFACERE A CASATORIEI IN CADRUL DREPTULUI ROMANESC

317

MODALITATI DE INSTRUMENTE DE DETECTARE A COMPORTAMENTULUI SIMULAT

318

MODALITATI DE REALIZAREA SI EXPERTIZA MEDICO - LEGALA SI JURIDICA A ASFIXIILOR MECANICE

319

MODALITATILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA RETINERII DE INFRACTORI SI ELIBERAREA OSTATICILOR

320

MODALITATILE IDENTIFICARII UNOR PERSOANE DISPARUTE SI CADAVRELE NECUNOSCUTE PRIN INTERMEDIUL SEMNALMENTELOR EXTERIOARE

321

MODALITATILE SI FORMELE DE ASIGURARE DE RASPUNDERE DIN PRACTICA INTERNATIONALA SI NATIONALA

322

NATURA JURIDICA A IMUNITATILOR SI PRIVILEGIILOR DIPLOMATICE

323

NEVOIA DE PROTECTIE A RELATIILOR SOCIALE PRIVIND AUTORITATEA ORGANELOR DE STAT

324

NOTIUNE, FUNDAMENTARE CLASIFICARE PROMULGARE A TEHNICII LEGISLATIVE

325

NOTIUNEA DE OBIECT AL RAPORTULUI JURIDIC SI CONTINUTUL ACESTUIA

326

NOTIUNEA DE PERSONALITATE SI CEA DE PSIHOLOGIE JUDICIARA

327

NOTIUNEA SI ELEMENTELE CARACTERISTICE ALE URMARIRII PENALE. TIPURILE ACTIUNILOR DE URMARIRE PENALA

328

NOTIUNEA SI TRASATURILE CARACTERISTICE ALE RASPUNDERII DISCIPLINARE

329

NOTIUNI GENERALE DESPRE IZVOARELE DREPTULUI INTERNATIONAL SI APARITIA SI DEZVOLTAREA TRATATELOR INTERNATIONALE

330

NOTIUNI GENERALE PRIVIND SISTEMUL FISCAL SI POLITICA FISCALA IN ROMANIA

331

OBIECTUL SI CONTINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL SI ABUZUL DE DREPT

332

OBLIGATIILE SI CONTRACTELE CODULUI CALIMACH

333

OBLIGATIILE SI MODALITATEA DE STINGERE A LOR

334

OMORUL CALIFICAT, FAPTA INFRACTIONALA

335

OMORUL DEOSEBIT DE GRAV - FAPTA PENALA

336

ORGANISMELE INTERNATIONALE SPECIALIZATE IN LUPTA IMPOTRIVA TERORISMULUI

337

ORGANIZAREA SI DISCIPLINA MUNCII, CONDITII DE DESFASURARE NORMALA A ACTIVITATII IN ORICE UNITATE

338

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN

339

PARTICIPAREA SUCCESORILOR IN PROCESUL PENAL

340

PARTICULARITATILE PRIVIND ADERAREA ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA

341

PATRIMONIUL DEFUNCTULUI - OBIECT AL TRANSMISIUNII SUCCESORALE

342

PLATA MODALITATE DE STINGERE A OBLIGATIILOR IN CADRUL CONTRACTELOR CIVILE

343

POLITICA SOCIO - CULTURALA IN CADRUL UNIUNII EUROPENE

344

POSESIA, PREZENTAREA VICIILOR SI EFECTELOR ACESTORA .PARTICULARITATILE JURIDICE PRIVIND ACTIUNILE POSESOARE

345

PREOCUPARI ALE COMUNITATII INTERNATIONALE CU PRIVIRE LA PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI

346

PRETINDEREA BUNURILOR IMOBILE SI PREZENTAREA CARACTERELOR JURIDICE PRIVIND ACTIUNEA DE REVENDICARE

347

PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR SI IMPLICAREA STATULUI IN ACEASTA ACTIVITATE

348

PREZENTAREA ACTELLOR DE AUTORITATE CU CARACTER MILITAR

349

PREZENTAREA ACTIUNILOR PROCEDURALE IN STUDIUL CRIMINALISTICII PE ETAPE

350

PREZENTAREA CAUZELOR CE INLATURA RASPUNDEREA PENALA SAU CONSECINTELE ACTIUNII

351

PREZENTAREA CONDITIILOR LA INCETAREA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

