LUCRARI DIPLOMA

CONTACT

LINK-uri

 

 

1. STUDIU PRIVIND UTILIZAREA CARVONEI IN VEDEREA CONTROLULUI ÎNCOLȚIRII PREMATURE LA TUBERCULII DE CARTOF, PE PARCURSUL DEPOZITĂRII

2. Calitatea vinurilor - hoticultura

3. OBSERVATII ASUPRA FRECVENTEI, ETIOLOGIEI SI TERAPIEI DISTOCIILOR LA VACI

4. OBSERVATII ASUPRA ETIOLOGIEI, SIMPTOMATOLOGIEI, DIAGNOSTICULUI SI TRATAMENTULUI RETENTIEI ANEXELOR FETALE LA VACA

5. CERCETARI ASUPRA GINECOPATIILOR LA VACI

6.  CERCETĂRI ASUPRA EVOLUȚIEI SEZONIERE A PARAMETRILOR DE REPRODUCȚIE LA TAURI

7. Boli medicale la cabaline

8

Analiza dezvoltarii agentilor fitopatogeni a vitei de vie

9

Analiza particularitatilor biologice a cresterii si fructificarii unui nou soi cires

10

Analiza particularitatilor biologice privind cresterea si fructificarea soiurilor de mar

11

Aportul lucrarilor solului privind productia de porumb

12

Aportul sistemelor de intretinere a solului la cresterea si fructificarea soiurilor de prun

13

Aprecieri asupra animalelelor de macelarie si descrierea tehnologiei aprecierii lor si animalele destinate productiei de carne

14

Aspecte asupra organizarii fermei familiale intr-o microzona

15

Aspecte asupra organizarii unei ferme familiale zonale

16

Aspecte privind comportamentul alimentar, preocupari si perspective

17

Aspecte privind controlul calitatii privind produsele apicole

18

Aspectele dezvoltarii socio - economica a unei localitati

19

Cadrul natural si istoria dezvoltarii zonei rurale

20

Caracteristici ale operatiilor unitare in cadrul industriei alimentare

21

Caracteristicile tehnologiei aplicata pe fazele de vegetatie a culturii privind graul de toamna

22

Caracterizarea elementelor tehnologice a culturii de soia pentru boabe in conditii de irigare

23

Caracterizarea tehnologiei de cultivare a cartofului si a fertilizarii in diferitele conditii fitotehnice

24

Caracterizarea tehnologiei de cultivare a doi hibrizi de porumb in regimul irigat cat si neirigat

25

Caracterizarea tehnologiei de obtinere a sortimentelor de vin rosu

26

Caracterizarea tehnologilor de obtinere a unor produse de origine animala

27

Caracterizarea viticulturii romanesti si aspecte privind tehnologia culturii de vita de vie si importanta acesteia

28

Cercetarea privind comportarea soiurilor de mar in ecosistemul pomicol

29

Cercetari asupra izolarii si a caracteristicilor morfobiologice privind bacteriile staphylococcus si streptococcus care afecteaza mamitele vacilor

30

Conceptul de marketing agroturistic si obiectivele acestuia

31

Contributiile privind indicii de incubatie a oualelor de rata Pekin

32

Cracteristicile pomilor fructiferi - prunul

33

Descrierea conditiilor naturale privind o zona turistica

34

Efectele pesticidelor in cultura de plante medicinale si de medicamente vegetale

35

Functiile social economice ale padurilor si a bazelor de amenajare

36

Glandele piniale si efectele fiziologice asupra cresterii si dezvoltarii puilor de carne

37

Infiintarea unitatii agricole de mica capacitate

38

Istoricul bibliografic al bolilor vitei de vie

39

Metode de combatere integrata a buruienilor principalelor culturi

40

Metode de imbunatatire si folosire a pajistei intr-o zona premontana

41

Modalitati de ambalare marcare depozitare si transport a laptelui si produselor lactate

42

Modalitati de crestere si dezvoltare privind matcile de reproductie

43

Modalitati de prevenire si combatere a bolilor la floarea soarelui

44

Nivelul cercetarilor privind toleranta porumbului la toxicitatea de aluminiu si aciditatea solului

45

Nivelul cunostintelor privind bolile orezului

46

Pregatirea complexa a plantatiilor viticole intr - un subbazinu hidrografic

47

Prezentarea bolilor orzului si metode de combatere a lor

48

Principalele culturi zonale si importanta lor economica

49

Principalele verigi tehnologice la cultura de floarea soarelui

50

Raspunsul ecofiziologic al graului privind fertilizarea organica

51

Studii asupra biologiei, ecologiei si combaterii gandacului de ovaz

52

Studiu asupra calitatii resurselor umane si modul de organizare a activitatilor in cadrul unei intreprinderi

