LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL IN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT

2. Utilizarea bazelor de date pentru determinarea profilului clientului

3. SISTEME INFORMAŢIONALE BIROTICE MODERNE

4. Biroul virtual mit sau realitate

5. NOILE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIILE BIROTICE

6. NOI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE - MONEDA ELECTRONICĂ

7. Prelucrarea materialelor documentare prim microfilme

8. MICROGRAFIEREA ÎN ARHIVE

9. NOI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

 

 

2. Utilizarea bazelor de date pentru determinarea profilului clientului

CUPRINS

 

Cap. 1: Locul consumatorului (clientului) 3

în cadrul marketing-ului 3

1.1. Definirea pieţei 3

1.2. Consumatori şi cumpărători 4

1.3. Tipuri de cumpărători şi comportamentele lor  de cumpărare. 6

1.3.1.Comportamentul cumpărătorilor organizaţionali 7

1.3.2. Comportamentul cumpărătorilor bunurilor de consum_ 12

1.4.      Segmentarea pieţei 17

1.5. Importanţa clientelei şi a studierii comportamentului ei 19

 

Cap. 2: Utilizarea sistemelor informatice în sprijinul 22

activităţii de marketing. 22

2.1. Sisteme informaţionale în markering. 22

2.1.1. Definirea sistemului informaţional de marketing 22

2.1.2. Problematica elaborării sistemelor informaţionale de marketing 23

2.1.3. Misiune, concept şi stuctură 27

2.1.4. Descrierea analitică a SIM_ 32

2.1.5. Principii de proiectare a SIM_ 33

2.2. De la fişiere la bănci de date în informatica de gestiune. 34

2.2.1. Fişiere de date şi baze de date 34

2.2.2. Baze de date şi bănci de date 37

2.2.3. Nevoia de baze de date pentru marketing 39

2.2. Conceptul de sistem informatic pentru. 40

conducerea activităţii de marketing (SICAM) 40

2.3. Avantajele informatizării activităţii de marketing. 42

 

 

 

 

Cap. 3: Determinarea profilului clientului 45

în întreprinderile (firmele) moderne. 45

3.1. Comerţul electronic. 45

3.1.1. Descriere şi concept 46

3.1.2. Magazinul electronic (e-shop) - 48

   model de afacere pe suportul electronic Internet 48

3.1.3. Pieţe electronice 49

3.1.4. Politica de plăţi în reţea 50

3.1.5. Motive pentru a fi prezenţi pe Internet 51

3.2. Marketing-ul în era informaţională a. 53

managementului digital de afaceri 53

3.2.1. Practicile de marketing sub impactul Internet-ului 53

3.2.2. Cum trebuie să se modifice marketing-ul direct actual? 53

3.2.3. Particularităţile marketing-ului prin Internet 55

3.3. Baze de date clienţi şi profilul clienţilor 56

3.3.1.Baze de date comerciale 57

3.3.2. Surse de constituire a bazelor de date 61

3.3.3. Utilizarea bazelor de date 62

Concluzii şi recomandări 72

Bibliografie. 75

 

 

3. SISTEME INFORMAŢIONALE BIROTICE MODERNE

CAPITOLUL  I

LOCUL BIROTICII ÎN SISTEMUL

 INFORMAŢIONAL AL ORGANIZAŢIEI………............…………………………….4

1.1 Sistemele informaţionale în organizaţie……………………………………………..4

1.1.1 Sistem, informaţie, sistem informaţional…………………………………………..4

1.1.2 Caracteristicile informaţiei………………………………………………………...6

1.1.3 Taxonomia sistemelor informaţionale……………………………………………..7

1.1.4 Alte clasificări ale sistemelor informaţionale…………………………………….11

1.1.5 Evoluţia sistemelor informaţionale……………………………………………….13

1.1.6 Rolul sistemelor informaţionale birotice…………………………………………14

1.1.7 Resurse ale sistemelor informaţionale……………………………………………18

1.2 Sisteme informaţionale birotice…………………………………………………….20

1.2.1 Birotica văzută ca sistem informaţional…………………………………………..23

1.2.2 Obiectul şi obiectivele sistemelor informaţionale birotice………………………..24

1.2.3 Rolul sistemelor informaţionale birotice………………………………………….26

1.2.4 Funcţiile sistemelor informaţionale birotice………………………………………30

1.2.5 Structura unui sistem informaţional birotic……………………………………….30

 