352

PREZENTAREA DREPTULUI DE MOSTENIRE LEGALA

353

PREZENTAREA DREPTURILOR SI INDATORIRILOR PARINTESTI PIVIND MINORUL

354

PREZENTAREA DREPTURILOR SUCCESORALE PRIVIND SOTUL SUPRAVIETUITOR

355

PREZENTAREA FALSULUI MATERIAL IN CADRUL INSCRISURILOR OFICIALE

356

PREZENTAREA FORMALITATII PENALE IN CAZUL CAUZELOR CU INFRACTORI MINORI

357

PREZENTAREA GARANTIILOR PRIVIND OBLIGATIILE IN CADRUL DREPTULUI CIVIL SI IN CADRUL DREPTULUI COMERCIAL

358

PREZENTAREA INFRACTIUNILOR CONTRA DEMNITATII OMULUI

359

PREZENTAREA LIBERTATILOR FUNDAMENTALE DIN CADRUL UNIUNII EUROPEANE

360

PREZENTAREA METODELOR DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE

361

PREZENTAREA OBLIGATIEI FISCALE IN URMA UNEI ACTIVITATI ECONOMICE PRIVIND CONTRIBUABILUL

362

PREZENTAREA OBLIGATIEIE JURIDICE ALE RAPORTULUI JURIDIC

363

PREZENTAREA PRINCIPIILOR ORGANIZARII SI FUNCTIONARII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

364

PREZENTAREA PROTECTIEI JURIDICE PRIVIND DREPTURILE OMULUI IN CADRUL EUROPEAN

365

PREZENTAREA RASPUNDERII JURIDICE CIVILE PRIVIND DELICTELE DE PRESA

366

PREZENTAREA SIGURANTEI PRIVIND ASEZAMINTELE DE DETENTIE

367

PREZENTAREA UNUI CONTRACT DE TRANSPORT FEROVIAR IN CADRUL TRAFICULUI INTERNATIONAL

368

PRINCIPIILE DE INCHEIERE A TRATATELOR SI EXPRIMAREA CONSIMTAMANTULUI DE A SE UNI PRINTR - UN TRATAT

369

PROBLEME PRIVIND DREPTUL UMANITAR IN CADRUL CONFLICTELOR DIN FOSTA IUGOSLAVIE

370

PROBLEMELE ACTUALE PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA IN ROMANIA

371

PROBLEMELE REZOLVABILE PRIN INTEMRDIUL EXPERTIZEI ARMELOR DE FOC

372

PROBLEMELE SPECIALE ALE CONTRACTULUI DE MANDAT

373

PROCEDURILE DE CONTROL IN INSPECTIA MUNCII

374

PROCESUL DE LIPSIRE DE LIBERTATE IN MOD ILEGAL

375

PROPRIETATEA IN CADRUL DREPTULUI ROMAN SI MODUL DE DOBANDIRE A ACESTEIA

376

PROTECTIA ALTERNATIVA A COPILULUI LIPRSIT TEMPORAR SAU DEFINITIV DE OCROTIREA PARINTILOR SAI

377

PROTEJAREA BUNURILOR CULTURALE IN CAZUL CONFLICTULUI ARMAT

378

PRUNCUCIDEREA - TIP DE FAPTA PENALA SI PEDEPSIREA ACESTEIA

379

RAPORTUL JURIDIC CIVIL CONTINUTUL SI OBIECTUL ACESTUIA

380

RASPUNDEREA CARAUSULUI - RASPUNDEREA CONTRACTUALA IN DREPTUL TRANSPORTURILOR

381

RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA ASUPRA FAPTEI PROPRII

382

RASPUNDEREA MATERIALA - ACTUALITATE SI UTILITATE IN CADRUL DREPTULUI MUNCII

383

RASPUNDEREA SOCIALA - FACTOR DIRIGUITOR AL CONDUITEI UMANE

384

REGLEMENTARE JURIDICA PRIVIND EXPERTIZA GRAFICA SI PROBLEMELE CARE SE POT REZOLVA

385

REGLEMENTAREA JURIDICA A PERCHEZITIEI SI LIMITELE ACESTEIA SI TACTICA EFECTUARII PERCHEZITIEI

386

REGLEMENTARILE CONSTITUTIONALE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI PRINCIPIILE PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