53

Studiu asupra influentei lungimii corporale si perimetrului mare, privind prolificitatea, la pestii femele

54

Studiu asupra raspandirii si tratarea mamitelor la vaca

55

Studiu asupra transformarilor microbiologice in cazul ambalarii sub vid si a atmosfereio modificata a produselor vegetale

56

Studiu experimental al efectelor hipertiroidismului asupra gainii

57

Studiu privind metodele de fortare a narciselor

58

Studiul privind filiera leguminoasa

59

Studiul privind indiciii agrochimici ce caracterizeaza fertilitatea privind solurile ocupate cu pajisti naturale

60

Studiul privind indiciii agrochimici si intocmirea unui plan de fertilizare

61

Trasaturi ale pisciculturii si proiectarea unor lucrari de baza in amenajarea piscicola

62

Trasaturile intoxicetiei cu plumb la ecsine si aspectele toxicologice, hematologice si biochimice ale acesteia

63

Trasaturile tehnologiei culturii nautului cu privire la epoca si desimea de semanat

64

Trasaturile vinului romanesc si studiul pietei

65

Ameliorarea pajistii degradate din zona silvostepei

66

Ameliorarea pajistii degradate dintr-o zona submontana

 

 

 

1. STUDIU PRIVIND UTILIZAREA CARVONEI IN VEDEREA CONTROLULUI ÎNCOLȚIRII PREMATURE LA TUBERCULII DE CARTOF, PE PARCURSUL DEPOZITĂRII

PLANUL PROIECTULUI

CAPITOLUL I - INTRODUCERE

1.1. Importanța culturii cartofului și valorificării tuberculilor pentru consum o perioadă cât mai lungă de timp.

1.2. Importanța culturii cartofului în județul Iași și modul de valorificare eșalonată.

1.3.            Zonarea culturii

1.4.            Descrierea soiurilor pe care s-au efectuat observațiile.

CAPITOLUL II - FERMA HORTICOLĂ NR. 3 ”V. ADAMACHI” – CADRUL NATURAL ȘI DOTAREA.

2.1.            Scurt istoric al fermei “V. Adamachi”.

2.2.            Prezentarea cadrului natural.

2.3.            Studiul vegetației.

2.4.    Studiul factorilor climatici.

CAPITOLUL III – TEHNOLOGIA CULTIVĂRII ȘI VALORIFICĂRII CARTOFULUI

3.1.            Tehnologia producerii tuberculilor de cartof.

3.2.            Tehnologia valorificării tuberculilor de cartof

CAPITOLUL IV – PRINCIPALELE ASPECTE BIOCHIMICE CE APAR IN TIMPUL PĂSTRĂRII ȘI METODE DE PRELUNGIRE A DURATEI DE CONDIȚIONARE A TUBERCULILOR DE CARTOF DESTINAȚI CONSUMULUI.

4.1.1. Procesul respirator.

4.1.2. Transpirația.

4.1.3. Căldura eliberată în timpul proceselor metabolice.

4.1.4. Suberificarea.

4.1.5. Înverzirea tuberculilor de cartof.

4.1.6. Îndulcirea tuberculilor de cartof.

4.1.7. Încolțirea tuberculilor de cartof.

4.1.8. Micșorarea intensității proceselor fiziologice prin coborârea temperaturii.

4.1.9. Reglarea umidității relative a aerului în scopul menținerii la un nivel optim a procesului de transpirație a tuberculilor de cartof.

4.2.0. Modificarea intensității proceselor fiziologice sub influența atmosferei controlate.

4.2.1. Modificarea intensității proceselor fiziologice sub influența proceselor chimice.

CAPITOLUL V – STUDIUL EVOLUȚIEI DUPĂ RECOLTARE A TUBERCULILOR DE CARTOF TRATAȚI CU PREPARATE PE BAZĂ DE CARVONĂ.

5.1.            Obiective și importanță

5.2.            Materialul biologic folosit

5.3.            Colectivul de lucru

5.4.      Tehnica și aparatira folosită pentru determinarea conținutului în substanță uscată totală și umiditatea totală (%)

5.5. Tehnica și aparatura folosită pentru determinarea conținutului în substanță uscată solubilă (%)

            5.6. Tehnica și aparatura folosită pentru determinarea polarimetrică a conținutului în amidon (g/100g produs)

5.7.            Determinarea expeditivă a intensității activității catalazei

5.8.            Determinarea evoluției caracterelor biochimice

5.9.            Rezultate obținute

Concluzii

Bibliografie.