CAPITOLUL II

TEHNOLOGII SPECIFICE SISTEMELOR INFORMAŢIONALE BIROTICE……...32

2.1 Echipamentele, suportul tehnologic al sistemului informaţional birotic……………32 

2.1.1 Tehnologii de stocaj optic………………………………………………………..   .32

2.1.1.1 Hârtia şi micrografia…………………………………………………………….33

2.1.1.2 Echipamente periferice şi suporturi magnetice………………………………... .33

2.1.1.2.1 Discuri magnetice şi unitãţi de discuri magnetice…………………………... .34

2.1.1.2.1.1 Discul flexibil ……………………………………………………………….35

2.1.1.2.1.2. Discurile fixe  ……………………………………………………………….36

2.1.1.2.1.3 Unitãţile de discuri amovibile…………………………………….……….. .39

2.1.1.3 Benzile magnetice şi discurile magnetice……………………………………... .40

2.1.1.4 Medii de stocare opticã a datelor………………………………………………    .42

2.1.1.4.1 Unitãţile de disc CD-ROM………………………………………………….. .42

2.1.1.4.1.1 Familia discurilor compacte……………………………………………….. .43

2.1.1.4.2  Unitãţile de discuri WORM…………………………………………………    .45

2.1.1.4.3  Unitãţile de discuri optice reinscriptibile……………………………………    .46

2.1.1.4.4 Sistemele DVD…………………………………………………………….... .46

2.1.1.4 Alte echipamente periferice şi suporturi de date………………………………. .47

2.1.2 Reţele de calculatoare……………………………………………………………    .49

2.1.2.1 Concepte şi categorii…………………………………………………………... .49

2.1.2.2 Clasificarea reţelelor de calculatoare………………………………………….. .50

2.1.2.3 Arhitectura reţelelor……………………………………………………………..51

2.1.2.3.1 Topologia reţelelor…………………………………………………………….51

2.1.2.3.2 Arhitectura reţelelor…………………………………………………………...52

2.1.2.3.3 Protocoale de comunicaţie…………………………………………………….52

2.1.2.3.4 Modelele de reţea Client/Server şi Peer-to-Peer…………………………….. .53

2.1.2.3.5 Noţiuni despre protecţia şi securitatea în reţelele locale de calculatoare……..54

2.1.3  Tehnologii multimedia………………………………………………………….. .55

2.1.3.1 Componentele unui sistem multimedia…………………………………………57

2.1.3.2 Aplicaţii multimedia din domeniul reţelelor de calculatoare…………………...58

2.1.3.2.1 Principalele aplicaţii multimedia în afaceri……………………………………59

 

CAPITOLUL III

TENDINŢE DE EVOLUŢIE ALE SISTEMELOR

 INFORMAŢIONALE BIROTICE..................................................................................60

3.1 Groupware..................................................................................................................60

3.1.1 Istoric şi evoluţie  .....................................................................................................61

3.1.2 Definire, obiective şi funcţii groupware..................................................................62

3.1.3 Ce este CSCW?.......................................................................................................65

3.1.4 Aplicaţiile Groupware.............................................................................................65

3.1.5 Tehnologii groupware în sprijinul biroticii 68

3.2 Reţeaua Internet  şi tehnologiile Intranet/Extranet....................................................70

3.2.1 Agenţii inteligenţi Internet 71

3.2.2 Intranet-ul, reţeaua organizaţiei 72

3.2.2.1 Pãrţile componente ale Intranet-ului 74

3.2.2.2 Tehnologii 75

3.2.2.3 Securitatea în Intranet 77

3.2.4 Extranet-ul sau reţeaua externã a unei organizaţii 79

3.3 Schimbări organizaţionale produse de Biroticã.........................................................81

3.3.1 Întreprinderile virtuale şi organizaţiile holonice  82

3.3.1.1 Întreprinderile în reţea 83

3.3.1.2 Organizaţii holonice 83

3.3.2 Noi forme de muncă şi activităţi în societatea bazată pe informaţie şi cunoaştere: biroul mobil, biroul  virtual, cibermarketing  84

3.3.2.1 Telemunca şi munca la distanţă 85

3.3.2.2 Cibermarketing 90

3.2.5 Utilizarea instrumentelor software specifice în realizarea unei aplicaţii birotice...91

3.2.5.1 Aplicaţii specifice sistemelor informaţionale birotice  .94

3.4 Concluzii……………………………………………………………………………97

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................…..99

 

 

4. Biroul virtual mit sau realitate

Captitolul I Tehnoligia informaţiei şi noile forme de muncă, viaţă şi comunicare. 4