387

REORGANIZAREA JUDICIARA SI CONDITII ALE DESCHIDERII PROCEDURII

388

REPARTIZAREA FUNCTIILOR IN CADRUL COMUNITATILOR EUROPENE

389

REZULTATELE OBTINUTE IN URMA ASIGURARILOR DE PERSOANE SI POSIBILITATI DE PERFECTIONARE

390

ROLUL O.N.U. IN ELABORAREA INSTRUMENTELOR JURIDICE INTERNATIONALE PENTRU REPRIMAREA TERORISMULUI. CONVENTII INTERNATIONALE

391

SANCTIUNILE DREPTULUI PENAL, CIRCUMSTANTE SI CRITERII DE INDIVIDUALIZARE A ACESTORA

392

SARCINILE AUTORITATII TUTELARE IN ACTIVITATEA OCROTIRII MINORILOR

393

SARCINILE IN INSTITUTIA AVOCATULUI POPORULUI

394

SARCINILE PRESEDINTELUI ROMANIEI IN RELATIILE CU GUVERNUL

395

SCOPUL SI IMPORTANTA PREZENTARII PENTRU RECUNOASTERE

396

SEPARAREA CONCEPTUALA A INFRACTIUNII DE CORUPTIE DE NOTIUNEA DE LICITATIE

397

SEPARAREA MOSTENIRII SI PREZENTAREA EFECTELOR ACESTEIA

398

SISTEMUL ADMINISTRATIEI PUBLICE SUB FORMA CONSILIULUI LOCAL

399

SISTEMUL JURIDIC AL CONTROLULUI PRIVIND PERSOANELE CONDAMNATE CONDITIONAT

400

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND ARMELE DE FOC SI MUNITIILE IN PROCESUL DE PAZA SI SUPRAVEGHERE A FRONTIERELOR DE STAT

401

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND BUNURILE IMOBILE

402

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND FLUVIILE INTERNTIONALE SI PARTICULARIZAREA DUNARII

403

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND MAREA NEAGRA SI STRAMTORILE

404

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND MAREA TERITORIALA

405

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND NULITATEA UNUI ACT JURIDIC CIVIL

406

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND OBLIGATIUNILE COMERCIALE

407

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND PROPRIETATEA

408

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND SPATIUL AERIAN

409

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND STAREA DE RAZBOI

410

SISTEMUL JURIDIC PRIVIND SUBSTANTELE TOXICE

411

STRATEGIA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA IN CADRUL UNIUNEA EUROPEANA