 

3. OBSERVATII ASUPRA FRECVENTEI, ETIOLOGIEI SI TERAPIEI DISTOCIILOR LA VACI

INTRODUCERE………………………...…………………………………..3

CAPITOLUL 1.

PARTURI}IA NORMAL| {I PATOLOGIC| LA VAC|………………………………………………………………………...4

1.1.            PARTURI}IA NORMAL|..…………………………………..4

1.2.            PARTURI}IA PATOLOGIC|……………………………….7

CAPITOLUL 2. DISTOCIILE LA VAC|………………………………….9

2.1.            DISTOCIILE MATERNALE………………………………....9

2.2.            DISTOCIILE FETALE………………………………………..9

CAPITOLUL 3. TRATAMENTUL DISTOCIILOR………………………25

3.1.            MANOPERELE NESÂNGEROASE………………………..25

3.2.            MANOPERE SÂNGEROASE……………………………….27

3.3.            OPERA}IA CEZARIAN|…………………………………...30

 

cercet|ri proprii

capitolul 4. prezentarea unit|}ii............................................36

            4.1. amplasarea {i condi}ii pedoclimatice...............36

            4.2. condi}ii economice..........................................................37

            4.3. ad|posturile........................................................................38

            4.4. efectivul de animale.....................................................39

capitolul 5. material {i metode de lucru............................42

capitolul 6. afec}iuni genitale la vaci................................44

            6.1. frecven}a distociilor la vaci.................................44

capitolul 7. simptomatologia ~n distocii la vaci............58

capitolul 8. tratamentul distociilor....................................60

            8.1. tratamentul preventiv................................................60

            8.2. tratamentul curativ....................................................60

concluzii..................................................................................................64

bibliografie...........................................................................................66

 

4. OBSERVATII ASUPRA ETIOLOGIEI, SIMPTOMATOLOGIEI, DIAGNOSTICULUI SI TRATAMENTULUI RETENTIEI ANEXELOR FETALE LA VACA

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 – Imunitatea naturală

1.1.            Factorii umorali ai imunității naturale

1.2.            Factorii celulari ai imunității naturale

1.3.            Factorii care influențează modificarea imunității naturale

CAPITOLUL 2 – Afecțiuni acropodiale la bovine

2.1. Investigații proprii

CAPITOLUL 3 – Scopul lucrării și obiectivele urmărite

CAPITOLUL 4 – Materialul de cercetat și metodele de lucru

CAPITOLUL 5 – Rezultate obținute și interpretarea lor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

7. Boli medicale la cabaline

PLANUL LUCRĀRII

INTRODUCERE

PARTEA GENRALĀ

CAPITOLUL 1: Date bibliografice cu privire la unele boli medicale la cabaline

1.1.Date cu privire la unele boli digestive

1.1.1.Sindromul de colici

1.1.1.1.Aspecte etiopatogenetice ale sindromului de colici

1.1.1.2.Simptomatologia, diagnosticul, evoluția și prognosticul

1.1.1.3.Aspecte cu privire la profilaxia și tratamentul sindromului de colici la cal

1.1.2.Sindromul diareic

1.1.2.1.Aspecte etiologice și patogenetice.

1.1.2.2.Simptomatologia, diagnosticul și evoluția

1.1.2.3.Profilaxia și tratamentul

1.2.Date de ordin general privind inflamațiile căilor respiratorii și ale pulmonului

1.2.1.Bolile căilor respiratorii

1.2.2.Aspecte clinice și curativo – profilactice în bolile inflamatorii ale pulmonului

A.                Bronhopneumonia crupală (fribinoasă)

B.                Alte bronhopneumonii

CAPITOLUL 2:Material și metodă de lucru

CAPITOLUL 3:Rezultate obținute și discutarea lor

3.1.Date generale privind Circumscripția Sanitar – Veterinară Bucecea

3.2.Date privind efectivul de cabaline, condițiile de adăpostire, furajare și exploatare

3.3. Mobiditatea și natura morbidității la cabaline în perioada 1999 – 2001

3.4.Boli digestive și respiratorii diagnosticate și tratate în perioadele iulie – august 1999, 2000, 2001

CAPITOLUL 4: Concluzii

BIBLIOGRAFIE