1.1       Premise, oportunităţi şi implicaţii ale introducerii noilor forme de muncă, viaţă şi comunicare. 4

1.2 Managementul tehnologiilor informaţionale. 9

1.2.1 Imperative ale managementului utilizării TI 10

1.3 Organizaţiile virtuale. 12

1.4 E-activităţile. 17

1.2.1 E-Guvernul 19

1.4.2 Teleeducaţia sau e-learning. 19

1.4.3 Telemedicina. 20

1.4.4 Cybermarketing. 22

1.4.5 E-biroul 23

1.5 Forme flexibile de muncă. Biroul virtual 24

1.5.1 Conceptele de telemuncă şi birou virtual 24

1.5.2 Biroul virtual 27

Capitolul II Sistemul informaţional de birou. 32

2.1 Delimitări teoretice privind sistemul informaţional 32

2.2 Sistemul informatic de birou. 35

2.2.1 Obiectul activităţii de birou. 37

2.2.2 Tipuri de prelucrări automate ale informaţiei 38

2. 3 Funcţiile sistemelor informatice de birou. 40

2.4 Structura sistemelor informatice de birou. 43

2.4.1 Componenta fizică a sistemului informatic de birou. 43

2.4.2 Componenta logică a sistemului informatic  de birou. 46

2.4.3 Informaţiile. 47

2.5. Internetul o tehnologie revoluţionară a birourilor 48

Capitolul III Biroul virtual, cartea de vizită a întreprinderilor mileniului III 51

3.1 Biroul de ieri, biroul de azi 51

3.1.1 Scurt istoric. 51

3.1.2 Tehnologii pentru realizarea comunicaţiilor în cadrul birourilor 55

3.2 Afaceri în biroul virtual 65

3.2.1 Sistemul EDI- precursor al dezvoltării 66

3.2.2 Conceptul de comerţ elecrtronic. 69

3.2.3 Modele de afaceri pe Internet 81

3.2.4 Modalităţi de plată. 87

3.2.5 Comerţul electronic în România. 89

Concluzii 91

Bibliografie. 95

 

 

5. NOILE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIILE BIROTICE

CAPITOLUL1. SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ UN MIT DEVENIT REALITATE..........................................................................................................................................5

1.1 Informaţia – baza societăţii informaţionale...................................................................................5

 

1.2 Conceptul de Societate Informaţională. Principalele caracteristici….………………….…..…9

1.3 Societatea Informaţională – mediul de lansare a Noilor Tehnologii

Informaţionale……………………………………………………………..…..………………....…..14

CAPITOLUL 2. DEZVOLTAREA NOILOR TEHNOLOGII

INFORMAŢIONALE SPECIFICE BIROURILOR…………………………………….…..…….20

2.1 Sistemul informaţional birotic în sprijinul implementării NTI

în birouri………………………………………………………………………………….………..…20

2.2 Internetul şi Noile Tehnologii Informaţionale

configuraţia unui birou modern………………………………………………….…………………27

2.2.1 Poşta electronică………………………………………………………...………...…....28

2.2.2 Teleconferinţa………………………………………...…………………………...………..…..29

2.2.3 Videoconferinţa………………………………………………………………..……..…….......30

2.2.4 Arhiva electronică……………………………………………………………...…...…..….…..32

2.2.5 Sisteme de recunoaştere a vocii…………………...…………………………………......…....35

2.2.6 Voice-mail………………………………………………………………………..……….….…36

2.2.7 Telefonia mobilă..........................................................................................................................37

CAPITOLUL 3. MANAGERII ŞI NOILE TEHNOLOGII

INFORMAŢIONALE..........................................................................................................................42

3.1 Economia în Era Informaţiei…………………………………………………………....…...….42

3.2 Ce aşteaptă managerii de la NTI………………………………………...………………..….....48

3.2.1 Managementul informaţiei………………………………………..…………………….…......53

CAPITOLUL 4. INTERNETUL ŞI BIROTICA………….……….………………...…………......56

4.1 Tehnologia intranet………………………………………………………………………...…….58

4.2 Site-urile web……………………………………………………..……….………………...……63

CONCLUZII……………………………………………………………………………………...…..74

 

7. Prelucrarea materialelor documentare prim microfilme

Introducere. 2

Capitolul I. 3

Istoricul mijloacelor de micrografie. 3

I.1 Microfilmul cu variantele lui 3

I.1.a. Microfilmul de asigurare. 3

I.1.b. Microfilmul de completare. 7

I.1.c. Microfilmarea de completare în dezbaterile întrunirilor arhivistice internaţionale. 9