412

STRATEGIA PRIVIND EFECTUAREA UNEI RECONSTITUIRI

413

STUDIU PRIVIND CERCETAREA CRIMINALISTICA A FURTULUI DIN CADRUL LOCUINTEI

414

STUDIU PRIVIND CERCETAREA CRIMINOLOGICA INTERMEDIARA

415

STUDIUL ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE LA FATA LOCULUI

416

STUDIUL COMPARAT AL INFRACTIUNILOR DE COMPLICITATE SI AL FAVORIZARII INFRACTORULUI CU TAINUIREA

417

STUDIUL COMPARATIV AL RECUNOASTERII DE PATERNITATE

418

STUDIUL CRIMINALISTICII IN CAZUL INFRACTIUNILOR VIOLENTE

419

STUDIUL JURIDICO - PENALA PRIVIND EVAZIUNEA FISCALA

420

STUDIUL PRIVIND INFRACTIUNEA DE INSELACIUNE

421

SUCCESIUNEA TESTAMENTARA IN CADRUL DREPTULUI ROMAN

422

SUPRAVEGHEREA PRIVIND URMARIREA PENALA EXERCITATA DE PROCUROR

423

TEORIA SI PRACTICA EXERCITARII DREPTULUI DE PROPRIETATE

424

TEORIA SI PRACTICA JUDICIARA ASUPRA INFRACTIUNILOR DE AMENINTARE SI SANTAJ

425

TIPOLOGIA ACTIVITATILOR SPECIFICE POLITIEI IN VEDEREA PREVENIRII SI COMBATERII INFRACTIUNILOR COMISE DE RROMI

426

TIPOLOGIA CONDITIILOR GENERALE DE DREPT LA MOSTENIRE

427

TIPOLOGIA FONDURILOR SI MODALITATILE IN ADMINISTRATIA MILITARA

428

TIPOLOGIA PROBELOR SI A MIJLOACELOR DE PROBA IN CADRUL PROCESULUI PENAL

429

TRANSMISIUNEA MOSTENIRII SI DREPTUL DE OPTIUNE SUCCCESORALA

430

TRANSPORTUL FEROVIAR INTERNATIONAL DE MARFURI SI ACORDURILE INTERNATIONALE IN ACEST DOMENIU

431

TRASATURI ALE ADMINISTRARII FINANTELOR PUBLICE LOCALE

432

TRASATURI ALE GUVERNULUI CA ORGANIZARE SI STRUCTURA

433

TRASATURI ELAE ABUZULUI DE INCREDERE SI INFRACTIUNII CONTRA PATRIMONIULUI

434

TRASATURILE ACTIUNII DE REVENDICARE A UNOR BUNURI IMOBILE SI MOBILE

435

TRASATURILE ALTOR DREPTURI REALE PRINCIPALE DERIVATE DIN DREPTUL DE PROPRIETATE

436

TRASATURILE APELULUI IN CADRUL PROCESULUI PENAL

437

TRASATURILE ASISTENTEI SOCIALE IN CADRUL INSTITUTIILOR STATULUI

438

TRASATURILE BROKERULUI VAMAL SI EXPERIENTA INTERNATIONALA IN VAMA

439

TRASATURILE CAILOR DE ATAC SI PREZENTAREA ROCEDURII DE JUDECARE A ACESTORA

440

TRASATURILE CARACTERISTICE ALE ACTIUNII IN REVENDICARE SI PROPRIETATEA IN CADRUL CODULUI CIVIL ROMAN

441

TRASATURILE CARACTERISTICE ALE DATORIEI PUBLICE INTERNE

442

TRASATURILE CAUZELOR LEGALE DE REVOCARE A DONATIILOR

443

TRASATURILE COMPLICITAT CA FORMA DE PARTICIPATIE

444

TRASATURILE COMUNE PRIVIND INFRACTIUNILE CONTRA AUTORITATII - ULTRAJUL

445

TRASATURILE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA

446

TRASATURILE CONTRACTULUI DE NAVLOSIRE SI A CONTRACTELOR MARITIME

447

TRASATURILE CONTRACTULUI DE NAVLOSIRE SI EFECTELE ACESTUIA

448

TRASATURILE CONTROLULUI FINANCIAR SI METODOLOGIA DE EXERCITARE A ACESTUIA

449

TRASATURILE CRIMINOLOGIEI INTERMEDIARE

450

TRASATURILE CURTII CONSTITUTIONALE A ROMANIEI SI INSTANTEI DE CONTENCIOS ELECTORAL

451

TRASATURILE CURTII DE JUSTITIE PRIVIND COMUNITATILE EUROPENE

452

TRASATURILE CURTII INTERNATIONALE DE JUSTITIE SI ORGANIZAREA

453

TRASATURILE DESCENTRALIZARII IN CADRUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

454

TRASATURILE DREPTULUI ADMINISTRATIV SI CONSTRUCTIA COMUNITARA

455

TRASATURILE DREPTULUI DE APARARE, APARATORUL CA INSTRUMENT AL ASISTENTEI JURIDICE

456

TRASATURILE DREPTULUI FAMILIEI IN TARA ROMANEASCA SI MOLDOVA IN PERIOADA SECOLELOR XVII - XVIII

457

TRASATURILE DREPTULUI FUNDAMENTAL AL OMULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR SANATOS

458

TRASATURILE DREPTULUI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL CARE GARANTEAZA DREPTURILE ECONOMICE SI SOCIALE ALE OMULUI

459

TRASATURILE DREPTULUI MUNCII CA RAMURA DE DREPT SI CARACTERISTICILE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

460

TRASATURILE DREPTURILOR FUNDAMENTALE SI PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI

461

TRASATURILE DREPTURILOR SI A BUNURILOR PROPRII ALE SOTILOR

462

TRASATURILE EVAZIUNII FISCALE PE PLAN INTERNATIONAL

463

TRASATURILE EXTRADARII SI EXPULZARII INSTITUTIEI DE DREPT PENAL SI DREPT INTERNATIONAL

464

TRASATURILE FAMILIEI SI TERENUL DE MANIFESTARE A VIOLENTEI DOMESTICE

465

TRASATURILE FUNCTIEI PUBLICE DIN PERSPECTIVA STATUTULUI DE CADRE MILITARE

466

TRASATURILE INSUBORDONARII LOVIREA SUPERIORULUI SI INFERIORULUI. DEMARAREA ACTIUNII PENALE

467

TRASATURILE JUDECATII IN FATA INSTANTEI DE FOND SI REALIZAREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA

468

TRASATURILE LEASINGULUI SI ROLUL ACESTUIA IN CADRUL ECONOMIEI NATIONALE SI IN RELATIILE INTERNATIONALE

469

TRASATURILE LIMITELOR LEGALE ASUPRA NEGLIJENTEI IN SERVICIU SI NEGLIJENTEI IN PASTRAREA INFORMATIILOR CLASIFICATE

470

TRASATURILE NULITATII UNUI ACT JURIDIC CIVIL

471

TRASATURILE PARTILOR DIN PROCESUL CIVIL SI CALITATEA PROCESUALA A ACESTORA

472

TRASATURILE PENSIEI PRIVATE SI A PENSIEI DE STAT CA O ALTERNATIVA A PROTECTIEI SOCIALE

473

TRASATURILE PROCEDURILOR NOTARIALE SI CONSIDERATIILE TEORETICE SI PRACTICE ALE ACESTORA

474

TRASATURILE PROCESULUI CIVIL SI CAI DE ATAC

475

TRASATURILE RASPUNDERII PENALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI

476

TRASATURILE TERITORIULUI DE STAT IN CADRUL DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC SI FRONTIERELE STATULUI ROMAN

477

TRASATURILE TESTAMENTULUI SI PREZENTAREA PRINCIPALELOR DISPOZITII TESTAMENTARE

478

TRSATURILE CONTABILITATII INSTITUTIILOR PUBLICE

479

URMARIREA PLATILOR CATRE BUGETUL DE STAT SI RECUPERAREA CREANTELOR PRIN EXECUTAREA SILITA

480

URMELE PRODUSE DE INCENDIU SI STUDIUL LOR

481

VERIFICAREA CONSTITUTIONALITATII PRIVIND ACTELE NORMATIVE INAINTEA PROMULGARII

482

VIOLUL - FAPTA PENALA SI TIPOLOGIA ACESTUIA

483

VIOLUL URMAT DE DECESUL VICTIMEI

 

 

 

 

1. INFRACŢIUNEA DE ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR

Cuprins

 

Capitolul i                                                                                                                      2

I.1. Prezentare generala. Locul infracţiunii in cadrul Titlului VI şi capitolul I al acestui titlu.            2

I.2. Corelaţia dreptului administrativ cu dreptul penal în asigurarea ocrotirii intereselor legale ale persoanelor                                                                                                                        3

I.3. Scurt istoric. Evoluţia reglementării infracţiunii                                              12

Capitolul II                                                                                                                   19

II.1 Noţiune şi definiţie                                                                                                    19

II.2. Caracterul subsidiar al infracţiunii                                                                   19

II.3. Obiectul juridic                                                                                                        22

II.4. Obiectul material                                                                                                    23

II.5. Subiectul                                                                                                                   24

II.6. Latura obiectivă                                                                                                      31

II.7. Locul şi timpul                                                                                                          41

II.8. Latura subiectivă                                                                                                    41

II.9. Consumarea                                                                                                              42

II.10. Modalităţi ale infracţiunii                                                                                 43

II.11. Sancţiuni                                                                                                                 43

Capitolul III                                                                                                                  44

III.1.1. Aspecte procesuale                                                                                              44

III.1.2. Modalităţi de stabilire a valorii prejudiciului                                               45

III.2.1. Asemănări şi deosebiri cu alte infracţiuni                                                      47

III.3.1. Infracţiuni cu care intră în concurs                                                                54

III.4. Reglementări în legi speciale                                                                                 55

III.5. CONCLUZII                                                                                                                  58