I.1.d. Microfilmul de cercetare. 13

I.1.e. Microfilmul de publicare (publicaţia- microfilm) 13

I.1.f. Microfilm de prezervare. 15

I.1.g. Microfilmul de substituire. 16

I.1.h. Alte categoriide microfilme. 16

I.2. Documentele fotografice. 17

I.2.a. Ordonarea şi invetarierea documentelor fotografice. 19

I.3. Suporţi informatici 20

I.3.1. CD-ROM-ul 20

I.3.2. Discul flexibil 21

Capitolul II. 24

Prelucrarea arhivistică a documentelor micrografiate. 24

II.1. Chestiuni generale. 24

II.2. Ordonarea şi inventarierea documentelor tehnice şi de înregistrare. 27

II.3. Ordonarea şi inventarierea fondurilor şi colecţiilor de documente micrografiat  28

II.4. Ordonarea şi inventarierea documentelor micrografiate. 39

II.5. Selecţionare documentelor tehnice şi de înregistrare. 50

II.6. Valorificarea informaţiilor din documentele tehnice şi de înregistrare. 52

II.7.  Evidenţa microfilmelor. 53

II.7.a. Instrumente de evidenţă şi de informare ştiinţifică. 53

II.7.b Evidenţa microfilmelor la Direcţa generală a Arhivelor Naţionale. 55

CAP.III. Informatica în arhive. 59

III.1. Tehnologia COM... 60

III.2. Fotografia digitală. 63

III.3. Valorificarea informaţiilor din documente tehnice şi de înregistrare. 66

III.4. Document Management- un sistem modern de prelucrare a documentelor tehnice  67

Capitolul IV.. 70

Păstrarea şi conservarea documentelor micrografiate. 70

IV.1. Conservarea matriţelor. 71

IV.2. Conservarea copiilor. 74

IV.3. Legislaţia arhivistică actuală privind păstrarea şi conservarea documentelor. 75

Concluzii 77

Bibliografie. 79

 

 

8. MICROGRAFIEREA ÎN ARHIVE

Introducere. 2

Capitolul I 3

Istoricul mijloacelor de micrografie. 3

I.1 Microfilmul cu variantele lui 3

I.1.a. Microfilmul de asigurare. 3

I.1.b. Microfilmul de completare. 7

I.1.c. Microfilmarea de completare în dezbaterile întrunirilor arhivistice internaţionale. 9

I.1.d. Microfilmul de cercetare. 13

I.1.e. Microfilmul de publicare (publicaţia- microfilm) 13

I.1.f. Microfilm de prezervare. 15

I.1.g. Microfilmul de substituire. 16

I.1.h. Alte categoriide microfilme. 16

I.2. Documentele fotografice. 17

I.2.a. Ordonarea şi invetarierea documentelor fotografice. 19

I.3. Suporţi informatici 20

I.3.1. CD-ROM-ul 20

I.3.2. Discul flexibil 21

Capitolul II 24

Prelucrarea arhivistică a documentelor micrografiate. 24

II.1. Chestiuni generale. 24

II.2. Ordonarea şi inventarierea documentelor tehnice şi de înregistrare. 27

II.3. Ordonarea şi inventarierea fondurilor şi colecţiilor de documente micrografiat  28

II.4. Ordonarea şi inventarierea documentelor micrografiate. 39

II.5. Selecţionare documentelor tehnice şi de înregistrare. 50

II.6. Valorificarea informaţiilor din documentele tehnice şi de înregistrare. 52

II.7.  Evidenţa microfilmelor 53

II.7.a. Instrumente de evidenţă şi de informare ştiinţifică. 53

II.7.b Evidenţa microfilmelor la Direcţa generală a Arhivelor Naţionale. 55

CAP.III. Informatica în arhive. 59

III.1. Tehnologia COM... 60

III.2. Fotografia digitală. 63

III.3. Valorificarea informaţiilor din documente tehnice şi de înregistrare. 66

III.4. Document Management- un sistem modern de prelucrare a documentelor tehnice. 67

Capitolul IV.. 70

Păstrarea şi conservarea documentelor micrografiate. 70

IV.1. Conservarea matriţelor 71

IV.2. Conservarea copiilor 74

IV.3. Legislaţia arhivistică actuală privind păstrarea şi conservarea documentelor 75

Concluzii 77

Bibliografie. 79