Bibliografie                                                                                                                 60

 

 

3. Infractiuni contra patrimoniului

 

Planul lucrării

Capitolul I

Consideraţii generale privind infracţiunile

contra patrimoniului

Secţiunea I                 Precedente normative istorice

Secţiunea II               Aspecte comune

Capitolul II

Secţiunea I                 Furtul

Secţiunea II               Furtul calificat

Secţiunea III              Tâlhăria

Secţiunea IV              Pirateria

Secţiunea V                Abuzul de încredere

Secţiunea VI              Gestiunea frauduloasă

Secţiunea VII             Înşelăciunea

Secţiunea VIII           Delapidarea

Secţiunea IX              Însuşirea bunului găsit

Secţiunea X                Distrugerea

Secţiunea XI              Distrugerea calificată

Secţiunea XII             Distrugerea din culpă

Secţiunea XIII           Tulburarea de posesie

Secţiunea XIV           Tăinuirea

Capitolul III

Alte infracţiuni contra proprietăţii prevăzute în

Codul penal

Secţiunea I                 Fabricarea sau punerea în circulaţie a hârtiilor     de        valoare false (art. 1221) şi Confecţionarea ,                                     desfacerea        sau folosirea cardurilor şi a altor            documente de   plată false (art. 1222)

Secţiunea II               Sustragerea în proporţii deosebit de mari, în proporţii     mici şi în proporţii mici prin furt de buzunar

Secţiunea III              Dobândirea prin şantaj a avutului proprietarului

Secţiunea IV              Încălcarea regulilor de protecţie a reţelelor electrice                    de tensiune mai mare de 1000 de volţi şi a conductelor de gaze de tensiune înaltă (art. 1262)

 

 

 

4. Mandatul

Capitolul I Consideratii introductive

Capitolul II Contractul de mandat comercial

Capitolul III Contractul de comision în comerţul internaţional

Capitolul IV Contractul de agency

 

5. DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ

Titlul I — Consideraţii generale. 1

Secţiunea I – Succesiunile. 1

 

Secţiunea II – Transmisiunea moştenirii 5

 

Titlul al II-lea — Dreptul de opţiune succesorală. Probleme generale. 9

Secţiunea I – Noţiune şi caractere juridice. 9

A.        Noţiunea de drept de opţiune succesorală.. 9

B.         Caractere juridice. 10

Secţiunea II – Subiectele dreptului de opţiune şi condiţiile de validitate ale actului de opţiune succesorală.. 13

A.        Subiectele dreptului de opţiune. 13

B.         Condiţiile de validitate ale actului de opţiune  succesorală.. 15

Secţiunea III – Prescripţia dreptului de opţiune succesorală. Termenele de inventar şi deliberare. 18

A.        Prescripţia dreptului de opţiune succesorală.. 18

B.         Termenele de inventar şi deliberare. 25

Secţiunea IV – Ineficacitatea opţiunii succesorale. 27

Titlul al III-lea – Exercitarea dreptului de opţiune. 30

Cap. I – Acceptarea pură şi simplă a moştenirii 30

Secţiunea I – Noţiune. 30

Secţiunea II – Acceptarea pură şi simplă voluntară.. 31

A.        Acceptarea expresă.. 31

B.         Acceptarea tacită.. 33

Secţiunea III – Acceptarea pură şi simplă forţată.. 37

Secţiunea IV – Efectele generale ale acceptării pure şi simple. 41

Cap. II – Acceptarea  sub beneficiu de inventar.. 43

Secţiunea I – Noţiune şi caractere. 43

Secţiunea II – Condiţii 45

Secţiunea III – Efectele acceptării  sub beneficiu de inventar. 47

Secţiunea IV – Încetarea beneficiului de inventar. 55

Secţiunea I – Noţiune. 57

Secţiunea II – Condiţii 58

Secţiunea III – Efectele renunţării 60

Secţiunea IV – Revocarea renunţării 63

Secţiunea V – Cazuri de ineficacitate a renunţării la succesiune 66

 

 

6. EXPERTIZA JUDICIARĂ – MIJLOC DE PROBĂ ÎN PROCESUL CIVIL

 

PLANUL LUCRĂRII

Capitolul I.  Încadrarea subiectului în categoria mijloacelor de probă

            Secţiunea 1: Importanţa probaţiunii judiciare în procesul civil. Evoluţia sistemelor probatorii

            Secţiunea 2: Aspecte generale referitoare la probele în procesul civil

                            2.1. Noţiune şi clasificare

                            2.2. Obiectul, subiectul şi sarcina probei

            Secţiunea 3: Mijloacele de probă utilizate în procesul civil

 

Capitolul II.  Expertiza judiciară, mijloc de probă în  procesul civil

            Secţiunea 1: Definirea şi trăsăturile caracteristice

            Secţiunea 2: Natura juridică şi obiectul expertizei

            Secţiunea 3: Tipuri de expertize

                            3.1. Expertize medicale

                            3.2. Expertiza contabilă

                            3.3. Expertizele tehnice

                            3.4. Expertiza criminalistică

                            3.5. Alte tipuri de expertize

            Secţiunea 4: Expertul judiciar

                            4.1. Noţiunea de expert judiciar

                            4.2. Specificul activităţii expertului

                            4.3. Drepturile şi obligaţiile expertului

                            4.4. Infracţiuni săvârşite de experţi

 

Capitolul III.  Procedura efectuării şi administrării expertizei în procesul civil

            Secţiunea 1: Cazuri în care se necesită recurgerea la expertiză

            Secţiunea 2: Aspecte procedurale privind experţii judiciari

                            2.1. Alegerea şi numirea experţilor

                            2.2. Recuzarea experţilor

                            2.3. Onorariul experţilor

           

 

              Secţiunea 3: Efectuarea expertizei

                               3.1. Desfăşurarea expertizei

                               3.2. Citarea părţilor de către experţi

                               3.3. Efectuarea expertizei în cadrul instanţei

                               3.4. Efectuarea expertizei în afara instanţei

               Secţiunea 4: Raportul de expertiză şi contraexpertiză

                               4.1. Noţiunea de raport de expertiză

                               4.2. Termenul de depunere a raportului de expertiză

                               4.3. Suplimentul de expertiză

                               4.4. Contraexpertiza

 

Concluzii : Forţa probantă a expertizei judiciare

 

Bibliografie

 

 

9. NATURA JURIDICA A CONDAMNARII CONDITIONATE

CUPRINS

 

CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NATURA JURIDICA A CONDAMNARII CONDITIONATE.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

1.1   Notiunea si esenta condamnarii conditionate .

1.2   Temeiurile si conditiile de aplicare a condamnarii conditionate.

1.3   Delimitarea condamnarii conditionate de alte categorii de instituţii .

1.4   Unele aspecte de drept comparat.

 

CAPITOLUL II. EFECTELE JURIDICO SOCIALE A CONDAMNARII CONDITIONATE.

2.1 Caracteristici juridico-sociale.

2.2 Consecinţele şi semnificatia educativa a condamnarii conditionate.

2.3 Formele si caracterul participarii colectivitatilor sociale la aplicarea condamnarii conditionate

 

CAPITOLUL III.REGIMUL JURIDIC PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERSOANELOR CONDANATE CONDITIONAT

 

3.1 Cnceptul si locul controlului conamnarii conditionate in sistemul juridico-penal de prevenire a infractiunilor.

3.2 Masurile de control aplicate persoanelor condamnate conditionat

3.3 Modul de organizare  a controlului asupra prsoanlor condamnate conditionat .Rolul instantelor judiciare.

 

 

10. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti

 

CUPRINS

INTRODUCERE   …………………………………….………..……………. 5

CAPITOLUL I. Consideraţii  generale. Privire comparativ-istorică

                                      asupra infracţiunii de nerespectare a hotărârilor

                                       judecătoreşti

SECŢIUNEA 1           Aspecte generale privind infracţiunile contra înfăptuirii

justiţiei

§.1.Sediul materiei. Noţiunea de justiţie ca valoare socială

               ocrotită prin normeledreptului penal ……………………………..……..7

§2.Definiţie ………………………………………………...………………..9

§3.Obiectul juridic comun ……………………………….……………..….. 9

§4.Obiectul material ……………………………………………………… 10

§5.Subiecţii infracţiunii contra înfăptuirii justiţiei

5.1.           Subiect activ …………………………………………….…....11

5.2.             Participaţia penală ………………………………….……….. 11

5.3.           Subiect pasiv …………………………………………..……..12

§6.Situaţia premisă …………………………………………..…………….12

§7.Latura obiectivă

7.1.           Elementul material………………………………….………...13

7.2.           Urmarea imediată ………………………………………….....13

7.3.           Raportul de cauzalitate……………………….………………14

§8.Latura subiectivă ………………………………………………….……14

§9.Formele infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei ……….…………...…15

§10.Modalităţile infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei …………………16

§11.Sancţionarea infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei ……….………..16

§12.Cauzele de nepedepsire sau de reducere a pedepsei

12.1.                Cauzele care înlătură răspunderea penală..…………………...17

12.2.                Cauzele care reduc răspunderea penală ………..………….....18

§13.Aspecte procesuale …………………………………………...….……18

SECŢIUNEA 2           Istoricul incriminării faptei de nerespectare a hotărârilor

judecătoreşti în legislaţia noastră penală.

§1.Referinţe istorice cu privire la sancţionarea faptelor contra înfăptuirii

 justiţiei ………………………………………………………...………... 20

§2.Privire comparativă asupra modului de incriminare a faptei de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti în legislaţia noastră penală ………………………………………….………….… 25

§3.Situaţii tranzitorii ……………………………………………..……….29

CAPITOLUL II. Elementele constitutive ale infracţiunii de

nerespectare a hotărârilor judecătoreşti

SECŢIUNEA 1           Concept. Definiţie …………………………….……….……..31

SECŢIUNEA 2           Obiectul juridic ………………………………..…..…...…….32

SECŢIUNEA 3           Obiectul material …………………………….….….….…….33

SECŢIUNEA 4          Subiecţii infracţiunii

§ 4.1.Subiect activ ………………………………………..…..34

§ 4.2.Participaţia penală ………………………….…….….…34

§ 4.3.Subiect pasiv …………………………………...……....35

SECŢIUNEA 5           Situaţia premisă…..………………………….……….….…...38

SECŢIUNEA 6           Latura obiectivă

§ 6.1.Elementul material

§ 6.1.1. art. 271 alin. 1 Cod penal ………….……....…42

§ 6.1.2. art. 271 alin. 2 Cod penal ……………….……53

§ 6.1.3. art. 271 alin. 4 Cod penal ……………….....…61

§ 6.2.Urmarea imediată ……………………………...…..…..65

§ 6.3.Raportul de cauzalitate …………………………….…..66

SECŢIUNEA 7           Latura subiectivă …………………………………………….66

SECŢIUNEA 8           Formele infracţiunii. Modalităţile infracţiunii

§ 8.1.Forme …………………………………….…………....67

§ 8.2.Modalităţi ……………………………………….……..69

SECŢIUNEA 9           Sancţionarea infracţiunii ………………….……………....…69

SECŢIUNEA 10         Forma agravată a infracţiunii……………………….....……..70

SECŢIUNEA 11        Aspecte procesuale……………...…….………………..….....71

CAPITOLUL III. Asemănări şi deosebiri între infracţiunea de

 nerespectare a hotărârilor judecătoreşti

 şi celelalte infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

§1.Obiectul juridic comun………………………………….………….…73

§2.Obiectul material ……………………………………………….…….75

§3.Subiecţii infracţiunii

3.1.      Subiect activ …………………………………………...…….76

3.2. Participaţia penală ……………………………………..…….77

                        3.3.      Subiect pasiv ………………………………………………...78

§4.Situaţia premisă …………………………………………………...….80

§5.Latura obiectivă

5.1.      Elementul material ………………………………………..…82

     5.2.      Urmarea imediată ……………………………………..……. 84

     5.3.      Raportul de cauzalitate ……………………………..….….....85

§6.Latura subiectivă ……………………………………………..…..…...85

§7.Formele infracţiunilor ……………………………..…………..……...86

§8.Sancţiuni ………………………………………………………………87

§9.Forme agravate ………………………………………………...……...88

§10.Cauze de nepedepsire şi de atenuare a pedepselor ……….……..…..89

§11.Aspecte procesuale …………………………………………...……...90

CONCLUZII……………………………………………………………….…..92

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………….....96